Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Charakteristika účetnictví

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Charakteristika účetnictví
 
Titulek: Charakteristika účetnictví
Datum vložení: 22.5.2008
Referát vložil: jirkach

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Daňová evidence - Systém vedení záznamů o hospodaření podnikatele v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který mohou využívat fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku (nahrazuje dřívější tzv. jednoduché účetnictví).

Účetnictví se řídí platnými zákony a vyhláškami - zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., je závazný pro všechny účetní jednotky. (podnikatele, nevýdělečné organizace, nadace, obce, banky, pojišťovny apod.)

Dva základní okruhy účetnictví:
- Finanční – upraveno práv. předpisy ministerstva financí, dává souhrnné informace o účetní jednotce jako celku, finanční vztahy k vnějšímu okolí a podklady pro zjištění daňového základu a výpočet daní.
- Manažerské – zajišťující informace k efektivnímu řízení podniku, není právně upraveno, skládá se z kalkulací, operativního účetnictví a záleží na účetní jednotce.

Vyhláška 500/2002 Sb. – prováděcí vyhláška pro účtování účetních jednotek a stanovující povinný rozsah směrné účtové osnovy.
Účetnictví zachycuje veškeré hospodářské operace s cílem zobrazit výsledek hospodaření a informace o stavu majetku a zdrojů jeho krytí.
Účtovat lze jen za základě účetního dokladu.
Účetní jednotka:
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Uživatelé účetnictví : vlastníci podniků, věřitelé, vedení podniku, zaměstnanci podniku (finanční stabilita mezd), zákazníci podniku (běžná finanční situace, budoucí výhled), potenciální investoři, vláda a orgány (zaplacení daní ..), burza cenných papírů, konkurenční podniky, veřejnost (zaměstnanost)

Účetní období: - je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

Hodnocení: (hodnotilo 8 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info