Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Anarchističtí buřiči

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Anarchističtí buřiči
 
Titulek: Anarchističtí buřiči
Datum vložení: 8.12.2007
Referát vložil: Veronika Krebsová

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Anarchističtí buřiči
(básníci života a smrti)

 Mladší generace spisovatelů
 Částečně navazovali na českou modernu
 Scházeli se ve vile S. K. Neumanna – bouřlivá setkání, holdovali alkoholu
 Vydávali časopis Nový kult
 Moc nevyužívali symbolismu, impresionismu a dekadence, přikláněli se k jednoduššímu vyjádření
 Kritika a satira
 Oslava života – vitalismus,vzdor, buřičství proti nespravedlivé společnosti
 Představitelé:
Viktor Dyk
Fráňa Šrámek
František Gellner
Petr Bezruč
S. K. Neumann

Petr Bezruč
1867 – 1959

 Vlastním jménem Vladimír Vašek, syn Antonína Vaška
 Jeho otec byl národní buditel, vystupoval proti bezpráví
 Studoval gymnázium, poté práva, ty nedokončil, stal se poštovním úředníkem v Brně, poté v Ostravě, tam už zůstal po celý život
 Asi ve 40-ti letech onemocněl tuberkulózou, pobýval často na své chalupě v Beskydách
 Slezské písně – básnická sbírka – autorem básní, které se dříve jmenovali Slezské číslo, později se rozšířili a jmenují se Slezské písně – souhrn básní, zabývá se milostnou, sociální a národnostní tématikou
 Milostná tématika – Jen jedenkrát, Labutinka – zobrazení nešťastné lásky; Červený květ – vypovídá o autorovi, úvodní báseň sbírky, květina je symbolem jeho vlastního nitra, kaktus, jako květina, která vykvete pouze jednou, symbolizuje jeho životní osamělost
 Sociální tématika – na Ostravsku velké sociální rozdíly, majitelé dolů, většinou Němci a proti nim velký útisk horníků; Maryčka Magdónova - Maryčka je sirotek (otec byl opilec, který se zabil při návratu z hospody). Maryčka se stará o mladší sourozence. Jednou ji při krádeži dříví chytí Hochfelder, který ji udá. Když ji odvádí strážník do „Frydku“, spáchá sebevraždu skokem ze skály; Kantor Halfar – příběh učitele, který vzdoroval tlaku odnárodňování a učil česky, národnostní tématika; Ostrava – o utiskování horníků, nabádá k revoluci; Oni a my; Bernard Žár – národnostní tématika; Sedmdesát tisíc – národnostní tématika; Kovkop – horníci kopou a nad nimi je šlechta, v závěru výzva k revoluci
 Národnostní tématika – autor vystupuje proti poněmčování a popolšťování; Sedmdesát tisíc, Bernard Žár, Kantor Balcar, Slezské písně – vystupuje jako mluvčí slezského lidu, říká se tomu také bard pěvec, vyjadřuje se v 1.os., ve verších používá ironii, vysmívá se pánům, zveličování, používá nadsázku (hyperbola), oslovení, oslovuje majitele dolů a tím zdůrazňuje výsměch, opakování veršů, aby zdůraznil nelehký život lidí, klade si otázky chce jimi burcovat, prostý jednoduchý verš až úsečný, všechno říká přímo


František Gellner
1881 – 1914

 Žil bohémským životem, ze dne na den
 Pocházel ze židovské rodiny, jeho otec byl obchodník
 Studoval vysokou školu ve Vídni, často pobýval v různých zemích Evropy, ve Francii, Německu
 Holdoval alkoholu, toulal se
 Snažil se kreslit, byl v tom dobrý
 Psal krátké texty satirického obsahu, psal do novin
 Publikoval v lidových novinách, stal se jejich redaktorem,
 Poté se usadil a přestal žít bohémským životem
 V roce 1914 narukoval na frontu a byl prohlášen za nezvěstného
 Po nás ať přijde potopa – osobní zpověď básníka, který žil bohémským životem, zachycuje zkušenosti pijáka, který žije zhýralým způsobem života, autor píše ironicky, aby zdůraznil odpor k tehdejší společnosti
 Radosti života – zobrazení bohémského způsobu života, vzpomínky na mládí
 Perspektiva – pouliční popěvek – Má milá rozmilá, neplakej! Život není jinakém. Dnes buďme ještě veselí na naší bílé posteli! Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví. Zejtra si lehnem do rakví.

Viktor Dyk
1877 – 1931

 Narodil se v Pšovce u Mělníka
 Studoval gymnázium – práva, zabýval se politikou, stal se profesorem, později senátorem
 Rodiče měli hospodářství, otec dělal hospodářského úředníka
 Umřel za záhadných okolností, jel k jaderskému moři a už se nevrátil, asi se utopil, předtím o tom napsal báseň
 Devátá vlna – v této básni ukazuje jak je moře silné, napsal jí před svou smrtí, jako by předvídal, že se utopí
 A porta infern (Před branou pekla) – básnická sbírka, latinský text, žalm, který se zpíval při pohřbu, vystupuje zde jako buřič, vyzývá k revoltě, projevuje se jako induvidualista (anarchismus), vystupuje proti tíživé společenské situaci, používá i symboly, př. Bouře = revoluce, mračna, silný vítr = nespravedlnost společnosti
 Satiry a sarkasmy – básnická sbírka ironického obsahu, vystupuje proti společnosti, vyzývá k revoltě, jednoduché až strohé verše
 Krysař – postavy – Krysař, Ágnes, Jörgen, Kristián, obyvatelé Hammeln, dítě Ágnes; Hammeln je plné krys, lidé povolají krysaře, za odměnu má slíbeno 100 rýnských, ale peníze nedostane, tak se pomstí, zapíská ze všech sil na svou píšťalu, a místo krys za ním jdou lidé, dovede je k propasti, všichni zemřou, přežije jen Jörgen a dítě Ágnes,protože on je blázen, takže je nezkažený a dítě je ne symbolem nevinnosti a nového začátku, spolu odcházejí hledat nový začátek
 Drama: Zmoudření Dona Quijota
 Další díla: Pohádky z naší vesnice,Okno, Anebo, Poslední rok, Válečná tetralogie

