Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Tibet

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Státy > Tibet
 
Titulek: Tibet
Datum vložení: 3.4.2006
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Základní údaje o Tibetu
 Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR)
 Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny
 Hlavní město: Lhasa
 Rozloha: 2,5 mil km2
 Počet obyvatel: přibl. 5 - 6 mil (podle nezávislých odhadů)
 Úřední jazyk: tibetština, čínština
 Členění země: tři historické části Tibetu
 Ü-Cang - Centrální a střední Tibet včetně západního Tibetu Ngari
 Amdo - Severní Tibet, dnes přičleněn k čínské provincii Čching-chaj
 Kham - Východní Tibet, dnes přičleněn k čínské provincii S'čchuan

Lidé
Tibeťané jsou v celém světě známí svojí svébytnou kulturou a zejména tibetskou formou buddhismu, který po staletí lákal cestovatele do této těžko přístupné země. Podle posledních věrohodných údajů dnes žije na území Čínské lidové republiky přibližně 5 milionů Tibeťanů. Po okupaci Tibetu statisíce uprchly do exilu, zejména do Indie, kde dnes žije i světský a duchovní představitel Tibetu - dalajlama.
Jejich jazyk, tibetština, patří do tibetsko-barmské jazykové skupiny a používá vlastní písmo, které vytvořil Thönmi Sambhóta v 7. století na základě indického písma dévanágarí.
Náhorní plošinu Čhangthang a další odlehlé oblasti obývají dogpové, pastevci. V nižších polohách, zejména v údolích kolem řeky Cangpo a na dalších úrodnějších místech se obyvatelé věnují zemědělství. Hlavní plodinou je ječmen, který se pěstuje až do nadmořské výšky 4600 m, dále pohanka, luštěniny a brambory do 4500 m n.m. nebo oves do 4200 m n.m. V západním Tibetu, zejména v západním Kchun-lunu, u hranic s Ujgurskou oblastí Sin-ťjang žijí muslimští Ujguři (Kašgarci), kteří se živí pastevectvím, zejména chovem ovcí. Od poloviny 80. let, kdy čínská vláda vyhlásila program tzv. konečného řešení tibetské otázky, byly do oblasti Tibetu přesídleny miliony Číňanů (odhaduje se až 7 milionů). Dnes již tedy převyšují počet Tibeťanů, což je zřetelné zejména ve městech a v úrodnějších zemědělských oblastech centrálního Tibetu.

Tibetština

Tibetština patří spolu s barmštinou, laoštinou a dalšími menšími jazyky jako např. Moro, Kačin, Lolo (v jihozápadní Číně), Bodo (severovýchodní Indie) nebo karenštinou (v Barmě) do tzv. tibeto-barmské jazykové větve. Spolu se sino-thajskou větví tvoří tibeto-barmské jazyky velkou tibeto-čínskou jazykovou rodinu. Na rozdíl od poměrně dobře definované příbuznosti jazyků v rodině sino-thajské je uvnitř tibeto-barmské rodiny příbuznost jazyků poměrně volná.

Tibetské písmo vytvořil v 7. století, v době panování krále Songcän Gampa, tibetský učenec Thönmi Sambhóta na základě indického písma dévanágarí. Písmo má dvě základní formy, Učän a Ume. Učän je písmo tiskací, používá se při tisku knih, novin, časopisů, oficiálních dokumentů apod. Ume je psací, používá se v osobním styku, korespodenci apod. Písmo Ume na rozdíl od Učän nemá horní závěsnou linku. Na obrázcích textu je uveden popis písma Učän.

Tibetská abeceda se skládá z 30 písmenek, které označují souhlásky. K zápisu samohlásek se používá zvláštních diakritických znamínek, které se píší nad nebo pod souhlásku. Samohláska a, která nemá žádné diakritické znaménko je tzv. inherentní, t.j. pokud u souhlásky není znak pro samohlásku, je k této souhlásce automaticky připojeno a. Tibetština má i vlastní značení číslic.


