Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Je Klaus guru konce této civilizace?

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > 327 > Je Klaus guru konce této civilizace?
 
Titulek: Je Klaus guru konce této civilizace?
Datum vložení: 3.2.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Principy fungování naší civilizace, která bohužel zničila nebo ovlivnila všechny ostatní, jsou dlouhodobě neudržitelné. Nepochopení určitých základních souvislostí přivedlo naši planetu do stavu, který vyvolává obavy o její další osud. Zisk, bohatství, moc a ego jsme nadřadili nad poznání daleko obsáhlejšího zbytku Existence. Členové většiny ostatních kultur se snažili sami, prostřednictvím duchovních učitelů či šamanů apod. na sobě poznat co nejvíce z toho, co leží mimo naši běžnou realitu, což u nich vyústilo v pokoru a poznání, že nejsme od sebe a přírody odděleni až tak, jak se nám zdá a tedy s ní zákonitě musíme žít v rovnováze a symbióze. To byl patrně ten nejdůležitější vlastní prožitek, který si tito lidé z transpersonální oblasti psýché odnesli a implantovali ho do své každodenní reality. Nemuseli pak tedy, v zájmu celku a přírody, následovat své nižší egoistické pudy, neboť chápali, že - mohou být v konečném důsledku destruktivní i pro ně samé. Naše jediná, „civilizovaná“ civilizace na cestu za těmito nejzákladnější poznatky rezignovala a vyměnila je za pánbíčkaření, konzumování a pocit, že našim cílem a úkolem zde, je si co nejvíce užít a prosadit se, ať už to zbytek světa stojí co to stojí. Věřím té první, pravdivější a spravedlivější filosofii, ze které defacto vyplývá, že čím větší máme EGO, tím dál jsme od opravdového poznání věcí, které nás přesahují a které té naší materiální existenci daly formu, tvar a pravidla, která musíme následovat, pokud chceme přežít. Je nepochopitelné, že za páky dnešního světa necháváme tahat lidi, jejichž opravdové poznání a pochopení těchto základních věcí je tak mizivé.
Ješitní egocentrici Klausova typu jsou asi závěrečnou fází oddělení lidských bytostí od jejich Zdroje a jejich poznání ego přesahující oblasti je nulové. Tito lidé si nedokáží připustit, že by je cokoli mohlo převyšovat nebo jim být nadřazeno, ale, bohužel pro ně, i s potvrzeními o stovkách získaných profesur a IQ x tisíc budou bez těchto prožitků stále jen loutkami svých vlastních podvědomých sil, protože ty výsledné jednání člověka ovlivňují více než vzdělání a racionální myšlení. A tak i když se tito lidé mohou, pro jejich převzaté a vydedukované znalosti z oblasti rozumu a logiky, neznalým jevit jako moudří, jsou oni fakticky nuceni ve svých rozhodnutích směrovat otrocky tam, kam je jejich - ego směřuje, bez ohledu na správnost a dokonce i jimi uznávanou logiku takových rozhodnutí. Jejich vlastní prožitá moudrost o základních věcech, známá i u jimi opovrhovaných „primitivních“ kmenů, se rovná nule..
Ego-vytvářející podvědomé síly totiž zamlžují poznání úplného stavu věcí (které je nematerialistické, což mimochodem potvrzuje i moderní fyzika), jejichž poznání by umožňovalo život ve větší harmonii a symbióze. Poznání a moudrost v této, s logikou nesouvisející oblasti - určuje i to, na jaké úrovni je naše osobní štěstí. Větší omezenost zde vždy neomylně vede i k většímu osobnímu neštěstí a utrpení, které tak upozorňuje na absenci moudrosti v této oblasti mysli, která se v té fázi svého „vývoje“ nesprávně domnívá, že štěstí nalezne ve stále větším ukájení svého ega, což je pak často začarovaný kruh. Proto není rovnítko mezi bohatstvím, mocí a štěstím…… přesto většinou pádíme tímto směrem.
Je to právě ego, vlastní nekontrolovatelné chtění, či neschopnost sebereflexe a přiznání si, že nemusím být nutně nejmoudřejší ze všech, co přináší aktivity těchto lidí k nebezpečným a negativním výsledkům, které bohužel někdy ovlivňují i celý zbytek společnosti (např. Klausovo opomíjení chyb v kuponové privatizaci, bankovnictví atd., splácíme všichni dodnes). Prvotní motivací těchto lidí totiž není obecný prospěch, ale jejich JÁ a jeho presentace a touha po uznání.. Daleko raději pak přesvědčují sami sebe a svět o tom, že jsou výjimeční, a to i ve věcech, o kterých nemají ani ponětí (v Klausově případě klimatologie, architektura atd.). Tato patologická chuť po uznání své pravdy je nekonečná. Bohužel pro ně, se nedá plně uspokojit, protože není kompatibilní s realitou a pravdou. Dá se dokonce říci, že čím vyšší je IQ člověka, tím větší je dotyčný schopen napáchat škody, pokud zároveň není alespoň částečně vyspělý v té oblasti psýché o které se zmiňuji a chybí mu i jakákoli sebereflexe a schopnost naslouchání opačným názorům a změně těch svých původních, které v důsledku nově dodaných poznatků a důkazů nemohou obstát.
