Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

hypokinetická dysartrie

Zařazeno: iReferaty.cz > Slovník cizích slov > hypokinetická dysartrie
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'

hypokinetická dysartrie

 • Hypokinetická dysartrie je neurogenní porucha komunikace, která patří mezi motorické poruchy řeči. Je často spojena s neurologickými onemocněními, jako je Parkinsonův syndrom, a je charakterizována specifickými příznaky ovlivňujícími mluvenou řeč. Tato porucha vzniká v důsledku postižení extrapyramidového systému, který reguluje pohyby a koordinaci svalů podílejících se na tvorbě řeči.

  Příznaky hypokinetické dysartrie se projevují sníženou intenzitou hlasu, monotónním hlasem, zrychlenou artikulací, palilálií (opakování slabik nebo slov) a dysprozódií (porucha rytmu, intonace a melody řeči). Pacienti s touto poruchou často mluví tiše a mají potíže s jasnou artikulací slov. Jejich řeč může být obtížně srozumitelná pro ostatní, což může ovlivnit jejich schopnost komunikovat efektivně.

  Hypokinetická dysartrie je často spojena s Parkinsonovou nemocí, což je chronické neurodegenerativní onemocnění postihující pohybový systém. Parkinsonova nemoc způsobuje postupné zhoršování motorických funkcí, včetně svalové kontroly potřebné pro řečovou produkci. To vede k výše popsaným příznakům hypokinetické dysartrie.

  Léčba hypokinetické dysartrie se zaměřuje na zlepšení mluvené řeči a komunikačních schopností postižené osoby. Fyzikální terapie, jako je logopedie, může pomoci posílit svaly a zlepšit artikulaci a intenzitu hlasu. Logopedové mohou používat různé cvičení a techniky, které cílí na specifické potíže s řečí spojené s hypokinetickou dysartrií. Mohou také poskytovat podporu a strategie, které pomáhají pacientům překonávat komunikační obtíže.

  Je důležité si uvědomit, že hypokinetická dysartrie je individuální a každý pacient může mít odlišné potíže a potřeby. Kvalifikovaný logoped může vyhodnotit stav pacienta a přizpůsobit terapii tak, aby co nejlépe odpovídala jeho individuálním potřebám.

  V případě dysartrie a dalších motorických poruch řeči je podpora a porozumění okolí velmi důležité. Empatie, trpělivost a porozumění lidí kolem pacienta mohou přispět k zlepšení jeho komunikačních schopností a kvality života.

  Souvisijící slova


   
   


   
   
  Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
  Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

  © provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
  Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
  Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info