Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

jičín

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > jičín
 
Titulek: jičín
Datum vložení: 7.6.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Jičín je okresní a historické město, které má 16 350 obyvatel a je správním, kulturně historickým a turistickým centrem oblasti. Nachází se v královéhradeckém kraji na řece Cidlině. Město bylo založeno na přelomu 13. a 14. století. Velkého rozmachu dosáhl Jičín během panování Albrechta z Valdštejna, který ho v první polovině 17. století chtěl přeměnit za pomoci významných italských architektů na své sídelní město.

Památky:
Valdická brána
Valdická brána, je zachovalá jako jediná ze tří bran městského opevnění. Byla stavěna od roku 1568 a jak dokládají fragmenty zdiva pojala do sebe zbytky starší brány z konce 14.století. Zahájení stavby je doloženo letopočtem nad východním portálem se znakem Trčky z Lípy. Brána v roce 1589 vyhořela a po požáru byla zvýšena o třetí patro. V průjezdu je sklenuta pozdně gotickou křížovou klenbou s dvojitými žebry. Je vysoká 52m a vede na ni 156 schodů.
Valdštejnský zámek na náměstí
Stavební činnost Albrechta z Valdštejna byla zahájena přestavbou zámku, který navázal na záměry Smiřických. Jeho původní renesanční podoba se dochovala v severovýchodní části. Postupně byl rozšiřován a upravován, poslední změny byly v klasicistním slohu. V průčelním křídle zámku je porotní sál s portréty rodiny Schlicků a tzv. sál protinapoleonské koalice, kde se v roce 1813 sešli zástupci Rakouska, Ruska a Německa a uzavřeli „SVATOU ALIANCI“. Jejím cílem byla porážka Napoleona. Nyní je v zámku umístěno muzeum a základní umělecká škola.
Kostel sv. Ignáce
Kostel sv. Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu zasvěcený Sv. Jakubu, který byl v roce 1622 odevzdán jezuitům a pak zasvěcen Sv. Ignáci. Byl postaven v první polovině 14. století. Kostel sv. Jakuba Většího
Kostela sv. Jakuba Většího se začal stavět roku 1627. Podle původních Valdštejnových plánů postavit velkolepou biskupskou katedrálu nebyla stavba nikdy dokončena.
Valdštejnské památky
Albrecht z Valdštejna nechal vypracovat plán přestavby města v rezidenční sídlo v komponované krajině jičínské kotliny. Byl realizován jen zčásti. V obrovském stavebním chvatu byl stavěn zámek na náměstí, vedle stojící kostel sv. Jakuba, komplexy jezuitských staveb, koleje, gymnázia, semináře a lékárny. Do výčtu patří i hřbitovní kostel Panny Marie de Sale. Téměř dvoukilometrová lipová alej spojuje rezidenci s lodžií stavěnou pod vrchem Zebínem a její raně barokní zahradou. Kartouzský klášter ležící za lodžií na téže krajinné ose byl stavěn jako vévodova hrobka.

Historie
Město Jičín je založeno podle plánu. Ale kdo kdy Jičín založil, se neví. Jičín nemá zakládací listinu. První zmínka o Jičínu je z roku 1293. Teprve roku 1337 jej český král Jan Lucemburský prodává šlechtickému rodu Vartenberků.
Vartenberkové dbali o rozvoj území, zakládali nové vsi.. na jaře roku 1423 přitáhl Žižka k Hořicům a Vartenberkovo vojsko porazil v bitvě u Hořic. Poté vládli Trčkové z Lípy a vládli v Jičíně v době renesance (1487-1607), ve městě byly stavěny nové hradby a známá věžová, dnes řečená Valdická brána. Po nich vládli Smiřičtí .S koncem jejich panování v Jičíně (od r.1607-do r.1621) je spojeno několik zajímavých příběhů.
příběh o lásce šlechtické dívky k neurozenému mládenci,O jejím potrestání, uvěznění v hradní věži, o tom, jak byla odtamtud osvobozena a jak zemřela při výbuchu jičínského zámku Je to příběh o smutném osudu Elišky Kateřiny Smiřické a známá píseň Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína prý vypráví o její lásce. Rod Smiřických vymřel po meči, jemi vystavěný renesanční zámek v Jičíně byl poničen výbuchem v tom samém roce, kdy došlo k bitvě na Bílé hoře.
Albrechta z Valdštejna vytvořil v Jičíně a okolí řadu pozoruhodných raně barokních staveb. Po Valdštejnově smrti bylo Jičínsko drancováno švédskými, ale i císařskými vojsky.Po válce bylo na Jičínsku na desítky vypálených vsí a v některých se už život neobnovil a zanikly docela. 17. a 18. století je dobou utužování nevolnictví. Jičínské panství získala cizí šlechta např. Tiefenbachové, později Trauttsmanndorfové. Na konci 17. století a během 18. století - v období barokního slohu - vzniká v okolí mnoho nových staveb.
V době napoleonských válek (roku 1813) pobýval na jičínském zámku rakouský císař František I.
Roku 1866 vyvrcholil spor mezi Pruskem a Rakouskem o to, kdo bude mít výsadní postavení ve střední Evropě. Došlo k válce, v níž sehrálo významnou roli i město Jičín a jeho okolí. Prohraná bitva u Jičína 29. června 1866 byla předznamenáním zdrcující porážky rakouské armády.
2. polovina 19. století je na Jičínsku dobou rozvíjejícího se průmyslu. Malé řemeslné výrobny se rozrůstají v rozsáhlé závody. V Jičíně je to například továrna firmy Knotek vyrábějící od roku 1888 zemědělské stroje - dnešní závod AGS.
S Jičínskem jsou spojeny významné osobnosti, které a zasáhly do nejrůznějších oblastí kultury spisovatel Václav Čtvrtek, malíř František Kaván, spisovatel Josef Štefan Kubín, a nejznámější Rumcajs, pohádkový loupežník z lesa Řáholce u Jičína, aj..

Hodnocení: (hodnotilo 22 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info