Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Charles Darwin

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Charles Darwin
 
Osobnost: Darwin Charles Robert
Datum vložení: 7.5.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Známý britský přírodovědec, zakladatel evoluční teorie a moderní biologie Charles Darwin se narodil 12.února 1809 v anglickém Shrewsbury. Pocházel ze zámožné rodiny a celý život zůstal soukromým učencem, většinou stažen do okruhu své rodiny v anglickém Downu. Jeho otec byl lékařem a děda Erasma Darwin byl známým botanikem. Matka Darwinovi zemřela, když mu bylo osm. Nebyl příliš úspěšným studentem, ale zajímal se o přírodní vědu a začal si tvořit sbírky. Šel na Edinburghskou univerzitu studovat medicínu, ale nevedlo se mu. Přestoupil tedy na Cambridskou univerzitu s představou studovat teologii a stát se duchovním. Zde se setkal s profesorem Johnem Henslowem, botanikem, který ho přiměl ke studiu geologie. K tomuto rozhodnutí přispěla i kniha Alexandra von Humboldta o jeho cestování Jižní Amerikou.

Darwin ve svých dvaadvaceti letech úspěšně skončil studia v Cambridgi. V létě odjel studovat do Walesu a když se vrátil do Shrewsbury, našel doma dopis od Henslowa, který ho doporučoval jako přírodovědce na práci na lodi královského námořnictva. Plavba, jejímž hlavním úkolem bylo mapování pobřeží a mořských proudů u břehů Jižní Ameriky, zavedla Darwina, který byl hlavním přírodovědcem výpravy,zejména do oblasti argentinských pamp, Patagonie, Chile a na galapážské ostrovy. Ty se mu staly modelovým biotopem pro vznik nových druhů adaptivních radiací z těch mála, které tam byly zaneseny z pevniny. Rovněž setkání s velmi mladými fosiliemi v oblasti Argentiny dalo Darwinovi impuls k úvahám o vymírání a vznikání druhů v současné době. Na této plavbě vznikla i jeho velmi populární studie o vzniku korálových ostrovů.

Beagle se vrátila do Anglie v říjnu 1836. Darwin byl po pěti letech opět doma. Do zahraničí se už nikdy nevydal. Zabýval se šlechtěním skotu a sbíral podklady pro svou evoluční teorii. Před veřejnost však předstoupil se svými poznatky až tehdy, když se dozvěděl, že k obdobnému výsledku došel při výzkumech ve východní Indii i mladý britský přírodovědec Alfred Russel Wallace. Kniha, v níž Darwin uveřejnil své poznatky o evoluci, se rozprodala za jediný den. O jeho teorii se na veřejnosti ohnivě diskutovalo a byla často napadána. Ortodoxní věřící odsuzovali Darwinovu teorii jako ateistickou, protože odporovala biblickému výkladu o vzniku světa. I v méně ortodoxních kruzích a u většiny vědců však teorie o původu člověka z nižších druhů obojživelníků a o jeho příbuznosti s opicemi narazila na rozhodný odpor. Evoluční teorie byla hanobena jako “opičí teorie“ a Darwin byl zesměšňován v četných karikaturách a pomlouván před veřejností.

Darwinova teorie, kterou se snažil ve svém hlavním díle i dalších spisech obhájit, se však postupně prosazovala a ovlivnila nejen biologii, ale i humanitní, sociální a národohospodářské vědy. Na všechny vědecké procesy byly aplikovány modely, založené na principu výběru, přežití nejsilnějšího a nejpřizpůsobivějšího jedince.

V lednu roku 1839 se oženil a měl deset dětí. Až do smrti žil životem soukromého učence, vyhýbajícího se kontaktům s veřejností, sužovaného Chagasovou chorobou (tehdy ještě neznámou) a obklopeného početnou rodinou a domácím zvířectvem, zejména mnoha plemeny holubů. Zemřel ve věku 73 let 19.dubna 1882.

Tzv. sociální darwinismus, založený na aplikaci Darwinovi evoluční teorie na poměry společnosti, našel v 19. a 20.století mnoho přívrženců a ovlivnil i ideologii národního socialismu (nacismu) a fašismu. Sociální darwinismus chápe nerovnosti v rámci lidské společností jako dané a odvozuje z nich vytváření hierarchických vztahů, založených na tom, že v boji o existenci a v sociálních konfliktech se prosadí „silní“ jimž se „méně schopní“ musejí podřídit. Zastánci sociálního darwinismu tvrdili, že tento výběr se neuskutečňuje jen mezi jedinci, nýbrž i mezi rasami a národy.

Ve své době způsobila Darwinova díla zásadní převrat v přírodovědných naukách a především v jejich metodice a stala se základem moderní biologie. Na tom nic nemění ani jejich nesprávná aplikace na společenskou problematiku (sociální darwinismus), či fakt, že nové objevy v oblasti molekulární biologie, vedoucí ke vzniku evoluční biologie, v lecčems Darwinovi názory překonaly.Hodnocení: (hodnotilo 242 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Charles Darwin Darwin, Charles Robert 539 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info