Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Idol

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Idol
 
Název díla: Idol
Datum vložení: 11.6.2006
Referát vložil: kjaa

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Jeden z Merleho klasických historických románů. Je psán formou vyprávění různých lidí, nějakým způsobem spjatých s hlavní hrdinkou.
Osobnost hlavní hrdinky románu, Vittorie Accoramboniové, byla již od útlého dětství zastiňována její nebetyčnou krásou, pro kterou ji lidé obdivovali a zbožňovali, ale která jí nakonec přinesla záhubu. Vittorie byla hrdá, nikoliv však pyšná. Byla duší poetickou- ráda četla a učila se latinsky. Když dovršila šestnáctého roku, rozhodla se její povýšená a arogantní matka, že je nejvyšší čas dceru slušně provdat a odjela s ní za tím účelem do Říma, tam si najala obrovský palác, kde přijímala její nápadníky. Spolu s Vittorií a matkou odjel do Říma ještě její bratr-dvojče- Marcello a sestřenice Giulietta. Otec rodiny zůstal v rodném Gubbiu, aby tam nadále řídil vlastní majolinkovou dílnu, jejíž výnosy jeho žena prostopášně utrácela, aby svou dceru provdala co možná nejlépe a splnila si tak své zmařené ambice. Vittoriinu otci se obchody hroutily, avšak finanční nároky jeho choti se nijak nezmenšily. Pan Accoramboni nezvládl pracovní i nervové vypětí a zanedlouho po manželčině odchodu do Říma umírá. Jelikož už Vittorie nemá žádoucí finanční zaopatření, musí její matka slevit ze svých ideálů a snaží se dceru provdat co nejdříve. Zvolí jí tedy za chotě Francesca Perettiho, adoptovaného synovce kardinála Montalta. Montalto je proslulý svou moudrostí, skromností a spravedlivostí, je tedy přesným opakem vládnoucího papeže Řehoře XIII, který Montalta nenávidí a chystá mu v životě samá příkoří. Montalto, známý morous roztaje pod vlivem Vittoriina kouzla a stane se jejím blízkým přítelem a učitelem. Vittoriino manželství je více než nešťastné a navíc bezdětné. Vittorie se tedy uchyluje k četbě a většinu času tráví sněním. Jednoho dne se na návštěvě u Montalta seznámí s vévodou Paolem Giordanem Orsinim, jež je díky svému vysokému původu jedním z nejmocnějších mužů tehdejšího Říma . Navíc je to velice krásný muž. Během několika málo okamžiků, které spolu stráví se do sebe oba hluboce zamilují. Montalto pojme jisté podezření, které ještě utvrdí výpověď zpovědníka Vittoriiny služebné Cateriny Aquavivové. Na jeho popud odjede Peretti s chotí a četným vojskem do přímořské pevnosti Santa Maria, kde je Vittoria uchráněna vévodovu vlivu. S pomocí Kateriny, jejího bratra Levoručky a Marcella se vévodovi podaří do pevnosti nespozorovaně proniknout a stráví s vévodkyní noc. Celá výprava ho stála málem život a její utajení je téměř ohroženo. Ve Vittorii se probudí svědomí a začne se více věnovat svému ubohému nic netušícímu choti. Nakonec jej oblomí a vrací se do Říma. Po návratu projevuje vůči Paolovi nevlídnost a nečte jeho četné dopisy doručené tajně Marcellem. Nakonec však podlehne své vášni a začne se s vévodou tajně scházet v domě vdovy Sorghiniové, která je milenkou a živitelkou Marcella. Tomuto vřelému vztahu však nepřejí Paolovi příbuzní, kteří se obávají o majetek Paolova syna z prvního manželství. Tajně zorganizují Perettiho vraždu a vinu hodí na Paola. Vittorie se tak v očích veřejnosti jeví jako cizoložnice a napomahačka vraždy vlastního manžela. I ona sama je pevně přesvědčena, že vrahem byl Paolo, a protože jí slíbil, že Francesca nikdy nezabije, začne jej nenávidět. Ačkoli vyšetřující Bargello shledá Vittorii nevinnou, uvrhne ji papežský soud spolu se služebnou do vězení na Andělský hrad. Pro věčně zasněnou Vittorii to není nic strašného, zato pro její lehkovážnou služebnou, která má ráda mužskou společnost se všemi slastmi, které z ní plynou, je pravděpodobně doživotní uvěznění velkou ránou. Členové nejvyšší společnosti se dostanou do konfliktu s papežským Bargellem a při přestřelce je zastřeleno několik potomků vážených rodů. Šlechta povstane proti papeži, prostý lid se k ní přidá. Paolo využije svého postavení a kromě Bargellovy hlavy požaduje propuštění Vittorie. Papež obě podmínky splní a povstání je potlačeno. Paolo Vittorii objasní příčiny smrti jejího chotě a vzápětí se vezmou. Papež ale zruší jejich manželství a zakáže jim uzavřít nové, činí tak hlavně z popudu Paolových příbuzných. Nutí je tak k veřejnému cizoložství. Mstí se tak navíc Montaltovi, protože ví, že Vittorie je jeho chráněnkyní. Papež vzápětí umírá a na jeho místo je zvolen Montalto, který v zemi opět zjedná chybějící pořádek. Paolo s Vittorií uzavřou nový sňatek.Paolo má vážný úraz na noze a jeho choroba se stále zhoršuje. Cítí, že se blíží jeho poslední dny, a proto se s Vittorií uchýlí na zámek do Bracciana, kde skoná. Ve své závěti zajišťuje Vittorii jak dostatečné finanční zajištění, tak ochranu před majetku chtivými příbuznými. Na jeho přání se Vittorie uchyluje do Padovy, kde je pod ochranou samotného starosty. Ale ani jeho ochrana není dostatečná a díky roztržitosti Vittoriiny služebné se do jejího paláce dostanou vojáci povolaní Paolovými příbuznými a Vittorie je jimi zavražděna. Posledními slovy však tato čestná a statečná žena odpouští svému vrahovi, protože po vévodově smrti už stejně nemá pro co žít. Po smrti se stane symbolem uctívání a pro svůj krutý osud je téměř považována za svatou.

Životopis spisovatele: Robert Merle
Hodnocení: (hodnotilo 4 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info