Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Realismus

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Realismus
 
Titulek: Realismus
Datum vložení: 28.4.2007

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Znaky realismu:

1. zobrazuje skutečnost pravdivě, přesně, všestranně
2. typický hrdina ? typizace, autor představuje hrdinu (např. bohatý, který se během příběhu vyvíjí a podléhá změnám)
3. objektivnost ? autor do děje nezasahuje, stojí nad dílem a neztotožňuje se s žádným hrdinou
4. román = analýza skutečnosti
5. kritika nedostatků -> peníze, mezilidské vztahy -> kritický realismus -> naturalismus

Charakteristika doby:

rozvoj filozofie: pozitivismus
rozvoj přírodních věd
rozvoj sociologie

Realismus

- od 2. poloviny 19. století prožívala celá Evropa rozmach přírodních a technických věd
- spisovatelé začali studovat lidské nitro
- zasáhl do literatury a označuje se i jako kritický realismus
- realismus chce spodobnit průměrného člověka nebo větší skupinu, zachytit životní prostředí
- spisovatelé přistupovali ke své lásce objektivně
- realismu vyhovoval román nebo drama

Realismus v Anglii

Předchůdce realismu byl Daniel Defoe (Robinson)

Charles Dickens

- největší, nejznámější anglický představitel realismu
- život: zajímavý, nešťastné dětství, jeho rodiče zadlužení a ve vězení pro dlužníky, od 12 let si musel vydělávat, pracoval v různých továrnách nejvíce v továrně na boty
autobiografie v jeho románech ? autor zobrazuje nešťastné sirotky, kteří mají krutý život a žijí v bídě, závěr je šťastný a dostanou se do lepší společnosti
- díla: a) autobiografické romány:
Oliver Twist (sociální román s autobiografickými prvky)
David Copperfield
Malá Dorotka
b) Kronika Pickwikova klubu - rozsáhlý román, kritický , satirický a realistický
- hlavní hrdina pan Pickwik a jeho čtyři přátelé, kteří se vydali na cestu po Anglii, po venkově a kritizuje nedostatky života
- občas i humorný

William Thackeray

- kritičtější než Dickens, psal romány
- díla: Kniha o snobech
- autor kritizuje hloupost, pokrytectví a karierismus - ostrá kritika

Thomas Hardy

- kritik společnosti, prozaik a romanopisec
-díla: Neblahý Juda


Realismus ve Francii

Počátky v 1. polovině 19. století, vyvrcholení v 2. polovině 19. století

Honoré de Balzac [onoré de balzak]

- nejznámější a nejplodnější autor francouzského realismu
- život: narodil se na francouzském venkově, do Paříže přišel později, v Paříži zakotvil, ale brzy se dostal do finančních potíží, a proto se dal na dráhu spisovatele a nestal se právníkem jak si přál jeho otec
- ze začátku psal dobrodružné romány, ale ty byli nekvalitní, později psal kvalitnější, nedaří se mu zaplatit dluhy a stále pracuje, známý je jeho vztah s polskou šlechtičnou, brzy po svatbě zemřel na infarkt ( z vyčerpání)
- díla:
Lidská komedie = soubor 97 románů a povídek (na 2 500 postav)
detailně zachycuje Paříž a okolí, postavy (z různých společenských vrstev), prostředí, výborná charakteristika postav
množství románů které jsou někdy nekvalitní
roděluje se na tři části: Studie mravní, Studie filozofické, Studie analytické
Otec Goriot -román zachycuje příběh pana Goriota, bohatého obchodníka, který rozdal svůj majetek svým dcerám. Ty ho, ale pouze využívali. Když byl nemocný nepřišli ho navštívit a ani mu nepřišli na pohřeb.
Ztracené iluze - román sleduje život umělce (básníka) jménem Lucien, poznává rub a líc života
-částečná biografie
Lesk a bída kurtizán -román zachycuje Pařížské podsvětí, které je spojeno s bohatými finančníky, končí tragicky

Gustave Flaubert [gustav flobé]

