Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Personalistika

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Personalistika
 
Titulek: Personalistika
Datum vložení: 6.3.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci.
Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením

Motivace zaměstnanců: Zaměstnavatele motivují své zaměstnance ze třech základních důvodů :
- získání kvalitních zaměstnanců
- zlepšení výkonnosti stávajících zaměstnanců
- udržení dobrých zaměstnanců
Motivace: může být peněžní formou provizí nebo vyšší výkonností . Dále může být motivace nepeněžní, jejíž součástí jsou např. různé dary, sociální jistoty a uznání.

Mzda je finanční ohodnocení zaměstnance zaměstnavatelem za vykonanou práci.
Mzda základní- je uvedena ve smlouvě nebo dohodě o smluvní mzdě
Mzda úkolová- placeno za úkol nebo za kus.
Mzda časová- placena za odpracovanou dobu
Mzda podílová – podíl na zisku, obratu nebo tržbě
Mzda kombinovaná- např. paušální a podílová dohromady

Hrubá mzda- jejím obsahem je základní mzda+pohyblivé složky (příplatky,odměny)+náhrady mzdy(nemocenská,volno na svatbu).
Mzda nesmí být nižší, než minimální hrubá mzda. Ta je v současné době 5.700,- Kč.

Čistá mzda- je to částka, kterou zaměstnanec skutečně dostane. (vysvětlit výpočet čisté mzdy)

Zákoník práce- je celostátně platná právní norma. Určuje:
- způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru
- -dodržování pracovní kázně
- pracovní dobu, práci přes čas
- dovolenou na zotavenou
- mzdy, náhrady mezd
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- pracovní podmínky žen a mladistvých
- odpovědnost za škodu a náhrady škod
Způsobilost fyzických osob vstupovat do pracovně právních vztahů vzniká dnem dosažení 15 let.
Dohodu o hmotné odpovědnosti může pracovník uzavřít nejdříve v den dosažení 18 let.
Pracovně právní vztah může mít tyto formy:
Pracovní poměr- dvoustranný právní akt, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy. Může vzniknout volbou nebo jmenováním,.
Dohody o práci konané mimo pracovní poměr- Patří sem dohoda o provedení práce (maximálně 100 hodin ročně, platí se pouze daň z příjmu). Druhou možností práce konané mimo pracovní poměr je dohoda o pracovní činnosti. Sjednává se na práci, která nepřesahuje průměrně polovinu týdenní pracovní doby. Je uzavřená písemně a platí se zde ZP,SP a daň z příjmu.
Pracovní smlouva musí obsahovat: místo výkonu práce, druh práce a den nástupu. Je vyhotovena ve dvou provedeních.

Povinnosti zaměstnavatele:
- přidělovat práci podle smlouvy
- platit mzdu
- vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkonů
Povinnosti zaměstnance:
- konat práci podle pokynů
- konat práci osobně a ve stanovené pracovní době
- dodržovat pracovní kázeň
Změny pracovního poměru:
- převedení na jinou práci
- přeložení na jiné místo
Skončení pracovního poměru:
- dohoda
- zrušení ve zkušební době
- okamžité zrušení ( neplnění smlouvy, hrubé porušení kázně)
- výpověď- jedná se o jednostranný právní akt. Výpověď musí být písemná a doručená. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.
Výpověď ze strany zaměstnavatele:
Musí být pouze z důvodů uvedených zákoníkem práce tj. např. snížení stavu zaměstnanců. Musí být dodržena tříměsíční výpovědní doba a odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Zaměstnavatel nemůže dát výpověď těhotné, zaměstnanci ve vojenské službě a také ženě, která se stará o dítě do 3 let.
Výpověď ze strany zaměstnance:
Důvod může být jakýkoliv. Výpovědní lhůta je 2 měsíce.
Pracovní doba: 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům přestávku po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Dovolená je 4 týdny

Nezaměstnanost
Pracovní síla je zboží, které lidé nabízejí na trhu práce. Na trhu práce může dojít k vyrovnání nabídky s poptávkou, nižší nabídka než poptávka, nižší poptávka než nabídka.
Rozdělení nezaměstnanosti podle příčin:
Frikční- Je to doba, kdy je člověk nezaměstnaný mezi novým a starým zaměstnáním. Tato forma nezaměstnanosti je z důvodu přechodu na zaměstnání lepší (lepší plat, zaměstnání je blíže domovu..atd..)
Strukturální- v nějakém odvětví není práce
Cyklická- souvisí s hospodářským cyklem. V období hospodářské krize stoupá nezaměstnanost.
Otázkou nezaměstnanosti se zabývají:
- zaměstnanci
- zaměstnavatelé
- stát
Společně vytvářejí radu pro sociální dialog (tzv. tripartitu)

Zaměstnance zastupují odbory.
Zaměstnavatele zastupují svazy.Hodnocení: (hodnotilo 9 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info