Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Nizozemsko

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Státy > Nizozemsko
 
Titulek: Nizozemsko
Datum vložení: 30.6.2009
Referát vložil: mississinkaD

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Nizozemsko, nepřesně také Nizozemí nebo Holandsko, je jednou ze tří zemí Nizozemského království. Leží v severozápadní Evropě a je jednou z nejhustěji osídlených zemí. Je to také nížinatá země na pobřeží Severního moře. Hraničí s Německem (577km dlouhá hranice) a Belgií (450km). Při téměř poloviční rozloze ČR má 16 miliónů obyvatel. Území Nizozemska je tvořeno 12 provinciemi:
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Severní Holandsko, Jižní Holandsko, Zeeland, Severní Brabantsko, Limburk

Holandsko je sice běžné označení pro celé Nizozemsko, pochází ale od názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko, a přesně vzato tedy označuje jen část dnešního Nizozemska.
Nizozemí je označení historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Mása, zhruba odpovídající území dnešních států Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, pro které se vžil nový název Benelux

STÁTNÍ VLAJKA A ZNAK:
Vlajka Nizozemska (viz obr. 2) má tři vodorovné pruhy v barvách červené, bílé a modré. Pochází z doby povstání nizozemských protestantských provincií proti španělské nadvládě pod vedením prince Viléma Oranžského. O jeho vlajce – někdy jen oranžová, ale většinou oranžová, bílá a modrá – se poprvé mluví roku 1572. Po osvobození sedmi severních provincií od španělského obklíčení a vytvoření Republiky spojeného Nizozemí (1581) se tzv. „princova vlajka“ v livrejových barvách oranžského domu používala jako symbol generálních stavů společně s vlajkou se znakem Svobodného Nizozemí, od roku 1597 byla zavedená jako jediná nizozemská vlajka. Okolo roku 1630 a hlavně po roce 1648, kdy Španělsko uznalo nizozemskou nezávislost, byl pro lepší viditelnost na moři (hlavně však z politických důvodů) oranžový pruh nahrazený červeným (v roce 1796 bylo používání oranžové barvy výslovně zakázané).
Nizozemská vlajka jako první republikánská trikolóra na světě a jako symbol svobody byla vzorem všech dalších trikolór, tedy i francouzské, a byla podle ní vytvořená i ruská vlajka. Když se totiž ruský car Petr Veliký vrátil ze svého pobytu v Nizozemí, použil tady nabytých zkušeností při budování vlastního námořního loďstva a podle nizozemského vzoru navrhl i ruskou obchodní vlajku, změnil pouze pořadí barev vodorovných pruhů na trikolóru bílo-modro-červenou. Ta se potom stala i ruskou státní a národní vlajkou. V pan slovanské éře 19. století si podle ní tvořily doposud nesvobodné slovanské národy vlastní vlajky, někdy beze změn, jindy s úpravami. První byli v roce 1835 Srbové, potom následovali Černohorci, Chorvati, Slovinci, Slováci a Bulhaři (tady byl modrý pruh nahrazený zeleným). Tak nizozemská vlajka nepřímo ovlivnila i vlajky některých slovanských národů.

DĚJINY NIZOZEMSKA:
Ve starověku se na území dnešního Nizozemska usídlily germánské a keltské kmeny, které mezi sebou soupeřily o moc. Přibližně v 10.století došlo k rozdrobení země na jednotlivá knížectví, ve kterých vznikají města s kvetoucím obchodem a řemesly. Po několika pokusech o sjednocení se celé území dostalo v roce 1477 do rukou Habsburků. Na přelomu 16. a 17.století se země stala místem náboženských nepokojů, které však paradoxně vůbec nebránily hospodářskému rozmachu. V průběhu Nizozemské revoluce vznikla v severních oblastech země tzv. Utrechtská unie, která v roce 1581 vyhlásila vznik Spojených provincií nizozemských. V roce 1795 se nizozemských provincií zmocnila francouzská vojska. Francouzi na tomto území vyhlásili Batavskou republiku a později Holandské království, které bylo v letech 1810 až 1814 připojeno přímo k Francii. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie (resp. do 1839, kdy Nizozemí její nezávislost definitivně uznalo) a Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo Nizozemské království spojené až do roku 1890 personální unií s Lucemburskem. Během první světové války si Nizozemsko uchovalo nezávislost, ve druhé světové válce ho však obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií (jediným pozůstatkem jsou zámořská území v Karibiku Aruba a Nizozemské Antily).

POČASÍ V NIZOZEMSKU:
V Nizozemsku panuje oceánské podnebí ovlivněné Golfským proudem, což znamená vysoký úhrn srážek, silný vítr, časté mlhy ve vnitrozemí. Zima a léto jsou vždy mírné.

EKONOMIKA NIZOZEMSKA:
Základ hospodářství tvoří průmysl, obchod a doprava. V těžbě zemního plynu je Nizozemsko 6. ve světě. Přístav Europort v Rotterdamu je 2. největším přístavem světa. Kličové turistické destinace jsou Amsterdam a Den Haag.

ZAJÍMAVOSTI NIZOZEMSKA!!!
Přestože Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi, doporučuje se zvýšená ostražitost a chránění zejména peněženek, cestovních dokladů, kamer a fotoaparátů.
Nedoporučuje se nocovat volně v přírodě na místech, která nejsou k tomu určena (např. v parcích, pod mosty a pod.).
V automobilovém provozu musí řidič neustále sledovat chodce a cyklisty, kteří se jakkoliv proplétají ulicemi, často i v protisměru. Zejména je nutno brát ohled na cyklisty při odbočování vpravo.

Jinak se Nizozemsku řekne také země tulipánů- podle dlouhotrvající tradice pěstování tulipánů a to i různých druhů. V historii si je lidé kupovali klidně i za zlato a tak velmi rychle rostla jejich popularita a oblíbenost dřeváků-lidé si dřeváky sami vyráběli a používali je jako každodenní obuv větrných mlýnů-jelikož je v Nizozemsku velký počet řek, lidé stavěli své větrné mlýny blízko nich a později se z toho
stala i tradice, ve které se stávali čím dál lepší sýrů-lidé hodně chovali dobytek a tak není divu, že hlavně sýry jsou zde tak dobré kanály-z řek, které proplouvaly městy si lidé postupem času utvořili naše už velmi známé kanály, které jsou dnes tím největším lákadlem pro kolemjdoucí turisty květinová korza-snad každý zná ty krásné procházky po rozkvetlých stezkách, kterými se nizozemci mohou jenom pyšnit.
Slavní nizozemci: Vincent van Gogh, Dj-Tiesto

GEOGRAFIE A MĚNA V NIZOZEMSKU:
Hlavní město Nizozemska je Amsterdam, který má 738 434 obyvatel. Celkem má celé Nizozemsko 16 335 998 miliónů obyvatel na rozloze 41 526 km.
Mluví se zde nizozemsky což je západogermánský jazyk. Náboženství je zde převážně katolické, ale jsou tu i protestantské skupiny a mezi přistěhovalci i islám.
Státním zřízením je Nizozemsko konstituční monarchie, která vznikla 23. Května roku 1568. A vládne zde královna Beatrix (celým jménem Beatrix Vilemína Armgarda Oranžsko-Nasavská). A premiérem je Jan Peter Balkenende.
Platí se zde EURY.

Hodnocení: (hodnotilo 85 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)



 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info