Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Andělé a démoni

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Andělé a démoni
 
Autor: Dan Brown
Název díla: Andělé a démoni
Datum vložení: 19.5.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Andělé a démoni

Dan Brown

Příběh začíná před půlnocí, a to brutální vraždou jednoho z nejvýznamnějších badatelů ženevského výzkumného střediska CERN. Motivem vraždy se zřejmě stala jeho převratná práce, objevení antihmoty, vzniklé z „ničeho“. Ředitel CERNu a zároveň přítel zavražděného nachází nahé tělo zavražděného Leonarda Vetry v příšerné poloze. Zároveň však shledává, že si vrah odnesl část z mrtvého, ..jeho oko. To ale bohužel není vše, na odkryté hrudi má Vetra vypálený znak dávno zaniklého satanistického bratrstva Iluminátů. Ředitel ústavu Maximilián Kohler okamžitě zvedá telefonní sluchátko a spojení putuje přes oceán až do Ameriky.
Povolaný Robert Langdon, harvardský profesor, expert na význam náboženských a historických symbolů, je záhy seznámen s touto podivnou událostí a okamžitě odlétá do Ženevy pomoci při řešení problému. Na místo se brzy dostavuje i dcera zavražděného a navíc jeho spolupracovnice při výzkumu v jedné osobě, Vittoria Vetrová. Když oběma mužům objasní princip výroby a hlavně možnost využití antihmoty, s hrůzou zjistí, že několikagramový materiál byl ukraden. Vittoria je blízko zhroucení. Uvědomuje si zkázu, kterou způsobila, když svého otce přemluvila, aby vyrobil tak ohromné množství této hmoty. Někdo si z trezoru, odemykatelného pouze přiložením oka (reagující pouze na její a otcovu sítnici), odnesl zbraň o síle nejmohutnější jaderné nálože. Vzápětí se Kohlerovi rozezvoní mobilní telefon upevněný na jeho pojízdném vozíku pro invalidy. Z telefonátu se on i oba přítomní (Robert a Vittoria) dozvídají od neznámého volajícího, že se smrtící antihmota, nachází ve Vatikánu. Vittorie si s hrůzou uvědomuje, že pokud se nádrž s touto hmotou dostala od elektrického napájecího zařízení, vybouchne do 24 hodin. Ředitel dostal dýchací kolaps, a proto k objevení antihmoty a dopravení jí zpět ke zdroji energie, záviselo nyní jen na dvou lidech - Vittorii a Robertovi. Vrtulník s nimi právě zamířil směrem na Vatikán.

V samotném srdci křesťanstva právě probíhá volba papeže a časované bombě zbývá pár hodin do výbuchu. Chvíli po příletu se seznamují s těmito osobnostmi: velitel Švýcarské gardy Olivetti, camerlegno Carlo Ventresca a kapitán Roscher
V kanceláři, kde jsou nyní všichni vyjmenovaní přítomni, se ozve telefon, volající není nikdo jiný než posel dávného bratrstva, který oznámí brzký příchod konce církve. Každou celou hodinu započatou 20.00 zemře jeden ze 4 pohřešovaných kardinálů, tzv.preferiti. Ne však někde v ústraní, ale před očima veřejnosti a médií. Tím chtějí ilumináti vrátit církvi to, co ona napáchla za škody jim. Roku 1668 církev 4 vědcům - stoupencům iluminátů, vypálila znamení církve, aby smyla jejich hříchy. O půlnoci má přijít „hlavní číslo programu“ iluminátů. Antihmota nacházející se ve Vatikánu vybouchne a smete tak ze zemského povrchu sídlo církve, její majetek a tím pochopitelně i její moc. Langdon s Vittorii se pouští do pátrání, kde mají být kardinálové zavražděni, aby předešli tak hrůznému dramatu. Podle tajemných jinotajů pátrají po dávné Cestě osvícení, jejíž objevení může vést k záchraně. Celý příběh pak doprovází báseň, kterou nalezli ve vatikánském archivu:

Kde Santi v zemním hrobě s ďábla dírou,
a skryté prvky křížem Římem vedou,
toť cesta světla je, a svatý test.
Nechť anděl vede vás tou pravou z cest.

