Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Peníze

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Peníze
 
Titulek: Peníze
Datum vložení: 22.2.2005
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Historie a formy peněz:
V historii se používal v obchodním styku tzv. barter, což znamená směna zboží za zboží.
Peníze chápeme jako speciální druh zboží, které jsou lidé ochotni akceptovat jako symboly určité hodnoty. Hodnotu bankovky garantuje stát a jeho garance byly donedávna dány státním zlatým pokladem. Dnes je garance pouze čestné slovo státu.
Peníze mají tři funkce: je to prostředek směny, míra hodnot a prostředek akumulace.


Formy peněz mohou být hotovostní a bezhotovostní.

Hotovostní: bankovky, mince a státovky. Státovky jsou vydávány pouze v době válek a krizí ke krytí ztrát státního rozpočtu. Hotovostní peníze jsou snadno dělitelné, snadno přenosné a trvanlivé. Obsahují ochranné znaky – vodoznak, proužek, speciální tisk.
Bezhotovostní peníze: Skoropeníze -jsou to likvidní prostředky a snadno se dají přeměnit na peníze. Patří sem např. akcie nebo termínovaný vklad. Plastikové peníze – platební karty.

Právo vydávat peníze je udělováno zákonem tzv. emisním bankám. Jsou to banky cedulové, centrální neboli ústřední. V České republice je takovou bankou Česká národní banka.

Rozlišení měn:
- konvertibilní neboli plně směnitelné- není zde žádná překážka směny (dolary, jeny)
- vnitřní tzv. částečně směnitelné –stát stanoví určitá omezující pravidla
- nesměnitelné neboli nekonvertibilní – stát zakazuje držení cizích měn svými občany a určuje instituce, které mají monopol na tuto výměnu.
U nás byla do roku 1990 nekonvertibilní měna. Od roku 90 do roku 95 bylo přechodné období, kdy naše měna byla částečně směnitelná. V roce 95 vešla v platnost novela devizového zákona a naše měna se stala plně směnitelnou.

Měna- je to peněžní soustava daného státu
Měnový kurz – cena měnové jednotky k jednotce jiné. Zjistí se na kurzovním lístku
Valuty- peníze a bankovky cizí měny
Devalvace –oficiální snížení kurzu měny
Revalvace – oficiální zvýšení kurzu měny

Finanční trhy:
Finanční trh je nejpružnějším a největším trhem. Velice citlivě reaguje na politické a ekonomické podněty. Na finančních trzích vystupují subjekty přebytkové a schodkové. Děje se tak v důsledku nabídky a poptávky po penězích. Střetem této nabídky a poptávky se vytváří cena peněz.

Dělení finančních trhů:
- peněžní trh – je to trh krátkodobých peněz. Zahrnuje vklady, certifikáty a směnky se splatností do jednoho roku.
- trh kapitálový – patří sem obligace a dlouhodobé obchodní úvěry. Tento trh dělíme na primární, kde se obchoduje s prvně vydanými cennými papíry a na trh sekundární, kde se obchoduje s cennými papíry, které byly vydány již dříve.
- trh cenných kovů – burza v Londýně
- devizový trh – obchody se provádějí ve valutách a devizách

Vytváření bezhotovostních peněz obchodními bankami:

Obchodní banky má povinnost držet určitou část depozit jako rezervu na účtu u ČNB. Míra rezerv slouží k regulaci tvorby bezhotovostních peněz. Určuje ji ČNB.

Př. Majitel vložil 10.000,- Kč na účet u obchodní banky. Banka odeslala povinnou rezervu 10% z vkladu (1.000,-Kč). 9.000,- tedy může nyní půjčit zákazníkům. Předpokládejme, že osoba, které banka půjčila 9.000,- Kč nakoupila zboží. Obchodník uložil tržbu do banky. Nyní má banky nové depozitum 9.000,- Kč. 10% tj. 900,- Kč drží jako rezervu a 8.100,- může poskytnout zákazníkům.
Multiplikace depozit – znásobování depozit

Inflace:
Je to znehodnocování peněz. Vede k ní, že lidé mají tendenci nadhodnocovat peníze nakupovanému zboží. Opakem inflace je deflace.
Desinflace – zpomalení růstu cenové hladiny

Inflace může vzniknout dvojím způsobem:
-Inflace tažená poptávkou- člověk dostává více peněz za stejnou práci. To vede ke zvýšení poptávky na trhu při stejné nabídce. Dále to vede ke zdražování zboží.
- Inflace tažená nabídkou – typickým příkladem je zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby. Poptávka pak volá po zvyšování mezd, což způsobí opětovné zvýšení vstupů…(a tak to jde stále dokola).

Podle velikosti míry inflace rozlišujeme:
- inflace mírná – je jednociferná a ekonomika běžně funguje
- inflace pádivá- dvojciferná, lidé přestávají věřit domácí měně a ekonomická výkonnost klesá
- hyperinflace – trojciferná a větší, vrací se směna zboží za zboží

Hodnocení: (hodnotilo 82 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info