Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Software,hry,viry atd.

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Počítače / Informatika > Software,hry,viry atd.
 
Titulek: Software,hry,viry atd.
Datum vložení: 31.5.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
SOFTWARE

Termínem software se rozumí programové vybavení počítače (na rozdíl od hardware - to jsou technické součásti počítače).
Software dělíme do 3 hlavních kategorií. Jsou to operační systémy, obslužné programy a aplikace.
Operační systémy jsou nezbytným vybavením každého počítače. Bývají nainstalovány na pevném disku.
Obslužné programy (pomocné) jsou nástroje, kterými si svůj počítač můžete upravit nebo ošetřit. Usnadňují práci s počítačem.
Aplikace jsou programy, které vytvářejí užitečné výsledky (texty, obrázky, tabulky, apod.).

Počítačový software můžete získávat na různých místech a za různých podmínek. S novým počítačem se běžně dodává sada základních programů pro nejběžnější činnosti, někdy jde až o desítky aplikací. Obvykle to bývají: operační systém, textový procesor a tabulkový kalkulátor, někdy i programy pro vedení domácího účetnictví, multimediální encyklopedie a několik her.
Zakoupený software je dodáván na disketách případně na CD-ROM.
Někdy lze též software získat přes internet. Software poskytovaný bezplatně nazýváme SHARE-WARE [šerver]. Některé firmy poskytují též bezplatně demonstrační verze (demoverze), které mívají buď omezenou dobu platnosti nebo mají omezené některé funkce (např. nelze ukládat).

OPERAČNÍ SYSTÉMY
Operační systém je nejdůležitější program v počítači. V roce 1981 vytvořila firma Microsoft první operační systém. Dala mu název DOS (Diskový Operační Systém). Tento operační systém byl textový, tj. jeho příkazy se zadávaly anglickými slovy, uměl spustit jen jeden program najednou a jeho ovládání bylo složité. Každý program měl jiné ovládání. Proto vznikaly nadstavby i grafické nadstavby a programy. V dnešní době pracujeme s grafickou nadstavbou - většinou MS - Windows - ale je potřeba vědět, že v pozadí stále pracuje DOS.
Nejčastěji používaný operační systém u osobních počítačů je v dnešní době MS - Windows. Jedná se o plně grafické uživatelské prostředí, kdy každý objekt (např. program, ale též složka nebo soubor) je reprezentován ikonou a pracujeme většinou za pomocí myši. V dnešní době se většinou setkáváme s verzemi MS - Windows 95, 98, 2000.
Další operační systémy: Unix, Linux, Apple.

TEXTOVÉ EDITORY
Slouží k vytváření a grafické úpravě textů (pro grafickou úpravu se používá termín formátování). U textu lze zadávat typ písma, velikost, řez (např. tučné, kurzíva atd.), můžeme volit vzhled odstavce, typ zarovnání, vytvářet záhlaví, zápatí stránky apod. Do textu lze vkládat obrázky, tabulky, grafy vytvořené v jiném programu.
Velice rozšířeným textovým editorem je MS-Word. Další známé kvalitní programy: WordPerfect, AmiPro, z našich produktů 602text od firmy Software602. Součástí dodávky Windows je též jednoduchý WorPad.

TABULKOVÉ PROCESORY
Tabulkové procesory(kalkulátory - angl. Spreadsheet) umožňují vytvářet různé druhy tabulek. Vybraná důležitá data lze též znázornit ve formě grafu, kterých program nabízí celou řadu. Obsahuje spoustu funkcí, ať už matematických, příp. statistických, finančních, logických. Dokument má vzhled velké tabulky tvořené řadami a sloupci jednotlivých buněk, do kterých můžeme zadávat data anebo je počítat za pomocí vestavěných funkcí.
Tabulkové procesory můžeme využít např. k provedení domácího účetnictví, různých finančních kalkulací, k výpočtu statistických údajů, anebo k prezentaci nějakých údajů.
Nejrozšířenější programy: MS-Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, z našich Calc 602.

DATABÁZE
Databáze jsou programy, které slouží k ukládání velkého množství údajů (např. jmen, adres). Umožňuje snadné vyhledávání i ve velkých seznamech. Databáze se úspěšně využívají při řízení firem, při vedení firemní agendy (např. seznam kontaktů, objednávek atd.).
S pomocí databázových programů lze vytvářet specializované aplikace, např. skladové hospodářství, vedení účetnictví, mezd).
Nejrozšířenější programy: MS- Access, dBase, FosPro, Paradox, z naších Winbase602.


PREZENTAČNÍ PROGRAMY
Prezentační programy jsou modernější obdobou zpětných projektorů. Můžete v nich sestavovat řadu „fólií“, které se pak promítají na monitor nebo projektorem na stěnu. Každou stránku prezentace můžeme barevně upravit a dokonce doplnit i zvukovým doprovodem.
Nejrozšířenější zástupci: MS- Powerpoint,

GRAFICKÉ PROGRAMY
Počítačovou grafiku dělíme na 2 druhy: vektorovou a rastrovou (nebo též bodovou, pixelovou).
Vektorová grafika: obrázek je složen z objektů (z křivek, obdélníků, elips atd.), s kterými můžeme jednotlivě manipulovat - např. přesouvat, měnit velikost, barvu výplně i obrysu.
Vektorovou grafiku využíváme zejm. při tvorbě reklamní grafiky, při vytváření loga atd.
Nejznámější zástupci: CorelDraw, Illustrator.
Rastrová grafika: obrázek se skládá z velkého množství drobných bodů (čtverečků). Tyto body pak vytvářejí velmi jemnou mřížku, která se nazývá rastr. Podle toho, jak je tento rastr jemný, hovoříme o rozlišení obrazu. Rozlišení se udává v jednotkách DPi (angl. Dots per Inch, neboli „bodů na palec“). Rozlišení obrazovky monitoru je 72 DPi, rozlišení fotografie by mělo být alespoň 300 DPi.
Nejznámější programy: Photoshop, Corel Photo Paint, Fractal Design Painter.