Tuto báseň do knihy Galilea vepsal Berniny, ukazovala cestu přes 4 chrámy, kde se v následujících hodinách měly odehrát 4 veřejné popravy, až k hlavnímu sídlu iluminátů. Tyto informace se Vittoria dozvěděla od Roberta. Čtyři skryté prvky označovaly: zemi, vzduch, oheň a vodu. I když Robert na výsledek hádanek vždy přišel, přišli s pomocí po třikráte pozdě. Tři preferiti již byli mrtvi. Prvního našli v kapli Chigi, popás zakopaného v hlíně a udušeného půdou. Druhý zemřel na náměstí svatého Petra, přesně na místě reliéfu West ponente (západní vítr). Od této chvíle je začalo pozorovat hejno novinářů. Na třetího preferitiho čekala smrt v kostele Santa Maria delle Vittoria. I když mu pomoc byla na cestě, přišla pozdě. Když Robert a Vittoria vstoupili do kostela, spatřili nad chrámovou lodí zavěšeného za ruce za provazy od zvonu preferitiho. Pod ním šlehaly plameny. Mezitím, co se ho Robert pokoušel zachránit, byla unesena Vittoria. Poté vrah na Langdona shodil sarkofág a Vittorii si odnesl do sídla illuminátů a nechal si ji tam jako sladkou odměnu po vykonání posledního úkolu. Pak se do něj pustil - vražda 4. preferitiho. Mezitím Roberta zachránili zpod rakve příslušníci Švýcarské gardy, a tak se pln strachu o Vittorii vydal ji hledat. Během krátkého uvažování rozluštil další kód k cestě illuminátů a řekl si, že musí zachránit posledního prefferitiho a tím se dostat i na stopu vrahovi, vězniteli Vittorie, do níž se nejspíš během pár hodin zamiloval. Přestože vrahovi prostřelil palec u nohy, stihl on ještě předtím utopit posledního prefferitiho a málem i jeho v Piazza Navona. Jelikož mu tedy vrah utekl, musel se za ním vydat do doupěte illuminátů. Našel ji včas. Spolu potom vraha zneškodnili a rozběhli se k Vatikánu varovat camerlegna před Kohlerem, kterého viděli přilétat vrtulníkem.
Něco jim totiž říká, že k hlavnímu hřebu večera, bude patřit i camerlegnova smrt. Na schůzi camerlagna s Kohlerem však přiběhli opět pozdě. Když vtrhli do místnosti, camerlegno ležel na zemi s na hrudi vypáleným posledním znamením Iluminátů. Byl však ještě živý. Stráž zabila Kohlera třemi výstřely s pistole a vrhla se na pomoc vyděšenému camerlegnovi. Při bitce byl sestřelen i kapitán Rocher. Mezitím museli přerušit konkláve a sdělit prostřednictvím médií iluminátům, že zvítězili. Camerlagno se dožadoval po vrtulníku, stojícího před Vatikánem, aby ho dovezl do nemocnice. Když ho však vynesli před budovu, dav zvědavců a médií je nepustil dál, chtěli vědět pravdu o tom, co právě viděli. Vtom však camerlegno, jakoby náhle uzdraven vyskočil z nosítek, pozdvihl ruce k nebi a začal volat: Díky Bože! A na té skále já zbuduji církev svou!!! Všichni přítomní si mysleli, že se pomátl. Vběhl zpět do Vatikánu a Langdon , Vittoria, Chartrand, novinář a žena s kamerou společnosti BBC se vrhli za ním. Snažili se ho přemluvit, že musí do nemocnice, ale on se jim vysmál a spěchal ke skále (ostatkům sv. Petra). Teď už mu věřili. Věděl, kde je skryta antihmota. Vittorii ale napadlo, že by ji neměl vynášet ven, protože pokud je skryta pod zemí nenadělá takové škody, jako na povrchu, kde čekají tisíce zvědavců. Vše pozoroval celý svět prostřednictvím kamery, která je na každém kroku následovala. Když doběhli k hrobce, camerlegno popadl antihmotu a běžel s ní ven. Na přítomné zavolal, ať mu důvěřují. Když vyběhli zase všichni ven, camerlegno naskočil do vrtulníku a Robert, který