Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Severní Čechy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Severní Čechy
 
Titulek: Severní Čechy
Datum vložení: 21.5.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Severní Čechy
V regionu Severní Čechy jsou zajímavé a turisticky nepřetížené horské oblasti, kulturně-historické památky, vhodné turistické a cykloturistické terény, přírodní nádrže i umělé vodní plochy. Rozloha Severních Čech je přibližně 7000 km2.

Oblasti: Oblasti Severních Čech se dělí na několik pásů. Nejvyšších nadmořských výšek dosahují na severu Krušné hory, Děčínská vrchovina, Lužické a Jizerské hory. Jižněji se táhne pás o něco nižších většinou kuželovitých hor sopečného původu tvořící České středohoří. Mezi Krušnými horami a Českým středohořím leží výrazná sníženina Mostecké pánve. Jižně od Českého středohoří kraj klesá do údolí Ohře a do Polabské nížiny.

Průmysl a zemědělství: Nejprůmyslovější oblastí severních Čech je Mostecká pánev, která povrchovým způsobem těží největší množství hnědého uhlí a spaluje ho v početných tepelných elektrárnách. Je zde rozmístěno mnoho závodů chemického průmyslu např. Setuza a Chemička v Ústí nad Labem, ale také sklářský průmysl. Pás od Ústí nad Labem přes Litoměřice k Lounům je jedna z hlavních ovocnářských oblastí u nás. V Poohří je velmi rozšířené pěstování chmele, který je ve světě velmi oceňován.

Vodstvo: Severními Čechami protéká řeka Labe s přítoky Ohře, Bílina, Ploučnice, Kamenice.

Podnebí: V horských polohách je podnebí drsné – chladnější a vlhčí. Níže ležící území však mají podnebí teplé, mírnější než pánve na jihu Čech. Západ oblasti, Žatecko, má nejmenší srážky v České republice.

Střediska:
Ústí nad Labem: Hlavní středisko Severních Čech je stotisícové město Ústí nad Labem, ležícím úzkém údolí Labe a ve východním výběžku Mostecké pánve. Významná je jeho universita Jana Evangelisty Purkyňe a přístav, který je důležitým dopravním uzlem všech druhů potravin.

Liberec: Dalším velkým střediskem Severních Čech je město Liberec se stotisícem obyvatel. K atraktivitám Liberce neodmyslitelně patří Centrum Babylon s prvním aquaparkem v České republice či zoologická zahrada založena již v roce 1907, což byla první zoologická zahrada v Československé republice. Je znám svým textilním průmyslem například firmami Intex a Larisa.

Jablonec nad Nisou: Jablonec nad Nisou s 46 000 obyvateli je správním, kulturním i sportovně rekreačním střediskem Jizerských hor. Přezdívá se mu město skla a bižuterie nebo také brána do Jizerských hor. První zmínka o Jablonci je z roku 1356, avšak ke stálému osídlení dochází až v 16. století, kdy byla založena první skelná huť ve Mšeně a postaven i první kostelík. Známé jsou jeho sklářské firmy Preciosa a Bižuterie.

Chomutov: Chomutov se rozkládá v západní části Ústeckého kraje na křižovatce významných železničních i silničních dopravních komunikací. I když leží v kraji tak ovlivněném průmyslem nachází se zde podkrušnohorský zoopark, což je největší zoo v české republice. Přezdívá se mu oáza zeleně. Je tu také Kamencové jezero, které vzniklo zatopením dolu na kamenec a síru.

Most: Město Most je jedním z nejnovějších měst v České republice. Toto město vzniklo doslova na zelené louce. Likvidací starého Mostu byly porušeny všechny stavebně historické vazby. Nové město se neustále vyvíjí a hledá svou tvář. Pro Most je typická především moderní architektura, do níž je včleněno několik málo historických prvků, pocházejících z původního města např. kostel, který byl na nové místo převezen po kolejích.

Teplice: Toto starobylé lázeňské město je jedním z nejnavštěvovanějších měst Severních Čech. První zmínky o léčebných pramenech jsou již z 8. století. Teplice jsou posazené do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, nedaleko od hranic s Německem. Vyrábí se tam také ploché sklo firmy Glafunion.

Děčín: Město Děčín je nejníže položeným městem České republiky. Ve 13. století ho založil král Přemysl Otakar II. při soutoku Labe s Ploučnicí. Díky své poloze je Děčín často nazýván bránou severních Čech. Je významnou železniční křižovatkou. Vyrábí se tam dopravní prostředky Ferox.

