Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

CHKO Beskydy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > CHKO Beskydy
 
Titulek: CHKO Beskydy
Datum vložení: 13.6.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.
Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších Západních Karpat, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících hranici ze Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín v nadmořské výšce 350m (Zubří) až 1323m (Lysá hora).
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím. 71 % plochy je pokryto lesním porostem.
Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 44 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a v neposlední řadě i jejím nadregionálním rekreačním významem. Sídlo správy se nachází v Rožnově pod Radhoštěm.
Právní platnost nabyla CHKO Beskydy Výnosem z 5.března 1973. Podle tohoto výnosu "Posláním CHKO Beskydy je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a zástavba lidového rázu."
Vegetace a květena Beskyd je dána výskytem typických karpatských druhů a jejich společenstev. Na horských loukách a mokřadech se setkáme s četnými chráněnými a ohroženými druhy rostlin jako chrpa měkká, vstavač mužský a osmahlý, střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, lilie zlatohlávek, rosnatka okrouhlolistá a ďáblík bahenní.
Živočišnými druhy vázanými v rámci České republiky jen na východní Moravu jsou vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský, vranka pruhoploutvá a puštík bělavý. Z dalších vzácných zvířat se zde vyskytují rys ostrovid, vydra říční, myšivka horská, tetřev hlušec, strakapoud bělohřbetý, čáp černý, sýc rousný, chřástal polní a zmije obecná.
V posledních letech dochází ke stále častějšímu narušování přírodní rovnováhy a k necitlivým zásahům do přírody a kra¬jiny Beskyd,mezi něž patří zejména vysoký podíl vysazované¬ho smrku v lesních porostech, necitlivé úpravy vodních toků, urbanizace volné krajiny, nepřiměřené rekreační aktivity a ohrožení dochovaného krajinného rázu v důsledku neobhospodařování pozemků.

Hodnocení: (hodnotilo 130 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info