byl přesvědčen, že ví, co camerlegno zamýšlí, se do vrtulníku vyhoupl též, i když mu v tom camerlegno bránil. Robert počítal s tím, že poletí nad moře a antihmotu tam vyhodí, ale zmýlil se. Do výbuchu zbývala asi minuta a oni se nevzdalovali z města, ale pouze vysoko nad něj. Camerlegno mu vysvětlil, že se s ním v tomto případě nepočítalo, popadl padák a vyskočil ven. Ochromený Robert popadl plachtu na zakrývání předního skla vrtulníku a v posledních vteřinách vyskočil též. On ovšem s mizivou možností na přežití. Zachránili se oba. Zatímco byl camerlegno opečováván, Robert vešel do Sixtinské kaple a všem kardinálům promítl nahrávku setkání camerlegna s Kohlerem. (Camerlegno si před Kohlerem znamení vypálil sám a razidlo pak Kohlerovi hodil k nohám, ve chvíli, kdy dovnitř vběhla stráž a ostatní, vše nasvědčovalo tomu, že znamení camerlegnovi vypálil Kohler, proto byl okamžitě zastřelen, jediný, kdo vše pochopil a snažil se Kohlerovi pomoci byl kapitán Rocher, který byl ale též zastřelen, když na něj camerlegno ukázal prstem a zvolal: Iluminati. Když pak po chvíli vešel camerlegno, pokusil se vše vysvětlit. Papeže otrávil on, protože ho papež poslal jako zástupce za Vittoriiným otcem. Když camerlegno zjistil, že papež je přívržencem vědy, považoval ho za zrádce Boha. Proto ho ještě téže noci po příletu zavraždil. Pak, po domluvě s Bohem, najal vraha, přesvědčil ho, že je illuminát a chtěl po něm, aby provedl vraždy 4 prefferitů. Chtěl tím vykonat před očima lidí zázraky a přivést je tak všechny zpět na víru. Prozradil také, že papež měl dítě. Když domluvil, všichni strnuli. S odpovědí přispěchal Mortati. Potvrdil, co Mortati řekl a zároveň se camerlegna zeptal, jestli ví, kdo to dítě je. Odpověděl si sám. Papežovo dítětem byl sám camerlegno. Papež ale neporušil slib celibátu, stejně tak jako jeho matka. Papež miloval vědu proto, že mu dala dítě s milovanou ženou, aniž by slib porušil. Camerlegno tomu nemohl uvěřit. Když se kardinálové v čele s Mortatim radili, jak vše vysvětlí světu, který vše viděl, odešel Langdon s Vittorií. Nebyli však sami, nenápadně se odplížil i camerlegno. Pomazal se svěceným olejema vystoupil před lid na Svatopetrské náměstí. Pomodlil se a zmáčkl spoušť zapalovače, který měl schovaný pod šaty. Jeho popel rychle sklidil Mortati a donesl ho tajně do hrobky, kde odpočíval papež, jeho otec. Poté zjistil, že podle pravidel se papežem mohl stát i kardinál, jehož jméno kardinálové skandují, což byl případ camerlegna, takže v hrobce u svého otce ležel nyní jeho popel právem.

Podstata příběhu: Velmi zamotaný příběh dokáže čtenáře dohnat k velmi bujné představivosti. Kdo si knihu přečte, má pocit, že je to skutečnost. Naštěstí ale ne. Dílo je z většiny založeno na důvěře mezi lidmi. Vittoria musela věřit Langdonovi, svět církvi, .... a problém nastal, když jeden z dvojice toto pouto přerušil.

Vlastní názor: Kniha se mi líbila mnohem víc, než Šifra mistra Leonarda. Zdála se mi více napínavější a též jsem autora obdivovala, jak může 24 hodin děje rozepsat do 580 stran. Je pravda, že se mi konec již zdál zdlouhavý, ale stálo za to nechuť překousnout a knihu dočíst.
Vítku bych autorovi dala možná za opět šťastný happy end mladého páru Vittorie a Langdona.

Hodnocení: (hodnotilo 201 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Andělé a Démoni Brown, Dan 1993 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info