Buddhismus

Buddhismus není náboženství v pravém smyslu tohoto slova, protože nevěří v boha stvořitele, boha, který všechno řídí, spíše je to nábožensko-filozofický systém a určitý způsob života, určitý morální kodex.
Buddhismus se zrodil v severní Indii přibližně 500 let před n.l. kdy Siddharta Gautama, narozený jako princ, dosáhnul osvícení a roztočil buddhistické kolo Zákona. Gautama Buddha nebyl prvním buddhou našeho věku, ale čtvrtým v pořadí a nebyl ani posledním. Buddhisté věří, že osvícení (probuzení) může dosáhnout každá živá bytost (bez rozdílu kasty) a každý z nás se může stát Buddhou.


V Indii se buddhismus rychle rozšířil a největšího rozmachu dosáhl za krále Ašóky (273 - 232 př.n.l.). Za jeho vlády se buddhismus dostal za hranice Indie, kde hluboce zapustil kořeny a přetrval dodnes. V Indii byl rozšířen asi 1000 let a potom byl pohlcen a vytlačen hinduismem. Dnes hinduisté zahrnují Buddhu do svého panteonu jako inkarnaci Višnua.

Stručná historie Tibetu


 127 př.n.l - zavedení tibetského královského kalendáře gjal lo
 602 - Namri Songcän, vládce Jarlungu, první král Tibetu
 605 - 650 - vláda krále Songcän Gampa, vznik tibetského království
 766 - založení prvního buddhistického klášter v Samjä a působení Padmasambhavy v Tibetu; vznik tantrických škol
 756 - 797 - vláda krále Thisong Decäna; rozkvět tibetské říše
 814 - 836 - vláda krále Ralpačäna
 821 - Čínsko-tibetská mírová smlouva [Tibeťané budou šťastni v Tibetu a Číňané v Číně]
 836 - 842 - vláda krále Langdarmy; pronásledování buddhismu
 842 - král Langdarma zabit mnichem; rozdělení Tibetu na několik států
 1042 - 1054 v Tibetu působí Atíša Dípankara, indický buddhistický učitel, oživování buddhismu po úpadku od dob Langdarmy
 1073 - založen klášter v Sakji; začátek éry červených čepic v tibetském buddhismu
 1027 - v Tibetu vyložena Kálačakra, začátek 60ti-letého kalendáře rabdžung lo
 1247 - spojení Tibetu s Mongolskou říší, která poskytuje Tibetu vojenskou ochranu a Tibet je pro Mongolsko duchovním a náboženským centrem; propojení vládnoucí tibetské školy Sakja s mongolských chánem
 1261 - Tibet znovu sjednocen a hlava školy Sakja se stává králem
 1350 - konec teokratické vlády školy Sakja, s králem Čhangčhub Gjalcchänem se dostává k vládě světský rod Phagmodu
 1409 - tibetský mnich Congkhapa zakládá školu žlutých čepic Gelug
 1578 - hlava školy Gelug obdržela od mongolského chána titul dalajlama
 1642 - za pomoci mongolského chána svržena světská vláda v Tibetu (1640) a nastolena teokratická vláda dalajlamů; intronizován 5.dalajlama Lobzang Gjamccho
 1653 - Velký pátý dalajlama se setkává u Pekingu s čínským císařem
 1682 - umírá pátý dalajlama; jeho smrt je tajena následujících 14 let
 1720 - Kälzang Gjamccho intronizován jako 7.dalajlama; čínská vojiska dobyla Lhasu a vyhnala Mongoly, kteří dobyli Lhasu v roce 1717; Tibetu je ponechána vnitřní nezávislost
 1792 - vpád nepálských Gurkhů do Tibetu a jejich porážka čínskou armádou
 1854 - 56 - vpád Nepálu do Tibetu; mírová smlouva zavazuje platit daně Nepálu
 1904 - Britská invaze do Tibetu pod vedením plukovníka Younghusbanda a obsazení Lhasy, mírová smlouva o vlivu Britů v Tibetu
 1910 - čínská armáda obsazuje Tibet; 13.dalajlama utíká do Indie
 1913 - 13.dalajlama vyhlašuje nezávislost Tibetu; do oběhu uvedeny tibetské bankovky a mince
 1914 - mezinárodní konference o Tibetu v indické Simle končí neúspěšně, dohoda Británie a Tibetu o tzv. McMahonově linii o hranici mezi britskými koloniemi a Tibetem podepsána v Simle; britská vojska opouštějí Tibet
