Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Praha

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Praha
 
Titulek: Praha
Datum vložení: 4.4.2010

 

squareVClanku:
id='square-ir'
PRAHA

Praha je hlavní a současně největší město, České Republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj, není jeho součástí.

Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Mimo to je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.
Do dnešní podoby, se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech, byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko - německých císařů a hlavním městem Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má 1.242.002 obyvatel. Pražská metropolitní oblast, měla v roce 2004 (podle Eurostatu) 1.964.750 obyvatel.

Praha, je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského Hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města, a mnohé památky, přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa, což činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy.

Název a přívlastky:

-Od roku 1920 je oficiálním názvem města Hlavní město Praha, předtím od roku 1784 Královské hlavní město Praha. V jiných jazycích jméno obvykle zní Praga (latina, většina románských a slovanských jazyků), Prag (němčina) nebo Prague (angličtina a francouzština).

Geografie:

-Praha leží mírně na sever od středu Čech. Centrum se rozkládá v údolí Vltavy a jejích přítoků. Jejich erozní činnost, vymodelovala členitý reliéf, nejnižším bodem, je hladina Vltavy u Suchdola (177 m n. m.), nejvyšším pak nevýrazný vrch Teleček, mezi Sobínem a Chrášťany (399 m n. m.). V centru, je výrazný vrchol Petřín (327 m n. m.) strmě se zdvihající od Vltavy.

Podnebí:

-Praha leží mírně na sever od středu Čech. Centrum se rozkládá v údolí Vltavy a jejích přítoků. Jejich erozní činnost, vymodelovala členitý reliéf, nejnižším bodem je hladina Vltavy u Suchdola (177 m n. m.), nejvyšším pak nevýrazný vrch Teleček, mezi Sobínem a Chrášťany (399 m n. m.). V centru je výrazný vrchol Petřín (327 m n. m.), strmě se zdvihající od Vltavy.

Podnebí v Praze je mírné, teplejší než na jiných místech, ve stejné zeměpisné šířce (50° s.š.) – např. v kanadském Winnipegu, činí v zimě průměrná denní teplota -12 °C, noční -20 °C. Způsobuje také občasný silný vítr, jeho průměrná rychlost je 5 m/s (14 km/). Větry ale ne vždy vanou ze západu.

Průměrný roční úhrn srážek za roky 1961–1990, ze stanice Praha-Ruzyně, byly 526,6 mm, z toho nejvíce napršelo v květnu (78 mm) a nejméně v lednu a únoru (23 mm). Za roky 2000 – 2007, bylo průměrně ročně 160 dnů deštivých. Ročně je zde přibližně 60 zasněžených dnů, nejvíce v lednu, kde průměrná výška sněhu je 5 cm. Průměrně je zde ročně přes 1600 slunečných hodin (5 hodin denně). Nejvíce slunečných hodin, je v červnu (230, za den 8,5) a nejméně v prosinci (38, za den 1,5).

Průměrná roční teplota, se pohybuje okolo 8,5 °C. V nejchladnějším měsíci lednu, je průměrná denní teplota 1 °C, noční -3 °C. V nejteplejším měsíci červenci, je průměrná denní teplota 24 °C, noční 13 °C. Ročně je okolo 100 mrazivých dnů a 30 ledových dnů. Relativní vlhkost vzduchu, se celoročně pohybuje mezi 65 až 90 %.

Ovzduší:

-Praha je podobně, jako jiná velká města, sužována zhoršenou kvalitou ovzduší a často se zde tvoří smog. Hlavní podíl na znečištění má prašný spad (tzv. lehký polétavý prach s částicemi do velikosti 10 mikrometrů), dále pak také zvýšená koncentrace oxidů dusíku, v letních měsících také přízemního ozónu. Největší koncentrace škodlivin, byla naměřena ve čtvrtích u průmyslových podniků a především ve stopě hlavních silničních tahů (Pražský a Městský okruh + jejich radiály): na Novém Městě, Smíchově, Pankráci, Roztylech, Uhříněvsi, Vysočanech. Míra škodlivin, je pravidelně kontrolována, nicméně například při požáru tržnice v Libuši, nebyli občané o jejich zvýšeném obsahu v ovzduší, informováni.

Ekonomika:

-Hlavní město Praha, patří tradičně k nejdůležitějším hospodářským centrům Česka. Vedle význačného filmového průmyslu a zřejmě nejvýznačnějšího odvětví, turistiky, se zde nachází i mnoho závodů zpracovatelského průmyslu.
Hrubý domácí produkt v pražském kraji, obnášel roku 2002 kolem 620 miliard Kč (tzn. 25,7 % celkového HDP v tržních cenách; v přepočtu na hlavu to činí 226 % celorepublikového průměru).

Zpracovatelský průmysl:
Zpracovatelský průmysl, hlavního města Prahy, zaujímá z 7,6 % celkové průmyslové výroby, 5 místo v regionální struktuře, všech čtrnácti krajů. Průmyslové závody, se soustřeďují, zejména na severovýchodě a jihozápadě města. Na území hlavního města, bylo roku 2003 registrováno 733 průmyslových závodů (s více než dvaceti zaměstnanci) s celkem 111 tisíci pracujících.
Objemem své výroby se v Praze jednoznačně prosazují dvě odvětví: produkce potravin a produkce elektrických a optických přístrojů, obě odvětví s přibližně 33 miliardami Kč, v roce 2002 nebo podílem 12 % na produkci odvětví v celé republice (tržby za vlastní výrobky a služby v běžných cenách; viz i diagramy). Význačnou roli zde hraje především výroba rozhlasových a televizních přijímačů.
Tato odvětví, jsou následována polygrafickým průmyslem s téměř 24,5 miliardami Kč tržeb. Význam tohoto odvětví, vyplývá ze skutečnosti, že v hlavním městě se toto odvětví silně koncentruje (44 % celkové produkce) a Praha zde zaujímá první místo ze všech regionů.
Mimo to se v Praze nacházejí i další význačné závody tradičních průmyslových sektorů a odvětví, které přispívají k velkému významu hlavního města jako průmyslového střediska:

• výroba kovodělných výrobků
• výroba strojů a zařízení
• chemie a farmaceutický průmysl
• průmysl výrobků ze skla, keramiky a porcelánu, stavební hmoty
• výroba dopravních prostředků (mimo výroby automobilů), zde zejména kolejní soupravy, motocykly, lehká letadla a jiné
Další odvětví hrají spíše podřadnou roli.

