Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Recenze - Encyklopedie Keltů v Čechách

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Recenze - Encyklopedie Keltů v Čechách
 
Autor: Jiří Waldhauser
Název díla: Recenze - Encyklopedie Keltů v Čechách
Datum vložení: 4.11.2006
Referát vložil: Martin Witkowski

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Encyklopedie keltů v Čechách

Recenze - Martin Witkowski

Dílo Jiřího Waldhausera: Encyklopedie Keltů v Čechách je první u nás vydanou encyklopedií zabývající se problematikou Keltů na území Čech. Tento obsáhlý soubor dat a informací je výsledkem autorovy desetileté práce a je reakcí na chybějící článek tohoto druhu publikace u nás. Je jistě i reakcí na stále se zvyšující zájem o Kelty v Čechách a módní trend v celé Evropě.

Tato encyklopedie je rozdělena do několika základních částí – Dějiny Keltů v Čechách, historiografie dějin Keltů, soupis nalezišť a zeměpisných jmen z doby keltského osídlení na území Čech během 5.-1. století před našim letopočtem, návod jak hledat v lexikonu nalezišť, slovníček termínů (keltské) archeologie, soupis archeologické literatury použité v této encyklopedii, Za Kelty po Čechách – turistika a archeologie Keltů a soupis antických písemných pramenů použitých v tomto lexikonu.

První část knihy je věnována dějinám Keltů na našem území. Tato kapitola je přehledně rozdělena do několika částí, které srozumitelnou formou podávají čtenáři přehled historie osídlení naší krajiny Kelty od počátku až do zániku keltské civilizace.

Nejobsáhlejší částí encyklopedie je soupis nalezišť a zeměpisných jmen z doby keltského osídlení Čech. Tato část je lexikonem nalezišť a zeměpisných jmen od A – Ž, kde jsou zařazeny doklady osídlení, ale i ojedinělé nálezy a místa pouhé fyzické přítomnosti Keltů v druhé polovině 1. tisíciletí před změnou letopočtu. Do této obsáhlé části encyklopedie jsou také zařazeny ilustrace a fotografie významných artefaktů. Čtenář zde nalezne i řadu fotografií důležitých lokalit, snímky s pohledy do archeologických sond a mapovou dokumentaci nálezu. Autor v této části použil i letecké snímky lokalit s následnou interpretací v podobě plánu a popisu lokality. Obsah této části je velice přehledný. Seřazení archeologických lokalit a nalezišť podle abecedy čtenáři pomůže při vyhledání lokality a urychlí tak jeho práci. U každého hesla je uveden odkaz na seznam literatury ze které autor čerpal. Tato literatura zachycuje publikované monografie nebo odborné statě, které přinášejí podstatné nebo souhrnné informace o jednotlivých nalezištích/lokalitách a tím usnadňuje cestu badateli k řešení problému více do hloubky. Další neméně důležitou částí encyklopedie je slovníček archeologických pojmů, který pomůže čtenáři – laikovi vysvětlit význam archeologické terminologie.

Závěrem lze knihu ocenit jako výsledek dlouhodobé snahy o syntézu informací z keltské
historie na území Čech a to co v nejširších souvislostech. Stejně důležité je i to, že ji mohou dobře využít jak archeologové, kterým slovník poslouží k rychlému nalistování potřebné informace a bibliografické citace o keltské lokalitě/nalezišti, tak i celé laické veřejnosti.


Waldhauser Jiří: Encyklopedie Keltů v Čechách. 1. vydání. 592 stran, 1124 obr. Vydalo nakladatelství Libri, Praha, 2001, ISBN 80-7277-053-5Hodnocení: (hodnotilo 20 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info