Ego je u ješitných egocentriků nadřazeno všemu a vyřazuje i ze své osobní ideologie vše co se mu nehodí. Příkladem může být, jak si dokonce ani v rodné ekonomice, pro svou zaslepenost, právě náš president nevidí do úst. Jím tolik vzívaná ekonomika volného trhu ve své teorii zcela správně zahrnuje fakt, že do ceny každého výrobku musí být započtena suma, kterou by stálo uvedení přírody do stavu před vznikem, dopravením a užíváním tohoto výrobku a tato „daň“ musí být opravdu takto investována. Využívání Země bez placení této daně zcela logicky povede k ekologickému kolapsu planety, neboť její stav se neustále zhoršuje -. Proč o tomto ekologickém aspektu, jinak tak svaté teorie Klaus zarytě mlčí? Je to jen proto, že krátkodobě roste ekonomika a tím i zisky jeho duchovních přátel rychleji, pokud na toto své ekologické přikázání z vysoka kašle? Proč Klaus neříká, že na konci jeho vedení světa by bylo logicky jeho zničení?
Rovněž jeho obehrané tvrzení o tom, že ekologicky se chovají ty nejvyspělejší země neobstojí, protože je objektivně prokázané, že k plundrovaní v zemích třetího světa dochází právě pro nás „civilizované“, pod naší taktovkou a pro naše zisky. Pokud se tedy i ti „primitivové“ stanou civilizovanými, bude se muset každých pár tisíc let najít zhruba 20 podobných planet, které budeme moci ničit, abychom takto moderně, civilizovaně a ekologicky mohli žít všichni.
Za pouhých pár století jsme stačili do vzduchu vypustit nepředstavitelné množství CO2 z fosilních paliv, který by do tohoto koloběhu jinak nevstoupil, rovněž jsme vykáceli většinu pralesů, které by tento Co2 byly schopny zpětně přeměňovat na kyslík. Tvrdit tedy, že globální oteplovaní není dílem člověka je tak tupé, ubohé a hloupé, že se musím ptát, proč se tváří v tvář této, patrně nejnebezpečnější situaci, které lidstvo kdy čelilo, najde tolik těch, kteří tvrdí, že se nic neděje a spousta ostatních jim za to nadšeně tleská..
Myslím, že motivací k tomuto sebedestruktivnímu chování je (krom ekonomických zájmů na této destrukci závislých skupin) strach a stále rostoucí chtění každého z nás. Strach ze změny, strach o svůj život a své názory, na které jsme tak hrdí a které za žádnou cenu nechceme měnit, protože bychom si již nepřipadali tak správní, bezchybní a výjimeční. Podvědomě sice všichni z nás cítíme, že se něco děje, že žijeme na něčí úkor a věci nejsou tak, jak by měly být, ale naše hrdé ego se tomuto prozření zuby nehty brání.
Jsou dvě možnosti, jak s tímhle zjištěním naložit. Buď sklapneme uši (a ego), přiznáme si svůj negativní vliv na tuhle planetu a zkusíme změnit své konání a nebo strčíme hlavu do písku a ještě více se zatvrdíme na svých stávajících pozicích a začneme napadat ty, co nám ukazují nepříjemnou a objektivní pravdu, že změna je potřeba, pokud se nemáme zničit úplně. Klaus se rozhodl pro tu druhou možnost. Vždy se proti ekologicky smýšlejícím lidem vyhrazoval, neboť cítil, že - neuznávají jeho přesvědčení o tom, že ekonomie je královnou věd a on je její vyvolený Guru a tak tyto lidi napadal, urážel a provokoval jak mohl. Mnoho lidí z intelektuální elity ODS skutečně i jako správný guru inspiroval k nevídaným úvahám typu „nevadí, že živočišné druhy zanikají, protože jiné zase vznikají“, což jsou legendární sdělení hodná mistra samotného. Dost dobře také nechápu, jak se čeští zelení s touhle partou mohli dát dohromady. Netrpí Bursík náhodou stejnou egonemocí a rozdíl mezi oběma pány, kteří se paradoxně navzájem nemohou vystát, je pouze v barvě ideologického kabátu (modry x zelený)?
Čím více lidí, vědců a institucí se postupem času a pod tíhou nezvratných důkazů přiklání k názoru, že musíme, chtě nechtě, zařadit ekologický pohled do našich rozhodování, tím více Klaus, jehož ego patrně již ztratilo veškerou soudnost, musí bojovat proti všem co toto tvrdí. Protože přiznání si opaku a skutečnosti, že i Já sem se mýlil a možná dokonce nejsem největší osobností vesmíru, by bylo jeho mentální sebevraždou.
