Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Voda

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Voda
 
Titulek: Voda
Datum vložení: 28.1.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Voda
Osnova:
1. hydrosféra
2. význam a použití
3. znečištění vody
4. pitná voda v ČR

Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Část zemského povrchu, který tvoří voda nazýváme hydrosféra. Většinu povrchu Země (71 %) tvoří slaná voda,sladká voda tvoří jen nepatrnou část (3%), přičemž většina této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech a dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická.
Nejen, že ve vodě vznikl život, bez vody není života a je tedy základní podmínkou pro život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina mnoha významů a využití. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidský organismus obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná a člověk umírá na dehydrataci asi během 7 dnů. Voda je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství například k výrobě nápojů. Je základní podmínkou rostlinné i živočišné výroby. Je také zdrojem obživy v přímořských státech.Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních ploch má také vliv na klima krajiny. Dále je voda hojně využívána při rekreaci a sportu.

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě, přičemž 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí.,3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), a většina z nich jsou děti do pěti let. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké vody na Zemi snižují. A podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat. Vodní zdroje a zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné, Je proto nezbytné tyto je udržovat a chránit.

Pitná voda, kterou denně používáme se získává úpravou surové vody. Surová voda se získává v České republice z podzemních (asi 45–55 %) nebo povrchových (asi 45-55 %) zdrojů. Z některých zdrojů zejména podpovrchových je možné získat pitnou vodu bez úpravy. Ke shromažďování povrchové vody slouží vodárenská nádrž (přehrada), v níž se nachází odběrová věž s několika odběrovými šachtami v různých hloubkách. Odebírá se podle příkazu z úpravny vody, která bývá v blízkosti přehrady. Vhodná teplota pro odběr je méně než 12°C. Výjimečně se využívá umělé filtrace a sorpční schopnosti půdního sedimentu, protože řasy často ucpávají filtraci. Voda z toku se nechá infiltrovat z umělých nádrží do podzemí a z podzemí se poté čerpá. Surová voda se odvádí do úpravny vod. Tam se upravuje (mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění iontů železa a manganu, někdy i částečné odstranění dusičnanů a dusitanů, dezinfekce). Pak směřuje do vodojemů a z nich se vodovody dopravuje k spotřebitelům. Spotřeba vody domácnosti v České republice činí v průměru 10 litrů na osobu a den.

Hodnocení: (hodnotilo 236 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info