Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Amnesty International

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Amnesty International
 
Titulek: Amnesty International
Datum vložení: 22.10.2020

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Amnesty International je celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a vytváří kampaně proti jejich porušování.

Profil

Amnesty International je založena na dodržování lidských práv. AI sleduje dodržování lidských práv v mnoha státech. Při své práci AI provádí výzkumy, různé aktivity zaměřené na prevenci a ukončování vážných porušování lidských práv. Al je politicky i nábožensky nestranná. V současné době má hnutí 3 milióny členů, sponzorů a pravidelných přispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa. AI pro svou činnost nepřijímá finanční pomoc od vlád. Za svou činnost organizace dostala v roce 1977 Nobelovu cenu míru. V roce 1978 získala organizace Cenu OSN na poli lidských práv.

Historie

Amnesty International založil roku 1961 britský právník Peter Benenson, který chtěl aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat. Mezi prvními vězni kterými se začal Benenson zabývat byl i český arcibiskup Josef Beran. Organizace se začal velmi rychle rozvíjet a rozšiřovat do dalších zemí. V roce 1977 dostala organizace Nobelovu cenu míru. V osmdesátých letech byla zakázána např. v Sovětském svazu, Argentině i v Československu. Během 80.let organizace pracovala na kampaních věnující se vězňům svědomí, mučení, mimosoudním popravám, „zmizení“ a dalším.

Organizační struktura

Mezinárodní rada se skládá z členů mezinárodního výkonného výboru a zástupců sekcí. Hlasovací právo mají jen zástupci sekcí. Mezinárodní výkonný výbor (International Executive Committee) má 9 členů, z toho 8 členů volených mezinárodní radou, a 1 člena, kterého volí zaměstnanci mezinárodního sekretariátu. Setkává se nejméně dvakrát ročně.
Mezinárodní sekretariát (International Secretariat) sídlí v Londýně. V jeho čele stojí generální tajemník jmenovaný mezinárodním výkonným výborem. Úlohou generálního tajemníka je řídit zaměstnance a kontrolovat rozhodnutí mezinárodní rady. Skupiny jsou menší útvary v rámci sekcí, které sdružují aktivisty. Skupina má obvykle 5 až 20 členů. Člen je základní jednotka Amnesty International.

Amnesty International ve světě

Základní témata a kampaně, na kterých AI pracuje, jsou:
• osvobození všech vězňů svědomí
• stop mučení
• stop násilí na ženách
• kontrola obchodu se zbraněmi
• zrušení trestu smrti
• ukončení mimosoudních poprav a násilných „zmizení“
• ukončení praxe dětských vojáků
• ochrana obránců lidských práv
• dodržování práv uprchlíků
• mezinárodní spravedlnost (ukončení beztrestnosti)
• svoboda slova na Internetu

Amnesty International v ČR

Před rokem 1989 nemohla Amnesty International v ČR oficiálně vykonávat svou činnost a neexistovala ani žádná jiná forma její činnosti. AI adoptovala jako vězně svědomí i Václava Havla. V České republice byla pobočka Amnesty International založena až po listopadu 1989. Koordinuje ji pětičlenná Správní rada v čele s předsedou nebo předsedkyní. Správní rada je složena z volených zástupců a úkoluje kancelář, která v současné době pracuje s 10 zaměstnanci a několika dobrovolnými koordinátory. AI ČR má v současnosti 10 dobrovolnických skupin, které se nacházejí v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Ostravě, Plzni, Jihlavě, Chotěboři, Hradci Králové a v Českých Budějovicích.
Kampaně, na nichž pracuje česká pobočka Amnesty International:
• Stop násilí na ženách
• Lidská práva v Číně
• Zbraně pod kontrolu!
• Obránci lidských práv
• Uprchlíci mají svá práva
• Mezinárodní trestní soud
• Vzdělávání k lidským právům

Metody a práce

Amnesty International používá několik metod pro publikování informací a mobilizování veřejného mínění. Jedna z důležitých částí práce je vydávání nestranných a přesných zpráv. Ty jsou zpracovávány na základě rozhovorů s oběťmi, úřady, účastí na soudních přelíčeních, práce s lidskoprávními aktivisty a sledování médií. Mnoho případů je směřováno přímo úřadům v podobě dopisů (tzv. urgentní apely), dalšími možnostmi jsou např. veřejné demonstrace či mediální práce. V každém případě hnutí spoléhá na velmi rozsáhlou základnu svých členů.
Vzdělávání k lidským právům
Amnesty International se dlouhodobě věnuje lidskoprávnímu vzdělávání. Organizuje workshopy pro studenty základních a středních škol, semináře pro učitele a spravuje také vzdělávací portál o lidských právech. V současné době nabízí organizace školám projekt FAIR PLAY - Studenti za rovnoprávnost. Jeho součástí jsou také Živé knihovny, kde si mohou návštěvníci místo knih půjčit osobu se zajímavým životním příběhem.


Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info