- druhý velký představitel realismu
- romány má psychologické, detailnější, propracovanější, kvalitnější
- méně rozsáhlá tvorba
- píše psychologické romány
- život: studoval práva, pro nemoc nedokončil studia, žil v ústraní, věnoval se umění (malířství, sochařství)
- díla:
Paní Bovaryová - román, hlavní hrdinka Ema = romantička, touží po opravdové lásce, nakonec se provdá za Karla Bovaryho (lékař) = otrávila se (spáchala sebevraždu)
- neustále hledá lásku, ráda čte romantické romány, to se jí nakonec podaří, najde si milence, ale on jí zklamal ve vztahu
bovarismus ? útěk od skutečnosti k iluzi
Salambo -román ? milostný, psychologický, motiv- nešťastná láska hlavní hrdinky Salambo, dcera kartářského vojevůdce
Citová výchova - román, hlavní hrdina je muž ? romantik, který mění často rád povolání a jeho láska je nešťastná, který hledá své místo ve společnosti

- vyvrcholení kritického realismu ve Francii je naturalismus, hlavní představitel Emil Zola
- natura = příroda, konec 19. století
- podstata člověk je determinován (určován) dědičností a prostředím

Emil Zola
- hlavní představitel naturalismu
- život: byl v úzkých stycích s malíří impresionisty
- díla:
Rougon ? Macquar
Štěstí Rougonů - román
-nejstarší představitelka rodu, provdaná Rougonová, žije s opilcem Macquartem a poslední léta stráví v blázinci, její děti a vnuci Rougonové představují v dalších částech cyklu vzestup finanční, politické a vzdělanecké buržoazie
Zabiják
-´nejznámější román cyklu, uvádí prostředí pařížských krčem a postavy dělníků a řemeslníků
Germinal - o životě horníků a jejich stávkovém boji
Nana - román o prostitutce
Lidská bestie
Doktor Pascal
- díval se pesimisticky na vývoj celého lidstva, ke konci života se stal odvážným bojovníkem a jedním z hlavních hrdinů takzvané Dreyfusovy aféry

Guy de Maupassant [gý de mopasánt]

- další představitel naturalismu
- povídkář a romanopisec
-díla:
Kulička ? povídka
Miláček ? román, hlavní hrdina je úspěšný a mladý novinář, který se chce dostat do lepší společnosti, aby měl peníze, dostal se do lepší společnosti a využívá své milenky, které nemiluje


Realismus v Rusku

- navazuje na dílo A. S. Puškina
- světově uznávaný, psychologická analýza postav
- jsou zde velikáni (mistři) literatury :
Lev Nikolajevič Tolstoj
Fjodor Michaljovič Dostojevskij
Ivan Sergejevič Turgeněv
-díla:
Rudin
Šlechtické hnízdo
V podvečer
Lovcovy zápisky
Otcové a děti
- zobrazil názorové rozvrstvení ruské statkářské a vzdělanecké společnosti a hlavní pozornost věnoval mladé generaci
- Bazarov, mladý muž neuznávající lásku, vztah k vlasti, lásku dětí k rodičům. Sám o sobětvrdí, že je nihilista. Představuje pokolení znechucené svou dobou. Bazarov však není naprostý nihilista, mučí jeje touha po ideálu a po silném citu.

Ivan Alexandrovič Gončarov

- díla:
Oblomov -román, Oblomov je člověk dobrosrdečný, upřímný, čestný, ale i nerozhodný a lenivý. Opustil úřední službu a oddal se nečinnému snění. Má spoustu plánů, ze kterých ani jediný neuskuteční. Ztrácí i dívku, kterou upřímně miluje. Jeho protikladem je poruštělý Němec Štolc, praktický a agilní.

Lev Nikolajevič Tolstoj

- nejslavnější ruský spisovatel a největší umělecký spisovatel světové literatury
-díla:
Sevastopolské povídky ? drobnější povídky
Vláda tmy
Živá mrtvola
Vojna a mír
Anna Kareninová - společenský román, zobrazuje dva milostné a rodinné osudy. Ničivý vliv vášnivé lásky provdané Anny Kareninové k Vronskému, který skončí její sebevraždou (skočí pod vlak), a jako protiklad je milostné štěstí manželů Levinových .Román vyniká hlubokou psychologickou analýzou citových a duševních stavů.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

