Hledej:
iRefer嫢y.cz je internetov datab嫙e refer嫢. Refer嫢y, semin嫫n pr塶e, 養votopisy a 鋈en暟sk den璭 pro st鷫dn a z嫜ladn 隕oly.

Jan 展餒a z Trocnova

Za鷻zeno: iReferaty.cz > 展votopisy > Jan 展餒a z Trocnova
 
Osobnost: 展餒a Jan
Datum vlo頡n: 6.2.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Jan 展餒a z Trocnova
(?1360 - 11.10.1424)
"Husitsk kn篿e"

Jan 展餒a z Trocnova, 鋀sk v嫮e鋝璭 a husitsk vojev黵ce, jedna z nejslavn骹寤ch postav 鋀sk historie v鸑ec, mu, jen je v dob sv nejv鮅寤 sl嫛y nazvan "husitsk kn篿e", p鷡ch嫙 na sv鮅 n骿dy kolem roku 1360 v ji駐獳h ech塶h, v Trocnov, na eskobud骹ovicku, v rodin svobodn嶭o zemana 厧ho鷫.
展餒ovo d鮅stv, ml墂 (a v鸑ec cel 養vot do roku 1400) jsou dnes zahaleny tajemstv璥, dobov prameny o 展餒ov 養vot p齶li nehovo齶 - p鷫sto je zn嫥o, 頡 nejsp竁e jako dvan塶tilet 展餒a po zran髶 me鋀m p鷡ch嫙 o lev oko, 頡 se pozd骹i 頡n a 頡 m nejsp竁e i d鮅i. T樴 je zn嫥o, 頡 se mu jako trocnovsk幦u hospod暟i neda齶 a 頡 nakonec o sv hospod暟stv p鷡ch嫙.
V prvn璥 desetilet 15. stolet Jan 展餒a, spole鋝 s mnoha dal寤mi zchudlmi jiho鋀skmi zemany, bojuje proti expanzivn璥 snah嫥 rodu Ro駝berk - je 鋩enem skupiny lapk a zbojn璭 lupi鋀 Mat骹e (snad od roku 1406?), skupiny, kter ni鴈 a p鷫pad嫛 ro駝bersk majetek.
V roce 1409 Jan 展餒a z Trocnova z疄k嫛 od kr嫮e V塶lava IV. Lucembursk嶭o amnestii, v letech 1410-1411 se (pravd髹odobn) 醀stn v嫮e鋝ch ta頡n proti 鸅du n骻eckch ryt薠 v Polsku, p鷫dpokl墂 se jeho 醀st v bitv u Grunwaldu.
V roce 1412 pak Jan 展餒a z Trocnova vstupuje do slu頡b kr嫮e V塶lava IV. a usazuje se v Praze, kde se podruh 頡n (man頡lka mu pak porod dceru). Pod vlivem k嫙嫕 Jana Husa se v n嫳leduj獳獳h letech Jan 展餒a p鷡klon k husitskm idej璥, st嫛 se s n骹 zan獳en stoupenec reformace - v roce 1419, 30. 鋀rvence, se pak aktivn 醀stn prvn pra駒k (novom鮀tsk) defenestrace, veden Janem 容livskm.
Na podzim stejn嶭o roku (tedy roku 1419) Jan 展餒a z Trocnova odch嫙 v 鋀le radik嫮n orientovanch husit do Plzn, v jej璥 okol pak svede v boj獳h proti katolickm p嫕籯 sv prvn v癃鮓n bitvy jako husitsk vojev黵ce (bitva u Nekm薠e, bitva u 孤髶ovic).
V b鷫znu roku 1420 Jan 展餒a z Trocnova se svmi stoupenci Plze opou靖 (tlak katol璭 je st嫮e siln骹寤, situace v Plzni je pro husity jen st儩 udr養teln) a vyd嫛 se jihovchodn璥 sm鬳em - do Sezimova 猧t, centra jiho鋀skch husit.
B駩em t彋o cesty jsou pak husitsk odd璱y 25. b鷫zna roku 1420 u Sudom檟e napadeny vojskem katolickch p嫕 z P疄ku a Strakonic - toto st鷫tnut kon鴈 slavnm v癃鮓stv璥 husit.
Po sv幦 v癃鮓stv husit p鷡ch嫙ej na T墎or (nov zalo頡n centrum husit nad 鷫kou Lu駐ic, severn od Sezimova 猧t, kter sami husit zni鴈) a Jan 展餒a z Trocnova se st嫛 jedn璥 ze 鋈y t墎orskch hejtman.