DTP PROGRAMY
DTP znamená Desktop Publishing - tvorba knih na stole. Jsou to programy, pomocí kterých vzniká konečná podoba veškerých novin, knih a časopisů, které dnes vycházejí. Nejsou to textové editory. Jejich hlavní náplní není text napsat, ale perfektně ho upravit a umístit na stranu časopisu nebo knihy.
Tyto programy jsou velmi rozsáhlé. Vyžadují výkonné počítače a jsou většinou velmi drahé. Nejznámější DTP programy jsou QuarkXPress, Adobe In Design, Corel Ventura.

CAD PROGRAMY
Tyto programy slouží k modelování. Zkratka CAD je z anglického Computer Aided Design - počítačem podporovaný návrh. Slouží k malování výkresů, konstruktérským výkresům, návrhům budov, designu. Tyto modely mohou být dvou i třírozměrné. Některé programy umí i tzv. Rendering - modelování v reálné podobě (návrh potom vypadá jako skutečný model i když je zatím sestrojený jen v počítači).
Ceny těchto programů jdou až do stovek tisíc korun a jsou velmi náročné na výkon počítače. Zástupci: Autocad, Microstation.

MULTIMEDIÁLNÍ PROGRAMY
Pomocí těchto programů lze zpracovávat zvuk i obraz. Např. lze skládat hudbu, stříhat videozáznam, vytvářet různé animace.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Na trhu existuje řada produktů vhodných pro výuku zeměpisu, dějepisu, matematiky, gramatiky nebo kreslířské zručnosti, při jejichž používání se zároveň učí i ovládání počítače.
Ve světě je k dispozici mnoho kvalitních multimediálních atlasů a programů zaměřených na zeměpis. S jejich pomocí snadno rozšíříte své znalosti o cizích zemích, o jejich kultuře, společnosti a politice.
Moderní počítače bývají vybaveny reproduktory a často i mikrofonem, což z nich činí ideální nástroj pro výuku cizích jazyků. Kvalitnější programy naučí nejen gramatiku a větnou stavbu, ale nabídnou i videosekvence, jejichž prostřednictvím se náhe ocitneme třeba na letišti, u pokladny na nádraží či v obchodě, kde si okamžitě můžete své znalosti vyzkoušet.

PROGRAMY PRO PRÁCI S INTERNETEM
Můžeme rozdělit do 3 kategorií: prohlížeče www stránek, programy pro správu e-mailové pošty, programy pro tvorbu www stránek.
Zástupci: prohlížeče - MS Internet Explorer, Správci pošty - MS Outlook, tvorba stránek - MS Front Page

KANCELÁŘSKÉ BALÍKY
Jedná se o sadu programů, která se skládá z textového editoru, tabulkového procesoru, databázového programu, prezentačního programu a programu pro zprávu e-mailu. Výhodou tohoto programového „balíku“ je jeho nízká cena, sjednocené ovládání a zaručená vzájemná spolupráce těchto programů.
Typickým zástupcem je MS Office.

BEZPAPÍROVÁ KANCELÁŘ
Veškeré dokumenty ve firmě můžeme pomocí skeneru převést do podoby počítačových souborů. Ty se pak pečlivě roztříděny uloží na disk pracovní stanice a díky počítačové síti lze do dokumentů nahlížet z kterékoli stanice ve firmě.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Různé profesní programy: lékařské pro diagnostiku osob, střihové plány v oděvním závodě, modelování přírodních jevů (meteorologie) předprodej jízdenek v hromadné dopravě apod.
Programy na řízení technologických procesů (spec. případ - jaderná elektrárna).

UTILITY (pomocné programy)
Pomocné programy pro servisní práce, příp. pro usnadnění práce s počítačem.
Patří sem:
1 Správci souborů (práce s dokumenty, složkami): Průzkumník, Norton Commander, Windows Commander, M602
2 Servisní a diagnostické programy (umí najít chybně pracující díl počítače, udržuje pořádek na pevném disku atd.)
3 Prohlížeče a převodní programy (umí přehledně zobrazit libovolné soubory - ne však upravovat, pouze prohlížet - umí převádět soubory na různé formáty)
4 Komprimační programy (nebo též balící, zhušťovací; umožňuje uložit soubor v úsporném formátu, takže se šetří místo na harddisku, nebo se zařídí, aby se soubor vešel na disketu): Zástupci: ZIP, ARJ, RAR.

VIRY A ANTIVIRY
Viry jsou programy, které napadají počítač. Tvoří je z různých důvodů počítačoví nadšenci. Počítačový vir může napadnout data, příp. systémové soubory počítače. Vir si můžeme zavést do počítače: vložením infikované diskety nebo CD, stažením nějakého programu nebo souboru z internetu.
Z tohoto důvodu je potřeba mít v počítači nainstalovaný antivirový program, který dokáže viry v počítači objevit a zneškodnit. Takový program se dá nastavit tak, aby kontrolu všech dat provedl při každém zapnutí počítače. Antivirové programy je potřeba aktualizovat, aby byly schopné odhalit i nejnovější typy virů.
Termín UPDATE znamená aktualizace stávající verze programu, UPGRADE znamená přechod na novější verzi programu.
Zástupci: AVG.

HRY
Dokážete nepochybně popsat lépe než celá maturitní komise dohromady…Hodnocení: (hodnotilo 42 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info