 1918 - tibetská armáda vedená důstojníky vyškolenými Brity poráží čínská vojska, která pronikla do Tibetu; podepsána mírová smlouva mezi Tibetem a Čínou; Čína pak odmítne smlouvu ratifikovat
 1933 - umírá 13.dalajlama
 1935 - narodil se Tändzin Gjamccho, budoucí 14.dalajlama
 1937 - Británie zveřejňuje Dohodu ze Simly
 1940 - pětiletý Tändzin Gjamccho je intronizován jako 14.dalajlama
 1943 - Británie potvrzuje nezávislost Tibetu
 1947 - Britská mise ze Lhasy přemístěna do Indie, která získala nezávislost
 1947 - 49 - Tibet vysílá do OSN a světa oficiální tibetské mise, vyhlášena úplná nezávislost Tibetu
 1949 - Vznik komunistické Čínské lidové repbliky
 1950 - Čínská vojska vtrhla do Tibetu; tibetská armáda zničena v bitvě v Čhamdu
 1951 - Sedmnáctibodová smlouva o mírovém osvobození Tibetu podepsaná tibetskou stranou pod čínským nátlakem; Číňané obsazují Lhasu
 1956 - ve Khamu a Amdu začíná ozbrojený boj proti čínské nadvládě; dalajlama navštívil Indii při příležitosti 2500 let od Buddhova narození
 1957 - USA začínají prostřednictvím CIA vojensky podporovat Tibeťany
 1959 - lidové protičínské povstání ve Lhase; 14.dalajlama utíká do Indie
 1960 - Mezinárodní komise právníků uvádí ve své zprávě, že Číňané v Tibetu provádějí genocidu, dalajlama přesídlí do severoindické Dharamsaly, která se později stane i sídlem tibetské exilové vlády
 1962 - čínsko-indická pohraniční válka na McMahonově linii
 1963 - tibetská exilová vláda v Indii zveřejňuje demokratickou ústavu pro budoucí svobodný Tibet
 1965 - Čína vytváří Tibetskou autonomní oblast, velké části Khamu a Amda jsou přičleněny k čínskám provincíím
 1966 - 69 - čínská kulturní revoluce: Rudé gardy ničí tibetské chrámy a kláštery, terorizují a zabíjejí Tibeťany
 1971 - USA ukončují svoji vojenskou podporu Tibeťanů
 1974 - Nepálská armáda na nátlak Číny likviduje vojenské základny tibetských povstalců v Mustangu; konec ozbrojeného odboje Tibeťanů
 1979 - Čína umožňuje delegaci exilové vlády návštěvu Tibetu; Tibet poprvé od roku 1963 otevřen zahraničným turistům
 1980 - návštěva generálního tajemníka komunistické strany Číny Chu-jao-panga v Tibetu a jeho slib obnovy ekonomiky Tibetu na úroveň před rokem 1959 a zajištění náboženské svobody
 1987 - masové demonstrace ve Lhase za nezávislost; opětovné přitvrzení čínské politiky v Tibetu
 1988 - nová vlna demonstrací za svobodu a nezávislost brutálně potlačená, hromadné zatýkaní; projev dalajlamy ve Štrasburku s vyhlášením pětibodové dohody, kterou Čína odmítne
 1989 - další demonstrace ve Lhase, policie zabila 80 - 150 Tibeťanů; vyhlášení stanného práva, zatýkaní, omezení pohybu, uzavření Tibetu pro cizince; dalajlama obdržel Nobelovou cenu míru; umírá desátý pančhenlama
 1990 - ukončení stanného práva ve Lhase po 13 měsících; dalajlama navštíví Československo na pozvání prezidenta Havla
 1992 - cizinci opět mohou navštívit Tibet, čínská vláda podporuje organizovanou turistiku a brání individuální
 1993 - protesty obyvatelů Lhasy proti zvyšování cen a životních nákladů
 1994 - Potála, tradiční sídlo dalajlamů ve Lhase, po rekonstrukci opět otevřena
 1995 - šestiletý Gendün Čhökji Ňima je dalajlamou označen jako nová jedenáctá inkarnace pančhenlamy, vyhlášení vyjímečného stavu v Žikace a dočasné uzavření kláštera Tašilhünpo z důvodu podpory nového pančhenlamy, kterého Číňané neuznají a vyhlásí svého kandidáta za pančhenlamu, Gendün Čhökji Ňima je Číňany uvězněn na neznámém místě

Hodnocení: (hodnotilo 77 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Cestovatelský Norimberk.info