Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Lucerna

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Lucerna
 
Název díla: Lucerna
Datum vložení: 5.11.2006
Referát vložil: Verča

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Lucerna
Alois Jirásek

- divadelní zastupitelství SPOLKU ČESKÝCH SPISOVATELŮ „MÁJ“ – bez jeho svolení nesměla být hra provozována
- poprvé hrána v Národním divadle v Praze dne 17. listopadu 1905


= divadelní hra o čtyřech jednáních – na začátku každého je popsaná scéna, jednání se dále dělí na výstupy – vyjmenování vystupujících postav

děj:
- odehrává se ve mlýně, na zámku, v lese a v lesním zámečku

I.
1. Mlynář píše kroniku, Babička mu popisuje proroctví
2. Přichází Mušketýr – poroučí Mlynáři, že přijede Kněžna a že jí musí jít uvítat společně se schovankou (Hanička). Mlynář odmítá, že mlýn nespadá pod panství. Mušketýr připomíná že mají povinnost posvítit lucernou. Braha – brání Haničku, že na ní nemá vrchnost právo, protože on ji našel a staral se o ni. Mušketýr vyhrožuje, odchází.
3. Mlynář s Brahou nadávají na Mušketýra a na vrchnost
4. Babička nese hospodáříčkovi, zmiňuje se o Haničce – šla na kvítí a na koření
5. Braha varuje Mlynáře ať dává pozor na Haničku, že kolem obchází vodník.
6. Hanička vchází do prázdné vesnice, čte si z kroniky a dává do ní mateřídoušku
7. přichází Zajíček (učitelský mládenec), stěžuje si Haničce. Připravuje „kasací“ pro kněžnu, aby dostal lepší místo, měl víc peněz a mohl si vzít svoji milou Dorinku
8. Vchází Mlynář, Hanička odchází uložit koření
9. Mlynář se Zajíčkem se baví o Haničce, přichází Klásková, hledá manžela, mluví o nevěře a o kartách
10. Vběhne Braha, vykřikuje o vodníkovi, že zastavil kolo. Povyk kvůli vodníkovi. Mlynář s klidem, že se na něj pustí i bez líčí
11. Babička s Haničkou se baví o kvítí a o lucerně, Hanička jí popisuje jako malé království, Babička se toho leká. Lucerna je totiž jediná Mlynářova povinnost vůči vrchnosti – vždy když vrchnost požádá musí Mlynář svítit až ke konci mlýna ( ke staré vrbě – vrchnost jí chce pokácet – spor )
12. Přichází Klásek s klarinetem, hledá Zajíčka. Babička se zmiňuje že ho hledala Klásková- že se zlobila. Klásek odmítá, že by se zlobila, že je jenom moc starostlivá a hodná.
13. Klásek s Kláskovou se hádají. Mlynář říká Babičce a Haničce o vodníkovi
14. Přichází Zajíček, oznamuje, že jde návštěva
15. Přichází Vrchní, hádá se s Mlynářem o lucerně, o lípě a o přivítání Kněžny
16. Babička s Mlynářem a Brahou se baví o obraně proti vodníkovi a vrchnosti
17. Hanička vytahuje provez z líčí
18. Mlynář sám s Haničkou. Objevuje mateřídoušku v kronice, vzdychne k Haničce. V okně je pozoruje vodník Michal, vzdychá po Haničce
19. Mlynář zahání vodníka

Na zámku:
Vrchní, Pan Franc, Rychtáři mluví o uvítání paní Kněžny. Přichází Zajíček, Klásek, Sejtko, Zima – ptají se jestli můžou Kněžně zahrát až přijede, vrchní je odbývá, že má moc práce. Kněžna zatím přijde do zámku (kočár kde má být přijíždí později), baví se s dvořanem – stěžuje si, jak se před ní každý přetvařuje, jak se každý klaní a nikdo se jí nepodívá do očí, na konvence… Přijíždí kočár, Kněžna nikde, pokyne z okna. Uvítací výbor se okamžitě přesune ke kněžně. Unavená kněžna urychluje ceremonie, říká že je unavená. Rozhovor o Mlynáři, co nepřišel přivítat, kněžna se zajímá o opuštěný zámeček u lesa.