Obyvatelstvo:

-Praha měla k 4.12.2009, 1.285.921 obyvatel. Je 14. největším městem Evropské Unie. Kvůli práci do ní dojíždí kolem 300 000 lidí, převážně ze Středočeského kraje.
Od poloviny 90. let, výrazně posilují národnostní menšiny. V Praze podle odhadů, žije trvale nebo přechodně asi 50 000 Slováků, 50 000 Ukrajinců, dalších 20 000 lidí z bývalého SSSR (především Rusové a Bělorusové), 10 000 obyvatel ze zemí bývalé Jugoslávie (především Srbové a Chorvati) a 15 000 Vietnamců. Ve městě je několik romských komunit, především v Libni, západní části Smíchova a na Žižkově. Podíl Romů v populaci, je nižší než průměr v ČR (při sčítání lidu v roce 2001, bylo procento uvedené romské národnosti poloviční, proti celorepublikovému průměru, nižší je pouze v kraji Vysočina); podle výzkumu pro MPSV a ESF z roku 2006 v Praze, je 6 sociálně vyloučených romských lokalit s odhadovaným počtem obyvatel, přes 9 000. Karlín má pravděpodobně největší asijskou komunitu, dalšími centry Asiatů, jsou Holešovice a Písnice. Většina Ukrajinců jsou muži, kteří přijeli za prací; mnozí z nich se však již v Praze trvale usadili. Slováky tvoří hlavně trvale usazení, studenti VŠ a lidé, kteří přijeli krátkodobě či dlouhodobě za prací.
Praha má vysokou míru počtu přistěhovalých i počtu vystěhovalých. Mezi přistěhovalými, je výrazně vysoký podíl cizinců. Pražané se vystěhovávají nejvíce do Středočeského kraje, konkrétně okresů Praha - východ a Praha - západ, kde vzniká metropolitní oblast Prahy. Ta má přibližně 200 000 obyvatel, a neustále roste. Je nejrychleji rostoucím místem v ČR.
V minulosti v Praze, žilo velice heterogenní obyvatelstvo - vedle Čechů, Němci, Židé, ve středověku a raném novověku také Italové. Architektonické památky italského původu, tvoří velkou část Malé Strany, židovského několik budov, které se zachovaly po asanaci Josefova, ale i synagogy mimo centrum města; Jubilejní synagoga na Novém Městě, synagoga na Smíchově a na Palmovce aj.
Dle sčítání pražského magistrátu z roku 2007, se ve městě pohybuje zhruba 2000 bezdomovců. Téměř 50 z nich získalo, v roce 2008 práci na hlavní pracovní poměr, díky pilotnímu projektu centra sociálních služeb (příspěvková organizace magistrátu). Účastníci projektu, našli uplatnění v zahradnictví, pásové výrobě nebo na stavbách.

Památky:

Kostely a kaple:

• Na Pražském hradě
o Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha
o Bazilika svatého Jiří
o Kaple sv. Kříže
o Kostel Všech svatých
• Kostel Matky Boží před Týnem
• Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana)
• Kostel Narození Páně (Praha)
• Betlémská kaple
• Na Vyšehradě
o Kostel svatého Petra a Pavla
o Rotunda svatého Martina

Paláce:

• Palác Kinských
• Černínský palác
• Valdštejnský palác Kláštery
• Strahovský klášter
• Emauzský klášter
• Anežský klášter
• Klášter augustiniánů kanovníků

Stavby určené pro vzdělání a kulturu:

• Karolinum
• Národní divadlo
• Národní muzeum
• Klementinum
• Rudolfinum

Ostatní stavby:

• Karlův most
• Staroměstská radnice
• Obecní dům

Městské části Prahy:
-
Obvody Městské části:
Praha 1 Praha 1
Praha 2 Praha 2
Praha 3 Praha 3
Praha 4 Praha 4, Praha-Kunratice, Praha 11, Praha - Újezd, Praha - Šeberov, Praha 12, Praha - Libuš

Praha 5 Praha 5, Praha - Slivenec, Praha 13, Praha - Řeporyje, Praha 16, Praha - Velká Chuchle, Praha - Lochkov, Praha - Lipence, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín

Praha 6 Praha 6, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha 17, Praha - Suchdol

Praha 7 Praha 7, Praha - Troja

Praha 8 Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice

Praha 9 Praha 9, Praha 14, Praha - Dolní Počernice, Praha 18, Praha 19, Praha - Vinoř, Praha - Satalice, Praha - Čakovice, Praha 20, Praha 21, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Běchovice


Praha 10 Praha 10, Praha - Křeslice, Praha 15, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice, Praha - Dubeč, Praha 22, Praha - Královice, Praha - Nedvězí, Praha - Kolovraty, Praha - Benice

Závěr

-Praha je plná krásných památek a stojí za to, si ji pořádně prohlédnout a užít si ji. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy a město, které bude svojí krásu a půvab uchovávat pro další a další generace.


Hodnocení: (hodnotilo 321 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info