Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jazykověda a jazyk

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Jazykověda a jazyk
 
Titulek: Jazykověda a jazyk
Datum vložení: 22.10.2020

 

squareVClanku:
id='square-ir'
I. Úvod do jazykovědy

Co je to jazyk – definice

- Je to systém výrazových prostředků

- Myšlenky-jazyk-řeč

- Má formu: a) Mluvenou

b) PsanouMrtvé a živé jazyky

Rozdělení: a)Živé-mluví se s ním dnes

b)Mrtvé-již se s nimi nemluví

Pojem řeč a mluva

Řeč:-mluvený projev

-využití konverzačních jazykových prostředků v komunikaci

Mluva:-způsob řeči jednotlivce

-mluva skupin-slang(latina,stará řečtina)Funkce řeči

1. Komunikační-dorozumívací: řeč je nástrojem dorozumíváni

2. Myšlenková: formulování myšlenek

3.Expresivní-výrazová: vyjadřuje city, pocity, nálady

4.Estetická-umělecká: řeč umožňuje vytvořit ,jenž zvláštním slovem oslovuje smysly, emoce, myšlenky. Obohacuje tak naši osobnost uměleckým prožitkemRozdělení jazykovědy na jednotlivé obory

1.Nauka o zvukové stránce-samohlásky, souhlásky

2.O písemné (grafémika)-o pravopisu (ortografie)

3.O pojmenování slov-slovní zásoba, tvoření slov, tvarosloví (morfologie), o původu (etymologie)

4.Nauka o větě-skladba (sintax)

5.O textu-jazykový projev

II. Národní jazyk-užívají ho příslušníci národa

-jsou to všechny podoby jazyka

-nespisovný i spisovný

-náš je český

-3000-5000 jazyku

-největší jazyková pestrost je v Africe

-bilingvista-ten, co mluví 2 jazyky od narození

Mateřská řeč=jazyk, kterým mluvíme od narození

Norma a kodifikace – co znamenají tyto pojmy

Norma-týká se gramatiky, pravopisu, výslovnosti

Kodifikace spisovného jazyka-v jazykovědě zachycení a stanovení normy spisovného jazyka

Spisovná podoba národního jazyka – její podoby

Slouží k celonárodní komunikaci. Používá se při oficiálních příležitostech. Má reprezentativní fce. Mluví se jí na úřadech, ve školách, v TV, v knihovně…

Jazykové prostředky spisovného jazyka (hovorové, neutrální…)a)Psaná-oficiální

b)Hovorová

1.Hovorová (dneska, sranda, můžu)

2.Knižní (leč, neřkuli, poté, bol)

3.Archaická-zastaralá

4.Neutrální-citově nezabarvenaNespisovné útvary národního jazyka1.Obecná:-z Prahy

-Malý=malej, okno=vokno

2.Nářečí-dialekty: a)Česká

b)Moravská-lašská S

-hanácká J

-moravskoslovenská V

c)Slezská

3.Slang:-skupina lidí vymezená věkem,

povoláním,… (vojácí, doktoři, horníci,IT, herci)4.Argot:-lidé, kteří jsou na okraji společnosti a amluví tak, aby jím nikdo nerozumněl

-Kriminálníci, narkomani, prostitutky, vězni

*Brněnský hantec-Němčina+cikánštinaIII. Čeština a jazyky příbuzné - čeština jako slovanský jazyk, slovanská jazyková větev, slovanské jazykové skupiny, indoevropský jazykový kmenČeský jazyk a jazyky příbuzné

-dnešní jazyky se vyvinuly z jazyků starších

-i dnešní jazyky se vyvíjejí

-jádro slovní slovanská jazyk. větev- základním zásoby nejméně podléhá vývoji - slova označující zákl. předměty, vztahy, činnosti

-rychle se mění mluvnická stavba jazyka a vše mimo jádro s. z.Indoevropský jazykový kmen

rysem těchto jazyků je ohýbání, všechny mají původ v praslovanštině

a.západoslovanská jaz. skupina – čeština, slovenština, polština, lužická srbština

východoslovanské j. s. – ruština, běloruština, ukrajinština

jihoslovanské j. s. – slovinština, makedonština, bulharština, srbština, chorvatština, staroslověnština

b.germánská jazyk. v. - angličtina, němčina, vlámština; severské jazyky (švédština, norština, islandština, dánština)

c.italická jazyk. v. - LA, IJ, FJ, ŠJ

d.helénská jazyk. v. - řečtina

e.baltská jazyk. v. - litevština, lotyština

f.íránská jazyk. v. - perština

g.indická jazyk. v. - sanskrt, romština, hindština

Hamitosemitský j. k.

a.hamitská j. v. - egyptština

b.semitská j. v. - hebrejština, arabštinaBantuský j. k.

černošské jazyky v J AfriceUralský j. k.

ugrofinská j. v. - maďarština, finštinaAltajský j. k.

turecká j. v.

mongolská j. v.Čínsko-austrijský j. k.

thajsko-čínská j. v.Zbývající

izolované jazyky - baskičtina, indiánské j., japonština, eskymáčtina, korejština, ...
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info