Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Karel IV.

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Karel IV.
 
Osobnost: Karel IV
Datum vložení: 8.5.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Karel IV.

Karel IV. byl čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Narodil se 14. 5. 1316 a zemřel 29. 11. 1378. Byl to prvorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původně se jmenoval Václav. Jméno Karel obdržel jako chlapec při biřmování ve Francii, kam ho otec roku 1323 poslal, aby získal náležité vzdělání a rozhled. Po deseti letech se vrátil zpět do Čech. Mluvil francouzsky, italsky, latinsky a německy. Brzy po svém příchodu do Čech se dočkal neobyčejné obliby. Od roku 1334 zastával úřad moravského markraběte, od roku 1341 byl mladším králem a o tří roky později se spolu s otcem zasloužil o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
11.7.1346 byl Karel IV. zvolen římským králem jako protikandidát Ludvíka Bavora. Po Janové smrti se stal prvním českým panovníkem. Ještě před svou korunovací dal Karel IV. nákladně opravit českou korunu, ozdobenou mnoha drahokamy a perlami a dodnes náležejícími mezi nejkrásnější panovnické diadémy na světě. Říká se jí svatováclavská koruna, poněvadž za jejího opravdového majitele byl pokládán kníže svatý Václav, patron českého státu ve věčném nebeském království.
Karel IV. se prosadil jako všemi respektovaný panovník.
Ve svém životě se stačil čtyřikrát oženit. Postupně se jeho manželkami staly Blanka z Valois, s níž měl dvě dcery, jako druhá byla Anna Falcká, s níž měl syna Václava, svého následníka. Třetí Karlovou ženu se pak stala Anna Svídnická, která mu porodila Alžbětu a Václava. Jeho poslední manželkou byla Alžběta Pomořanská, se kterou měl Annu, Zikmunda, Jana Zhořeleckého, Karla, Markétu a Jindřicha. Poslední jeho žena, pověstná svou silou, ho přežila. Nejslavnější panovník českých dějin zemřel údajně v důsledku zápalu plic. Karel IV. je pohřben v královské hrobce, kterou si sám nechal postavit v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Karel IV. ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti. Roku 1356 upravil vztah českého státu k říši zlatou bulou, která mimo jiné stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by panovnický rod vymřel. Karel také založil novou státní instituci - země České Koruny. Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci. Za svůj život dal Karel IV. vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračovací práce na chrámu Sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn, založil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla roku 1348 v Praze první univerzita ve střední Evropě - Karlova univerzita . Podporoval nejen stavebnictví, ale i další druhy umění, malířství, sochařství i literaturu.
Po dlouhá léta se mu v zemi podařilo zajistit mír. Vyhýbal se válkám a veškeré spory se snažil řešit jednáním. Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě.
V proslovu proneseném na jeho pohřbu byl nazván Otcem vlasti.

Všechny památky, které nechal vybudovat Karel IV. jsou dodnes hojně navštěvované našimi i zahraničními turisty.


Biřmování – je podle nauky církve svátost ustanovení Ježíše Kristem, jejíž prostřednictvím křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha svatého

Diadém – ozdobná čelenka, drahocenná ozdoba hlavy

Bula – středověký výnos (například Zlatá bula Karla IV., Zlatá bula sicilská).

Hodnocení: (hodnotilo 52 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Karel IV. Karel IV 417 slov
Karel IV. Karel IV. 2369 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info