Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Zaměstnanost

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Zaměstnanost
 
Titulek: Zaměstnanost
Datum vložení: 20.5.2008
Referát vložil: Janahjkv

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Práci v ekonomii rozumíme účelnou a cílevědomou lidskou činnost přeměňují přírodní látky na statky, které jsou schopny uspokojovat lidské potřeby, nebo činnost, spojenou s poskytováním služeb. Je zřejmě, že práce sama k tomu nestačí. K přeměně přírodních zdrojů na statky nebo k poskytování služeb potřebují lidé také místo, kde výrobky vyrábějí nebo prodávají, stroje, nástroje, zařízení, dopravní prostředky, suroviny a materiál, energii, poznatky vědy a techniky, technologické zkušenosti aj. V ekonomii hovoříme o výrobních (ekonomických) zdrojích, faktorech či činitelích.
Jako základní ekonomické zdroje jsou v ekonomii (jak jsme již vysvětlili dříve) nejčastěji uváděny práce, půda a kapitál.
Práce je tedy jedním ze základních výrobních faktorů (zdrojů), který spolu s půdou a kapitálem umožňuje přeměňovat omezené (vzácné) přírodní zdroje na statky a služby schopné uspokojovat lidské potřeby. V odborné literatuře se někdy ještě uvádí čtvrtý výrobní faktor, kterým je ,,know-how´´ neboli lidské znalosti a podnikatelské schopnosti.
Vykonávat práci (pracovat) je schopen člověk (pracovník),který má takové fyzické a duševní vlastnosti, jež potřebuje k produkcí statků a služeb. Úroveň těchto předpokladů lidí pro práci je označováno jako lidský kapitál. Hodnota (cena) lidského kapitálu roste se schopností produkovat větší množství kvalitních statků a služeb. Ta závisí na vzdělanosti a praktické připravenosti pracovníků na území určitého státu.
U pracovníků se proto hovoří o jejich kvalifikaci. Kvalifikací rozumíme způsobilost člověka pro výkon určité práce, která se získává vzděláváním, praktickou průpravou a je dána osobními předpoklady každého jedince.

Hodnocení: (hodnotilo 7 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info