II.
1. Vodník Ivan, který se stěhuje ze svého rybníka, daleko od lidí ( k lesnímu zámečku ), protože už má dost lidských citů se posmívá vodníku Michalovi. Že je hloupej jak se nakrucuje před Haničkou jak se upravuje (leští si botičky, navazuje pentličky). Opovrhuje jim. Vodník Michal sní o rodině…
2. Hanička vychází s chaloupky, vodník Ivan se dále posmívá
3. Hanička volá Mlynáře: „Libore!“
4. Zajíček, Sejtko a Zima si stěžují Haničce, že nemohli Kněžně zahrát
5. Přichází Klásek s pytlem ( na mletí ) , svěřuje Haničce, že když je tak na zámku odbyli, že mu starý Žán pověděl o zámečku u lesa a tam že by mohli jít kněžně zahrát, aby vyslyšela jejich prosby.
6. Dvořan s Vrchním se plíží k mlýnu, baví se o Haničce, nacházejí její dřeváky
7. Přichází Hanička, bere si zpět svoje dřeváky odbývá je ( vše sleduje schovaná Kněžna)
8. a 9. Kněžna se baví s Dvořanem o Mlynáři a o zámečku
9. , 11. a 12. Kněžna přesvědčuje Vrchního a Dvořana, že chce mluvit s mlynářem
13. – 16. Nejdříve poroučí Mlynáři Vrchní s Dvořanem aby dal skácet lípu, poté se objeví Kněžna a poručí aby ji doprovodil s lucernou k zámečku, jak je jeho povinnost a že jí potom rozbije (tím mu dá úplnou svobodu), Vrchní s Dvořanem nesouhlasí.
17. Přichází Babička s Haničkou – Hanička se bojí o Mlynáře. Mlynář s Kněžnou odchází
18. přiřítí se Klásková, ptá se Brahy, kde je Klásek. Ten jí odpovídá, že s ostatními na zámečku v lese čeká na Kněžnu aby jí zahrál. Klásková mu nevěří, že je dožene…
20. Hanička běží do lesa, má strach o Mlynáře, chce ho dohnat. Vodník Michal jí sleduje.

III.
1. Sejtko, Zajíček, Zima a Klásek se baví o Hejkalovi, jestli existuje nebo ne.
2. Zjevuje se Hejkal, každý prchá na jinou stranu.
3. Mlynář s kněžnou docházejí pod starou lípu. Mlynář jí vypráví o lípě, Kněžna jej prosí aby jí doprovodil až k zámečku i když to není jeho povinnost. Mlynář souhlasí, baví se o kráse noci, uvažují nad svým životem. Mlynář nachází papír s „kasací“, předává jej Kněžně, odcházejí.
4. – 6. Zajíček, Sejtko, Klásek a Zima se znovu shledávají.
5. Vodník Michal přichází k vrbě, ukrývá se.
6. K vrbě přichází Pan Franc a Mušketýr, baví se o tom, že jsou pro Haničku a poté že skácí vrbu. Vodník je vystraší, utíkají
7. Klásková se setkává s Michalem, přinutí ho aby šel s ní a svítil jí na cestu až k zámečku. On jí vše poví.

Na zámečku:
Žan a Komorná chystají pro Kněžnu židle a stůl na terase, bojí se. Vodník Ivan, který se zde právě zabydlel, je naštvaný, straší je – zavírají se v zámečku. Přichází Kněžna s Mlynářem. Kněžna jej svádí, přemlouvá ho aby s ní odjel a zapomněl na Haničku, že pak dá všem svobodu a lípu neskácí.. Mlynář téměř podléhá jejím návrhům ale v tu chvíli přichází Klásková a povídá mu o lípě a o Haničce, že jim hrozí nebezpečí. Mlynář křivdí kněžně, že je to celé její práce. Mlynář odchází. Klásková vyhrožuje vodníkovi Ivanovi. Odchází. Ivan se baví s Michalem o Kláskové.

IV.
Hanička se setkává se Zajíčkem, slyší zpívat lesní panny, objevují se Mušketýr a Franc, jdou po Haničce. Lesní panny utvoří kruh kolem lípy, lípa se otevře a Hanička se do ní ukryje. Hned poté přichází Vrchní, vyslýchá Zajíčka kde je Hanička, vyhrožuje mu. Postupně všichni přichází, přou se o lípu. Mlynář ji chrání vlastním tělem. Poté strom zazáří a otevře se, vystupuje Hanička. Vše se uklidní. Přichází kněžna, rozbije Lucernu. Povýší Zajíčka, ten se raduje že si bude moct vzít Dorinku. Nakonec kněžna přislíbí, že se vrba kácet nebude. Všichni jsou spokojeni (až na Kněžnu), Mlynář odchází po boku s Haničkou.

Životopis spisovatele: Alois Jirásek
Hodnocení: (hodnotilo 35 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Lucerna Jirásek, Alois 434 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info