Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Piccolomini Aeneas Sylvius

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Piccolomini Aeneas Sylvius
 
Osobnost: Piccolomini Aeneas Sylvius
Datum vložení: 4.9.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
pocházel z italské vznešené šlechtické rodiny

otec musel z politických důvodů opustit Sienu => usídlil se v Corsignanu
u Sieny

18. 10. 1405 se mu narodil syn A. Sylvius

jako mladší syn byl proto určen k církevní kariéře

v 18ti letech začal v Sieně studovat na univerzitě práva

studium ho nebavilo x více ho bavili římští klasici

byl přijat do služeb kardinála Domenika de Capranica, biskupa z Ferma

s ním se r. 1432 odebral na Basilejský koncil

dále ve službách kardinála Albergatiho

vyjednávání smíru mezi Angličany a Skoty

r. 1436 se odebral zpět na koncil - jmenován vrchním abreviátorem koncilu

abreviátor - úředník papežské kanceláře popř. koncilu, činil výtahy podaných žádostí a vytahoval koncepty listin z kanceláře vydávaných

abreviátorů bylo 72, těch vyšších 12

účast na sporu koncil x papež Eugen IV. - komu náleží moc nad církví

patřil zde k radiální skupině „reformátorů“ - byl na straně koncilu - koncil má vrchní právo i nad papežem

?chtěl vyniknout - jedno na které straně

Výňatek z listu: „Kdyby nás světská moc nutila, zapřeli bychom nejen papeže, nýbrž i Krista.“

ve službách Felixe V. jako sekretář - protipapež Eugena IV.

brzy se tohoto místa vzdal - přijal nabídku říšského kancléře hr. Kašpara
Šlika, aby vstoupil do služeb císaře Bedřicha III. => přijal ji

r. 1442 jej Fridrich III. jmenoval sekretářem své dvorské kanceláře

na Šlikovu přímluvu se stal biskupem terským v r. 1447 x neopustil císařskou
službu

x teprve r. 1446 vysvěcen na podjáhna

r. 1451 - biskup sienský

r. 1455 - odebral se tam

r. 1454 - organizoval křížové výpravy proti Turkům na místo císaře

pád Cařihradu - 29. 5. 1453

30. 9. 1453 - bula proti Turkům na popud Sylvia od papeže Martina V.

24. 4. 1454 - Sylvius zastupuje císaře na sněmu v Řezně x nepořídil

=> křížová výprava se nekoná

29. 9. 1454 - sněm ve Frankfurtu

zde císařem Fridrichem III. korunován na „poetu laureata“

=> jednání odloženo na nový sněm Þ

1455 => Vídeňské Nové město

1456 - výprava - Turci poraženi u Bělehradu

1456 - povýšen na kardinála

1458 - po smrti Kalixta III. zvolen za papeže a přijal jméno PIUS II.

nyní hájil autoritu moci papežské

1463 - bulla - v ní odvolává vše, co před jmenováním papežem napsal, nazývá to jinošským poblouzněním

1462 - konečný rozchod hus. krále a římského papeže

1464 - zemřel Pius II. v Ankoně, kde marně čekal na křižácká vojska, která chtěl vést proti Turkům

Picc. - časté zásahy do české politiky (hl. v době Jiřího z Poděbrad)

1451 - Sylvius vyslán do Čech v císařském poselstvu

?mělo uspokojit Čechy, kteří žádali na císaři krále Ladislava?

Účast na sněmu v Benešově (v Praze byl v té době mor). Zde poprvé střet Jiřího a Sylvia

Jiří dle něj: bystrý, chytrý, dobrý řečník, ctižádostivý

x s Čechy se setkal již dříve (poprvé r. 1433 na basilejském koncilu, kde na něj zapůsobila postava Jiřího Holého)Dílo:

Historie, o původu a skutcích Čech a několika jejich panovníků, věnovaná
nejjasnějšímu knížeti a pánu Alfonsovi, králi Aragonskému

Historia Bohemica -první humanistické vypsání dějin zaalpské země a důležitým
zdrojem informaci o našich dějinách

Tiskem vyšly: latinsky (1475), španělsky (1529), česky (1510,...), ve Veškerých
spisech r. 1551

Čes. dějiny dokončil r. 1458 ve Viterbu, když čekal na výsledek papežské volby. Popisují období od r. 894 až do r. 1458 (do zvolení Jiřího z Poď. českým králem)

Příběh o dvou milencích

Pěkná historie o paní Lukrécii, jinak umění milovati čili historie lásek hraběte Šlika, vydaná anglicky roku 1637 v Londýně

De duobus amantibus Historia, čili příběh milenců Euryala a Lukrécie


jde o patetickou historii lásky, kterou Šlik v průvodu císaře Zikmunda prožil v piccolominiovské Sieně někdy v letech 1432-1433.

1946 byla v Anglii považována za materiál zhoubný pro nezletilou mládež

Josef Polišenský - musel při jeho čtení v r. 1946 podepsat blanket, že mu je víc než 18 let a že jej žádá jenom pro vědecké účely

Spolu s komedií Chrysis patřil k mladistvým hříchům Piccolominiho, spadá do jeho působení v dvorské říšské kanceláři, latinská verze vyšla do r. 1500 ne méně než 27x

Publicistická díla:
o Rakouské dějiny čili historie Fridricha III.,
o Komentáře pamětihodných událostí, nedokončený Pěkný popis Asie a Evropy, řada politických řečí a elegantní latinská lyrika
o Příběhy Pia II. - fresky v knihovně Piccolominiů v Sieně - Pinturicchio (1506)Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info