Bohužel si tento všeho znalý myslitel neponechává své pomýlené vidění světa, ve kterém má za nitky - tahat pouze maximalizace zisku (a ekonomové), pro sebe, ale distribuuje jej i kolem, aby přesvědčil, jeho kvalit nedosahující svět o jediné svaté pravdě, tedy té jeho. A v tom je Klausovo největší nebezpečí, protože tím dává lidem, kteří by jinak uvažovali o změně chování a jiném náhledu na svět berle, o kterých mohou ještě chvíli bezstarostně chodit jako dřív.. Berle klidu a uklizení černého svědomí, že se zatím nic neděje, že bůh ví, jak to vlastně je, jestli si za to oteplování rychlostí dosud nepoznanou ta hloupá planeta, na které se čistě náhodou vyvinulo něco tak geniálního jako je Klaus, nemůže sama a tak proč dál nekonzumovat a neplundrovat, když to přináší tolik zisku a prchavé požitky, které si za něj můžeme pořídit.
Proti Stalinovi, Hitlerovi a dalším individuím vyznávajícím jiná scestná vidění světa, které pokládáme za ta doposud nejnebezpečnější, mohla vzniknout, a vždy také vznikla nějaká protiváha. Jejich následování zla vždy dodávalo sílu, víru a právo bojovat těm, kteří se chtěli zlu postavit. Svět je dlouhodobě spravedlivý a tak zlo, negativní a sebestředné motivace vždy doženou samy sebe. Síly a osoby, které je následovaly nakonec prohrály. Ale budou nějací lidé moci povstat ze světa se zkolabovaným klimatem? Ze světa zničeného a zplundrovaného i po válkách o zdroje, které budou dalším důsledkem klimatických změn a našeho neutuchajícího apetitu? Nevzniká už náhodou pod Klausovou hrdou ideologickou záštitou svět, který je potápějícím se Titanikem, na kterém se pořád ještě rozšafně tančí i proto, že Klausové na jeho palubě tvrdí, že se nic neděje? Pak by oni byli nebezpečnější, než výše uvedení pánové, s jejichž vedením již máme zkušenosti, ale se kterými jsme ještě měli možnost se vypořádat a překonat je.
Nebo jsou naopak Klausové a třeba i Usámové nevědomky střípkem mozaiky světa, který má „zajistit“ zničení tohohle, již nyní objektivně nerovnovážného systému fungování světa tak, aby se ta nová civilizace (již bohatší o zkušenost, že bez spirituální a na vlastní kůži prožité dimenzi bytí jsou peníze, totální sebestřednost individuí a oddělování ONI a MY špatným principem jeho fungování) mohla začít vytvářet ještě než ta stará a nemocná zničí tuhle planetu tak, že nový začátek na ní bude téměř nemožný? Doufám v to druhé a tak by bylo chybou Klause nenávidět a případného kolapsu této civilizace se bát, protože pak bychom byli Klausi také. Na místě je spíše lítost nad další promarněnou možností lidstva a rozhodnutí se tohoto ničení účastnit co nejméně. Vše jen spěje přirozeně tam kam má tak, aby se jednou mohla zrodit taková globální civilizace, která bude žít v rovnováze se Zemí, která jí dává domov.
Jsme sice v nejhlubší podstatě jeden celek, ale zároveň každý bojujeme za očištění své vlastní mysli (či duši chcete-li) a žádný sebesprávnější systém ten boj za nás nemůže vést a vyhrát. Je ale rozdíl, jestli kolem nás lidí na počátku této cesty zaznívají nejhlasitěji a ovlivňují nás názory Klausů nebo naopak třeba Dalajlámů, Halíků či Grofů (snad mi odpustí:-)).
Ale z nějakého důvodu nám patří, aby naše civilizovaná společenstva vedli nyní lidé, které by většina duchovních systémů, či nejpokrokovější západní „duševní“ věda transpersonální psychologie považovala za hodně pomýlené. Je mi to líto, protože vím, že lidé se dají ovlivňovat daleko positivnějšími směry. Z cest po JV Asii jsem si ale odnesl poznatek, že nemá cenu měnit svět, protože ani milion životů by na to nestačilo. Můžu se ale pokusit změnit sám sebe a třeba i místo reakcí na prezidentovy bludy se snažit dosáhnou takového stavu mysli, který bude mít těch mlžných závojů co nejméně a obstojí tak tváří v tvář třeba i kolapsu okolních ekosystémů či téhle civilizace vůbec. Ten kolaps zákonitě, pokud se rychle nezměníme, musí jednou přijít. Zrovna tak, jak tomu bylo u všech civilizací a kultur, co zapomněly na rovnováhu, před ní…čím dál na cestě poznání člověk dojde, tím menším se stane jeho strach, sobectví a chtění, které všechny tyhle konce způsobily. Positivní posun každé jednotlivé mysli v rámci koloběhu zrození a smrti se pak někde projeví.

Přeji na této cestě hodně štěstí i Vám, i když se třeba nyní, společně s Václavem zapřísaháte, že na žádné takové cestě nejste. :-)Hodnocení: (hodnotilo 89 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info