- osmadvacetiletý vojenský inženýr a začínající spisovatel byl odsouzen vojenským soudem ke smrti pro účast v pokrokovém hnutí, byl odsouzen k dlouholeté kázni na Sibiři, kde žil mezi zločinci a náboženskými sekretáři, otřesné životní zkušenosti spolu s chorobou mu umožnily pronikat k složitým psychologickým pochodům lidského nitra
- díla:
Zápisky z mrtvého domu
Chudí lidé
Bílé noci
Dvojník
Zločin a trest - proslulý román, Raskolnikov se rozhodne zavraždit stařenu, protože její život nemá pro nikoho cenu. Jeho zločin nevyplynul ze sobeckých nebo zištných pohnutek. Ani po vraždě nepřestává věřit ve svou teorii o právech silných jedinců překračovat morální zákony a dopouštět se třeba i zločinu. Teprve Sonina láska ho pohne k pokání.
Běsové - rozsáhlý román, skutečný příběh revolucionáře Něčajeva, který připravoval povstání a dal zavraždit studenta Ivanova, protože neuposlechl jeho příkazu.
Idiot -román, dílo je oslavou ? překrásného člověka?, mladý kníže Myškin je chudý a nemocný. Po návratu ze sanatoria prožije podivuhodné příběhy, že upadne do své duševní. Lidé, kteří nemůžou pochopit jeho dobrotu, ho označují za idiota.
Bratři Karamazovi - román líčí osudy rodiny Karamazovových, otce Fjodora Pavloviče a jeho čtyř synů (Dmituje, Ivana, Aljoši, nemanželského syna Smerďakova)


Realismus v Norsku a v Polsku

Norsko

Henrik Ibsen
- norský autor
- dramatická tvorba
- díla:
1) počáteční období
Peer Gynt
Opory společnosti
Nora
Strašidla
Nepřítel lidu - hrdina chce ve své obci odstranit nedostatky, a je proto označen za nepřítele lidu
2)poslední období
Stavitel Solness
Hedda Tabletová
Když my mrtví procitneme
- jeho dramata překračují meze realistického drama
- zavedl do divadelních her nové technologické postupy retrospekce=z rozhovorů postav se dozvídáme o jejich minulosti

Polsko

Henryk Sienkiewicze
- psal spíše historické romány
- díla:
Křižáci - román z období válek Poláků proti německým křižákům na začátku 15. století
Ohněm a mečem - trilogie - líčí boje polských šlechtických magnátů v 17. století
Quo Vadis [kvó vádis]- román o životě a pronásledování prvních křesťanů v Neronově Římě


Realismus v českých zemích

4. etapa národního obrození - 50. léta 19. století
revoluční rok 1848 = revoluce (cíle splněny, upevněn absolutismus)
Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

- největší představitel realismu
- zakladatel pokrokové žurnalistiky ? politické novinářství
- vytvořil epigramy - epigramatik a satirik
- život: rodiště Borové u Přibyslavi, pocházel ze zámožné kupecké rodiny, studoval gymnázium v Německém Brodě, filozofii v Praze, kde také vstoupil do kněžského semináře, v Havlíčkovi vznikl odpor proti církvi, profesoři to brzy poznali a Havlíček byl vyloučen ze semináře, na Šafaříkovo doporučení odešel roku 1842 jako vychovatel do Ruska, nejdříve byl Ruskem nadšen, ale brzy se začal dívat na Rusko kritičtěji
- soubor článků, které o Rusku napsal ?Obrazy z Rus?, obsahuje kritiku carské samovlády, pobyt v Rusku znamenal pro další směr Havlíčkovy činnosti velmi mnoho, to v něm zesílilo kritický postoj ke skutečnosti
- rozhodl se vyrovnávat se s nimi svou literární činností a kritikou
- působil i v novinách, které zpolitizoval(v rubrice zahraničních zpráv informoval čtenáře o politickém životě v cizině)
- v dubnu 1848 založil svůj vlastní tiskový orgán Národní noviny, v nichž byli formulovány zásady austroslavismu
- chtěl, aby se dostali i k nejchudším vrstvám, jeho účel byl, aby nejenom informovali, bavili, ale i vychovávali
- 1850 byly vládou zastaveny, ale Havlíček se nechtěl vzdát tak zakládá politickou revue Slovan,v něm varoval před opravdovými úmysly vlády
- v srpnu 1851 byl nucen Slovana zastavit
- vláda ho nakonec umlčela až importem do tyrolského města Brixen(píše o tom v Tyrolských elegiích)
- v Brixenu se pokoušel psát, ale podmínky mu to neumožňovali(stálý dozor dopisů i písemností)
- obával se o svou rodinu, to mu podrývalo jeho zdraví a energii
- v dubnu 1855 se směl vrátit do Čech, ale byl to smutný návrat zemřela mu žena a přátelé se s ním nechtěli bavit ze strachu z policie
- 1848 zejména 1849 měl hojnou tvorbu epigramů jejich vlastnosti prudká útočnost, odhalování rozpor mezi učením a praxí církve
- vrchol jeho básnické činnosti spadá do období vyhnanství v Brixenu, zde napsal tři velké satirické skladby (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra)
- ve všech třech skladbách využil dlouholetého studia lidové slovesnosti
- pokud trval bachovský absolutismus nebylo pomyšlení na vydání satirických skladeb
- po jeho pohřbu, který se stal protivládní demonstrací dostal na svojí rakev trnovou korunu od Boženy Němcové
- díla:
Tyrolské elegie - autor líčí své zatčení a deportaci do Brixenu, atakuje v nich proti policejnímu státu
Král Lávra - útočí proti králi (absolutismu)
Křest svatého Vladimíra - útočí proti církvi