Po vyhl廜en prvn k齶駟v vpravy proti 鋀skm zem璥 a po p齶chodu k鷡擔ckch vojsk, vedench 齶mskon骻eckm c疄a鷫m Zikmundem Lucemburskm, se Jan 展餒a z Trocnova v 鋀le t墎orskch husit vyd嫛 na pomoc Praze, kter je k鷡擔ckou vpravou oble頡na - 14. 鋀rvence roku 1420 je pak svedena legend嫫n bitva na pra駒k幦 V癃kov, kde spojen s璱y t墎orskm husit a pra靠n nad k鷡擔ckm vojskem v癃鮓.
Po v癃鮓stv na V癃kov se Jan 展餒a z Trocnova st嫛 jednou z nejv鮅寤ch husitskch autorit - v n嫳leduj獳獳h letech nebude v 鋀skch zem獳h siln骹寤ho a respektovan骹寤ho vojev黵ce.
V roce 1421 potk嫛 展餒u osobn ne靖鮀t - p鷡 obl嶭嫕 hradu R墎 p鷡ch嫙 (v noru) i o druh oko.
Ve stejn幦 roce je Jan 展餒a z trocnova zvolen (v 鋀rvnu) 魨slavskm sn骻em do prozat璥n zemsk vl墂y a pod璱 se (ji jako vrchn hejtman T墎ora) na likvidaci nejradik嫮n骹寤ch 魨st t墎orskch husit - pikart a adamit.
V letech 1421-22 se Jan 展餒a 醀stn mnoha bitev v oblasti st鷫dn獳h ech, 7. ledna roku 1422 pak por彄 (jako slep vojev黵ce) u Havl膻kova (N骻eck嶭o) Brodu vojska druh k齶駟v vpravy proti 鋀skm zem璥.
V roce 1423 Jan 展餒a z Trocnova opou靖, po sporech s tamn璥i kn儩璥i (展餒a je zast嫕cem programu 鋈y artikul pra駒kch a podporuje sp竁e st鷫dn m儦蒼nsk vrstvy), T墎or a odch嫙 do vchodn獳h ech, kde zakl墂 spole鋝 s tamn璥i orebity tzv. Men寤 T墎or, jeho politickm programem je tzv. 展餒驠 vojensk 鸅d z dubna roku 1423).
V l彋 roku 1423 se Jan 展餒a z Trocnova zmoc璷je Hradce Kr嫮ov, pot se mus br嫕it koalici tvo鷫n konzervativn utrakvistickou 雍echtou, kter se spojila s pra靠ny a 魨st 雍echty katolick - nicm幯, v prvn獳h m鮀獳獳h roku 1424 se 展餒ovi da齶 z疄kat si na svoji stranu n骿ter ze spojenc T墎ora a v bitv u Male雊va (7. 鋀rvna roku 1424) pak nad kali雉icko-pra駒ko-katolickou koalic zv癃鮓.
V n嫳leduj獳獳h tdnech Jan 展餒a postupn obsad Kou鷡m, Nymburk, esk Brod a dal寤 m鮀ta a s獮la, v srpnu roku 1424 pak stoj Jan 展餒a v 鋀le svch vojsk p鷫d Prahou - od jej璫o obsazen nakonec ale ustoup, kdy s jej璥i p鷫dstaviteli uzav鷫 sm甏 (z暟 1424).
Po t駥hto ud嫮ostech se 鋀sk husitsk hnut op鮅 spojuje, pra靠n, 展餒ovi orebit i t墎orit se dohodnou, 頡 spole鋝mi silami vyt墏nou proti Morav, ovl墂an Albrechtem Rakouskm a odkl嫕骹獳 se od idej utrakvismu.
P鷡 tomto ta頡n pak 養vot Jana 展餒y kon鴈 - 11. 齶jna roku 1424 Jan 展餒a z Trocnova n墏le a ne鋀kan, po kr嫢k chorob, um甏 p鷡 obl嶭嫕 m鮀ta P鷡byslavi.Hodnocen: (hodnotilo 503 鋈en暟)

Ohodno tento refer嫢:

(雷atn)
(hor寤)
(pr籯鬳n)
(lep寤)
(dobr) 
 


 
 
Refer嫢y | ten暟sk den璭 | 展votopisy |
Z嫳ady zpracov嫕 cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikov嫕 nebo 寤鷫n obsahu je zak嫙嫕o bez p鷫dchoz璫o souhlasu.
Refer嫢y jsou d璱em dobrovolnch p鷡spivatel (z 魨sti anonymn獳h). Obsah a kvalita d骴 je rozd璱n a z嫛isl na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zve鷫j犦v嫕 refer嫢 odpov獮 smluvn璥 podm璯k嫥. Kontakt: info@ireferaty.cz
Na隘 partne鷡: WarThunder.info | Calorie-Charts.info