Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jak bych jen já sama zlepšla životní prostředí ?

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > 327 > Jak bych jen já sama zlepšla životní prostředí ?
 
Titulek: Jak bych jen já sama zlepšla životní prostředí ?
Datum vložení: 4.8.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Každé vítězství nad přírodou se nám vrací v podobě neočekávané odplaty. Spalování ropných produktů v tomto směru není žádnou výjimkou, ale skoro pravidlem. Odhaduje se, že celosvětově dosahují emise z výfukových motorových vozidel až 10 miliard kubických metrů za rok. Pozoruhodné je, že i přes zlepšení účinnosti čištění spalin, dochází v důsledku narůstajícího počtu vozidel na cestách a jejich častého používání k celkovému zvyšování emisí. Tímto se doprava stala určitě největším znečišťovatelem životního prostředí ve městech. Emise ze spalování benzínu a nafty mají vliv na všechny živé organismy. Kromě bezprostředního vlivu na zdraví lidí respektive vegetací, mají emise vliv i na globální klimatické změny, jejichž důsledky se budou projevovat ještě po mnoho let. Ale jen doprava sama je velmi malým článkem ve všech sektorech, které jsou znečišťovatelé životního prostředí.

V současném světě na nás číhá nebezpečí z každé strany. Buď ubližujeme navzájem anebo nás postihují přírodní katastrofy, kterým nemůžeme zabránit.

Některé problémy si vytváříme sami. Znečisťujeme si prostředí, v kterém žijeme, nešetříme přírodními zdroji, kterých je málo, odlesňujeme lesy, ničíme živočichy, vypouštíme škodlivé látky do řek a moří, i když víme o důsledcích. Mnozí lidé si to ani neuvědomují ani se nesnaží proti tomu něco dělat.

Najde se pár fanatiků, kteří pro bohatství nerostných surovin, moci, sílu a respekt nehledí ani na lidské životy a vytvářejí konflikty až války mezi lidmi, krajinami, kontinenty. Ještě ani v současnosti se nezastaví před válkami s takovými zbraněmi, které můžou zničit nás všechny. Nejnovější zbraně zanechávají ničivé následky na desítky let.
Taktéž si neumíme pomoci s civilizačními chorobami, z kterých jsme si některé zapříčinili sami.

Mnohými technologiemi vypouštíme do ovzduší chemické znečišťující látky, které narušují ozónovou vrstvu a způsobují skleníkový efekt a globální oteplení Země, které může mít následky na lidi.
Lidé by měli rozumněji a ekologičtěji využívat technologie, které znečišťují životní prostředí. Mělo by to mít za následek zlepšení klimatických podmínek na Zemi, aby další generace měli minimálně stejné podmínky.

To jsou podle mě všechny hlavní problémy, které, kdybych mohla jen já osobně, bych všechny změnila.

Já konkrétně, nejsem členem žádné ochranářské organizace, nevedu ani život „ekologického člověka“ a nejsem ani člověk, který by vyhazoval odpadky, ničil přírodu anebo jednoduše řečeno znečišťoval životní prostředí. Jak dlouho bychom uvažovali a přemýšleli o tomto tématu, vždy by jsme dospěli k názoru, že člověk jednotlivec bez cizí pomoci nemůže a není schopný změnit životní prostředí. Je to víc jak pravděpodobné.
Jednotlivec nemůže napravit chyby mnoha „neekologických lidí“. A dokonce je namístě si myslet, že i úzká skupina lidí taky nedokáže změnit životní prostředí. Když, tak jen dlouhodobým přesvědčením lidí a šíření informací v dané oblasti.

Nevím, jak bych napsala činnost, pomocí které by se zlepšovalo, anebo zhoršovalo životní prostředí. Budu upřímná. Taková činnost neexistuje. Jak jsem už říkala, já osobně nemůžu změnit životní prostředí.
I když vím, co bych měla udělat, jsem vždy taková, že to neudělám. Už mnohokrát jsem viděla jak dítě vyhodilo papírek na zem a vedle něho stojí jeho maminka a nic mu na to nepoví.

Potom je těžké hovořit o tom, jak já zlepším životní prostředí. Na jedné straně se budu o něho starat a chránit ho a na druhé mi ho bude někdo ničit.
Do této doby jsem o tom, jak bych mohla zlepšit, nebo jak zlepšuji životní prostředí, ještě neuvažovala. Ale tím, že se o problému znečištění životního prostředí začalo hovořit, postupně uvažuji i o tom, co bych mohla udělat. Pomohl mi k tomu i tento referát, kde se pokouším uvažovat o daném problému jako takovém. Ale také musím říct, že jak nebudeme my všichni spolupracovat a nenaučíme se chránit životní prostředí, je doopravdy velmi těžké pro jednotlivce, nebo úzkou skupinu lidí, úspěšně bojovat za čisté životní prostředí.

Co všechno by jsem chtěla udělat pro změnu svého životního prostředí?

Určitě každý chce za svou snahu vidět výsledek. Zvlášť pozitivní. Výsledky můžou být v jakékoli podobě. Možná by bylo účinné zlepšit životní prostředí jen na určitém místě a potom postupovat dál a dál. Ale co z toho! Když znečištěné prostředí má každá část Země, na kterou sáhla lidská ruka.

Tak jak by to potom mělo vypadat?

Bylo by určitě velmi dobré, aby si lidé postupně zvykli na určitá pravidla, jak je to v některých vyspělých krajinách. Mnoho krajin časem konečně pochopilo, že o životní prostředí je třeba se starat. Pokrokem je už i jakýkoli věk. Malý posun k zlepšení životního prostředí. Postupně se víc a víc snižuje vypouštění škodlivých látek (hlavně freonů) poškozující ozónovou vrstvu, která nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením. Na druhé straně ale přibývají auta na cestách, které jako by nahradili klesající vypouštění škodlivých látek do ovzduší. A další a další pozitivní kroky, které vedou k zlepšení životního prostředí.

A teď si můžeme položit otázku: Kdy se konečně lidi naučí chránit životní prostředí?
V této situaci jednotlivec nebo úzká skupina lidí nic nezmůže. Když jeden problém odstraníme, vznikne další.

Tento referát se nedal přesně napsat podle předepsané tématiky, protože v tomto referátu se odkrývá problém celé lidské populace, která hlavně ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Nedá se přesně odpovědět na otázku JAK PŘISPÍVÁM KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, protože já osobně nejsem schopná změnit ani zhoršit životní prostředí. Proto, podle mě, je potřebné, aby každý nějakým způsobem zlepšoval životní prostředí. Je proto potřebné změnit celkový život lidí a chránit tak životní prostředí.Hodnocení: (hodnotilo 327 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info