Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Akciová společnost

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Akciová společnost
 
Titulek: Akciová společnost
Datum vložení: 22.2.2005
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Akciová společnost je jedna z nejrozšířenějších forem podnikání. Akciová společnost je společnost, jejíž základní mění je rozvrženo na určitý počet akcií.Společnost může být založena jednou právnickou osobou , jinak dvěma nebo více zakladateli.Pokud společnost zakládá jedna právnická osoba podepisuje tzv. zakladatelskou listinu…Zakládají společnost dva nebo více zakladatelů uzavírá se zakladatelská smlouva. Hodnota základního mění společnosti musí činit alespoň 2 000 000 Kč.

Založení společnosti jde uskutečnit dvěma způsoby:

1.Založení společnosti bez upisování akcií: V zakladatelské listině nebo smlouvě se uvede počet akcií a jejich jmenovitá hodnota. Vklady zakladatelů jsou rovny výši základního jmění, které představuje jmenovitá hodnota celkového počtu vydaných akcií. Nekoná se vlaná hromada, práva a povinnosti plní zakladatelé.

2. Založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií: Zakladatelská smlouva musí obsahovat navíc dobu a místo upisování akcií, postup při upisování akcií převyšující základní jmění, způsob svolání valné hromady.

Akcie: jsou cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku případně likvidačním zůstatku při zániku společnosti.Akcie má jednak jmenovitou – nominální hodnotu, jednak hodnotu reálnou.Reálná hodnota je vyjádřena cenou, za kterou se akcie prodává a kupuje na trhu cenných papírů.Je závislá na výsledcích hospodaření společnosti, zejména na jejím zisku.

Akcie musí, obsahovat :

obchodní jméno a sídlo společnosti
jmenovitou hodnotu
označení firmy akcie/ u akcie jméno a akcie a akcionáře/
výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcie
datum emise
Nákup cenných papíru se uskutečňuje zpravidla na na burze cenných papírů.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Ta rozhoduje o změně stanov, o zvýšení či snížení základního jmění, volí a odvolává dozorčí radu, a další.Statutárním orgánem je představenstvo, za které jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva, nevyplývá – li ze stanov něco jiného.

Hodnocení: (hodnotilo 58 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info