Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Databáze

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ostatní > Databáze
 
Titulek: Databáze
Datum vložení: 10.12.2008
Referát vložil: majka

 

squareVClanku:
id='square-ir'
DATABÁZE
Informace- odvozeno z latiny-informae, význam-formovat mínění, dávat tvar nebo podobu
- v běžném hovoru je používáno ve významu poznatků, údaje zprávy o okolním
světě
- ve vědeckém pjetí znamená opak neuspořádanosti a chaosu
- ve společenském pojetí jde především o sdělení, které má pro příjemce smysl a usnadňuje mu volbu mezi různými alternativami
- z informací uvedených do souvislosti si vytváříme znalosti,které jsou předpokladem pro vědomé jednání
- ke zpracování informací slouží počítač, který umožňuje jejich ukládání, třídění, ale i přenos
- informace úzce souvisí s komunikací a nelze je oddělit

Zdroje informací- dělíme je např. podle: 1) smyslů zapojeným do komunikace( zvuková nebo
obrazová sdělení)
2) podle míry masovosti( televize, výklad ve škole,
dialog,…)
3) podle komunikačního media( noviny, časopisy,
TV, internet, …)
4) periodicity( jednorázové, týdenní, měsíční,..)

Aby pro nás měla informace význam musí být relevantní( odpovídá našim aktuálním potřebám, nesmí být příliš složitá ani zjednodušená) a kvalitní( odvíjí se především od kvality zdroje, který nám jí poskytuje)
Parametry kvalitních informačních zdrojů: 1) správnost- neměly by obsahovat chyby, ověření
si z dalších nezávislých zdrojů, kvalitní zdroj si
sám informace ověřuje uvádí zdroje i způsob
získání
2) odbornost autora- u informace by měl být
uveden autor i jeho odbor. způsobilost a gramat.
správnost
3) objektivnost, nezaujatost a nepodjatost
4) aktuálnost- informace by měla být datována
5) ucelenost
Pojmy: -impaktový faktor- slouží k ohodnocení důležitosti různých inform. zdrojů a říká
kolikrát byl daný sdělovací prostředek citován jinými autory
- recenze- je hodnocení nezávislých odborníků
- stárnutí informace- není přímo závislé na čas, závisí na objevení nové
informace, starší nemusí být vždy vyvrácena a zapomenuta, ale může být
doplněna nebo rozšířena
- rozptyl informací- popisuje četnost výskytu v daném titulu

Dostupnost a ochrana informací v ČR

-podle zákona o svobodném přístupu k informacím má každý právo žádat ode všech orgánů a institucí veškeré informace, které mají k dispozici a nebyly prohlášeny za důvěrné, ty mu je musí poskytnout v určené lhůtě a zdarma, maximálně za náklady na jejich pořízení
-na druhou stranu všechny informace týkající se jednotlivce( datum narození, rodné číslo, adresa,zdravotní stav, příjmy, …) jsou důvěrné a žádná instituce je nesmí nikomu sdělovat, kromě zákonem či soudem stanovených případů
-dodržování pravidel pro nakládání s informacemi sleduje úřad pro ochranu osobních údajů

Cena informace

-informace jsou peníze např. o technologii výroby( zbraně) , běžných i spotřebních předmětů nebo obchodních
-současná společnost je označována jako informační společnost, informace jsou tím,co ovlivňuje život lidí
-největším problémem je nyní zpracování informací a odlišení kvalitních a nekvalitních zdrojů

Reklama( regulace)

-je běžná ve všech vyspělých zemích na dvou úrovních:
1. zákony o regulaci reklamy: vymezuje pojem reklama a stanoví určitá omezení
2. morální kodexy reklamy: vypracováno radou pro reklamu

INFORMATIKA
-slovo vzniklo ve Francii 60. letech spojením slov information a automatique
-vědný obor zabývající se získáváním, zpracováním( ukládání,zobrazení, třídění, přenos, výběr,…) a využitím informací
-původním paměťovým mediem byl lidský mozek, protože se informace šířily pouze ústním podáním

Aplikace informatiky

-nejznámější informací je výpočetní technika a mezi další patří:
1) kybernetika a robotika- zabývá se konstrukcí strojů,které samostatně reagují na podněty
2) umělá inteligence- snaha o napodobení intelektuální činnosti člověka pomocí počítače
3) expertní systémy- pomáhají odborníkům rozhodovat v oblastech, kde je zapotřebí v úvahu velké množství údajů brát (typickou činností je pomoc při léčení nemocí), usnadní výběr podle
4) počítačová simulace- umožňuje zkoumat neexistující objekty, případně objekty,které dost dobře nelze zkoumat přímo( vznik hvězd, průběh tlaku v hurikánu,..)
5) telekomunikace- telefony,internet..bezdrátové připojení…

Hodnocení: (hodnotilo 17 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info