Živ. prostředí: Životní prostředí v severních Čechách je díky velkým zásobám hnědého uhlí velmi poškozeno. Těžbě tu muselo ustoupit spoustu vesnic a krajina po povrchové těžbě připomíná měsíční krátery. Je tu také mnoho tepelných elektráren, které silně znečišťují ovzduší například Tužinice, Komořany a jiné. Množí se spekulace, že dostavbou Temelína by se zavřely některé elektrárny a napomohlo by se tím ke zlepšení ovzduší pro severní Čechy. Nejhůře je na tom Mostecká pánev, která je jednou z nejprůmyslovějších a nejvíce zdevastovanějších oblastí nejen u nás ale i v celé Evropě.

Památky:
Frýdlant: Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů – středověkého hradu a renesančního zámku. Vznik hradu Frýdlant spadá do poloviny 13. století. Jeho prvními majiteli byli Ronovci.

Sychrov: Sychrov je krásný, dobře dostupný, příkladně udržovaný a celoročně přístupný zámek, ležící uprostřed krásné přírody nad údolím říčky Mohelky. V současné době je Sychrov oblíbeným místem setkání české vlády a konají se zde v hojném počtu svatební obřady. Zámek obklopuje nádherný park.

Terezín: Terezín byl založen v 19 století Marií Terezií jako mohutná pevnost, obraňující Rakouské hranice. Ukázalo se, že nákladná pevnost však pozbyla účelu. Roku 1941 se z Terezína stal koncentrační tábor. První pracovní transport přijel do Terezína v listopadu 1941. V únoru 1942 bylo nařízeno zrušení města Terezína a obyvatelé se museli vystěhovat. Do prázdného města přijížděly transporty židů. Terezín se stal většinou přestupní stanicí do vyhlazovacích táborů, převážně do Osvětimi. Z Terezína odešlo na 87 tisíc vězňů, ale přežilo jich jen 3000.

Bezděz: Hrad Bezděz se nalézá ve stejnojmenné vesnici nedaleko od Mladé Boleslavi. Hrad má silně protáhlý půdorys, táhnoucí se podél hřbetu hory. Na samém vrcholu stojí hlavní okrouhlá 35m vysoká věž, střežící celý Bezděz. Bylo to oblíbené místo Karla Hynka Máchy.

CHKO:
Labské pískovce: V roce 1972 došlo k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých lesů i kulturních památek, především pak lidové architektury. Labské pískovce jsou jedinečné rozsáhlými lesy i poměrně relativním klidem. To umožňuje výskyt nejrůznějších druhů zvěře. Nejvyšší horou Labských pískovců je Vysoký Sněžník, nejnižším místem je výtok Labe u Hřenska, což je zároveň nejnižší místo České republiky. Na části její plochy vznikl v roce 2000 Národní park České Švýcarsko, jako čtvrtý národní park u nás. Je to unikátní, člověkem téměř nedotčené území s jedinečnou flórou a faumou. Protéká jím řeka Labe která tvoří největší pískovcový kaňon v Evropě.

České středohoří: České středohoří tvoří krajinný ráz sopečných kuželů, skalnatých výstupů, hlubokých roklí, tajemných hradů a ovocných sadů. Toto pohoří náhle vyrůstá z Polabské nížiny a nachází se zde vzácná květena. Převážně listnaté lesy pokrývají pouhých 28,4 % území. Naopak více než 60,8% zaujímá zemědělská půda.

Lužické hory: Lužické hory jsou nevelké pohraniční pohoří, ležící zhruba uprostřed mezi Děčínem a Libercem. Geologicky jsou budované převážně svrchnokřídovými pískovci, jimiž v třetihorách na četných místech proniklo k povrchu žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových a čedičových hornin. Přestože nejsou příliš vysoké, tvoří významné klimatické rozhraní, oddělující severní rovinaté kraje od vnitrozemí Čech. Jejich nejvyšší horou je Luž.

Jizerské hory: Chráněná krajinná oblast Jizerské hory se rozprostírá na ploše 350 km2. Její typickou horninou je žula a celá oblast je významnou zásobárnou vody. Jako vodní nádrže slouží přehrady na Černé Nise, Souši, v Josefově Dole. I přes velký úbytek lesních porostů je celá oblast srážkově vysoce nadprůměrná.

Hodnocení: (hodnotilo 593 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info