Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

divergence

Zařazeno: iReferaty.cz > Slovník cizích slov > divergence
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'

divergence

 • odchýlení, odklon, rozbíhání
 • neshoda, rozpor, rozbíhavost
 • (medicína) stav, při němž se oční osy rozbíhají a vzniká šilhavost
 • vývoj, který vede k rozvětvení, rozlišení, rozdělení
 • (biologie) rozbíhání, rozrůznění znaků organizmů v průběhu fylogeneze jako důsledek přizpůsobení k rozdílným aktivitám nebo podmínkám prostředí
 • (lingvistika) vzájemné rozrůzňování jazyků
 • Divergence je pojem, který se v různých kontextech používá v různých významech, ale obecně se odkazuje na rozptyl, odlišnost nebo odchylku. Většinou se však jedná o koncept, který se vyskytuje v matematice, fyzice a biologii. Zde je rozbor pojmu "divergence" ve vztahu k těmto oblastem:
  Matematika:
  V matematice se divergence obvykle vztahuje k vektorovému počtu a gradientu. Je to skalární operátor, který měří míru rozptylu nebo divergence vektorového pole v daném bodě. Matematický symbol pro divergence je obvykle znázorněn jako "div" nebo jako vektorový operátor se znakem ??. Výpočet divergence umožňuje analyzovat rozložení a proudění vektorových polí, například elektromagnetické pole nebo proudění tekutin.
  Fyzika:
  V oblasti fyziky se divergence týká především proudění a pole. Vektorové pole může reprezentovat různé fyzikální veličiny, jako je elektrické pole, magnetické pole nebo tok tekutiny. Divergence v tomto kontextu měří, jak pole diverguje nebo se šíří z daného místa. Pozitivní divergence značí rozptyl nebo zdroj pole, zatímco negativní divergence značí konvergence nebo odtok pole.
  Biologie:
  V biologii se divergence často používá k popisu odchylek, rozdílů nebo vývojového rozdělení mezi různými druhy, populacemi nebo genetickými sekvencemi. Evoluční divergencí se rozumí proces, kdy se populace rozdělí a vyvíjejí se odlišně v reakci na různé selekční tlaky, což vede k vzniku nových druhů. Genetická divergence pak odkazuje na odchylky nebo rozdíly v genetických sekvencích mezi jedinci nebo populacemi.
  V každém z těchto kontextů se divergence vztahuje k odchylce, rozdílu nebo rozptylu. Je důležitým konceptem pro analýzu a porozumění různým jevům a procesům ve fyzice, matematice a biologii.

 • Opak slova divergence je konvergence.

  Přídavné jméno: divergentní

  Souvisijící slova


   
   


   
   
  Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
  Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

  © provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
  Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
  Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info