Božena Němcová (1820-1862)

- česká realistka, ale i romantička
- jedna z nejznámějších a nejkrásnějších českých spisovatelek
- život: narodila se ve Vídni, ale mládí strávila v ratibořickém údolí u České Skalice do školy chodila do Skalice, později k zámeckému správci ve Chvalkovicích, již v sedmnácti letech ji matka nechala provdat za dvakrát staršího finančního strážce Josefa Němce, pro své národní cítění byl často překládán z místa na místo, manželství bylo od začátku nešťastné, pobyt v Praze (1842-1845) ji seznámil s předními spisovateli, tříletý pobyt v Praze jí způsobil rozhodný obrat v životě, životní zkušenosti a styk se spisovateli jí rozšířily její duševní obzor a začala reálněji chápat potřeby národ. společnosti (měla zde i prvního milence, který ji nabídl manželství, ale ona ho odmítla)
- velký význam pro ní měl pobyt na Chodsku, kde poznávala život měšťanů, vedle toho pracovala, na Domažlicku pokračovala v tvorbě pohádek, na Chodsku ji zastihl revoluční rok (1848) (poučovala venkovany o konstituci), její manžel byl v té době horlivě činný, kandidoval i na poslance
- byli pronásledováni pro účast v revolučním hnutí rakouskými úřady i tajnou policií, v 50. letech se situace rodiny stále zhoršovala, dovršení byla smrt syna Hynka
- ve svých názorech se postupně ztotožňovala, tlak bachovského absolutismu jí dal pochopit rozdíl mezi opravdovými vlastenci a opatrnickým vlastenectvím měšťáků (viděla to sama: obraceli se k ní vlastenci zády)
- pobyt v Praze přerušila 3 cestami na Slovensko (1851-1853) poznala ho ze všech stran a seznámila se všemi předními spisovateli, do Litomyšle (1861), aby dohlížela na vydávání svých spisů
- již o Vánocích ji manžel odvezl do Prahy, byla těžce chorá a v lednu 1862 zemřela vysílením a neustálým strádáním
- díla:
Národní báchorky a pověsti - několik druhů slovesnosti, pohádky, pověsti a legendy
Slovenské pohádky a pověsti - snaha zachycení pohádek jak je slyšela z úst vypravěčů
Obrazy z okolí Domažlického - články zaznamenávající situaci a stav národního uvědomování na Chodsku
Babička - únik z přítomnosti do vzpomínek, vzpomínky na vlastní dětství, cíl ukázat harmonický život prostých lidí, děj v ratibořském údolí, rázovité postavy, psala ji pro útěchu své duše
Divá Bára
Karla
Dobrý člověk
Pan učitel
Chýže pod horami
V zámku a podzámčí
Hodnocení: (hodnotilo 116 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info