Stanislav Kostka Neumann
1875 – 1947

 Pocházel z Prahy, žil ve vile na Olšanech
 V 5-ti letech mu zemřel otec, vychovávala ho matka, měl hodně volnosti, proto také tíhnul k anarchismu
 Vydával časopis Nový kult, který vyjadřoval zásady anarchismu, vedl skupinu která si říkala Omladina, mladí anarchisté se kterými se scházel, za tuto činnost byl vězněn v Plzni na Borech
 Poté se odstěhoval do Brna, odtud byl vykázán, žil na Jižní Moravě v Bílovicích
 Ve 20. letech se stal členem komunistické strany, vstoupil do KSČ
 Satanova sláva mezi námi – básnická sbírka – Vypučel jsem nad bahna – vystupuje jako anarchista, pesimistická báseň,vycházel z dekadentních nálad, objevují se zde prvky symbolismu, anarchismu a revolty, př. Symbol satana = satanem je sám autor, odlišuje se os společnosti, působí jako anarchista
 Sen o zástupu zoufajících
 Jsem apoštol nového žití
 Využívá náboženské prvky
 Dalším téma – přírodní lyrika
 Kniha lesů, vod a strání – inspiroval se moravskou krajinou, byl jí okouzlen, objevuje se vztah k zemi a náboženské motivy, vitalismus – oslava lásky, života
 Nové zpěvy – Zpěvy drátů - oslava civilismu, techniky, reaguje na nové technické vymoženosti, oslava elektricko proudu


Karel Toman
1877 – 1946

 Nedostudoval vysokou školu, pracoval jako redaktor Národních listů
 Vystupoval jako anarchista, jako tulák, ze všech českých buřičů se nejvíce toulal, procestoval nejvíc zemí Evropy
 Torzo života – Podzim – erotická lyrika, revoltující, svobodná
 Sluneční hodiny – tuláci – téma tuláka, zobrazení měst a zemí ve kterých pobýval, vyrovnání se svým vlastním životem, vztah k domovu
 Měsíce – Září – návrat do rodného kraje, vlastenecká lyrika, obsahuje 12 básní, zobrazuje proměnu přírody, práci lidí v průběhu roku, v řadě básní se autor zabývá minulostí, zobrazení tradice nebo historické události, př. Září – výzva k sv. Václavovi jako patronovi českého národa


Fráňa Šrámek
1877 – 1952

 Básník, prozaik, dramatik, představitel vitalismu
 Narodil se v Sobotce v Českém ráji – velmi blízký vztah
 Pocházel z rodiny úředníka, studoval gymnázium v P9sku, poté v Roudnici, odešel na vysokou, studoval práva ale nedokončil studium
 Přihlásil se k anarchismu, za to byl v roce 1915 vězněn
 Byl na frontě, v některých básních se tam vrací, poté se stranil lidí, střídavě žil v Praze a Sobotce – znechucen válkou
 Stává se antimilitaristou
 Života bído, přec tě mám rád – obraz bídy, nespravedlivé společnosti, vyjadřuje svůj kladný vztah k životu, zobrazuje životní osudy – nedostudoval, odešel na frontu, prvky znechucení, negativní vztah k válce (Curriculum vitae)
 Modrý a rudý – válečný podtext, autor zde vystupuje proti válce, modrá = barva uniformy nebo barva smíření, červená = revoluce, krev = paralela
 Píšou mi psaní – ironická báseň, autor zde reaguje na povolávací rozkaz, negativní postoj vůči válce, ironie je zdůrazněním paralely, rezervista – záložní voják, anarchista – někdo, kdo nerespektuje pravidla = paralela
 Raport – psaná forma vojenského hlášení, používá paralelu – zvíře a člověk, obraz umírajícího koně, který je nevinný a obraz člověka, který se také ničím neprovinil, ale byl zatažen do války a musí bojovat, realistické vyjádření, používá personifikaci
 Splav - milostná a přírodní lyrika, láska je vyjadřována pomocí přírodních motivů, stejně tak citové vyjádření dvou lidí nebo zobrazení sexu
 Stříbrný vítr – román, hl. postava Jeník Radkyn, student gymnázia, měl problémy s rodiči, s profesory, zamiloval se, jeho ideály ho zklamaly, láska skončila nešťastně, jediný kdo mu porozuměl byl profesor, který s ním jeho problémy probíral, přivedl ho na myšlenku, že mladí lidé žijí podle svého stříbrného větru a to jsou jejich sny, ideály, touhy, že by měl za těmi sny jít a pokusit se je uvést do reálu, román má znaky vitalismu a impresionismuHodnocení: (hodnotilo 25 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info