Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Jura
 
Titulek: Jura
Datum vložení: 23.7.2023

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Jura je jedním z nejzajímavějších a nejdůležitějších geologických útvarů druhohor, který nabízí mnoho klíčových informací o geologické historii naší planety. Tento referát se bude zabývat popisem a významem jury, geologickými charakteristikami, výskytem fosilií a jeho vlivem na krajinu.

Definice a charakteristika Jury

Jura je období geologického vývoje, které spadá do druhohor. Rozkládá se zhruba od 201,3 milionu let do 145 milionů let před současností. Toto období je pojmenováno po pohoří Jura, které se rozkládá na území Švýcarska a Francie. Celosvětově je známo jako období dinosaurů, ale vyskytovaly se zde také další živočišné i rostlinné druhy.

Geologické charakteristiky

Jura byla charakterizována výskytem mořských sedimentů, které jsou dnes součástí horninového pásma nazvaného právě Jura. Toto pohoří se táhne západním směrem přes střední Evropu až do Francie. Dominantními horninami jsou vápence, břidlice a jíly, které vznikaly postupným usazováním na mořském dně.

Živočichové žijící v Juře

Období Jura bylo obdobím bohatým na živočišné druhy. V této době se vyskytovaly různé druhy dinosaurů, mořských živočichů a hmyzu. Zde je podrobnější popis několika význačných živočichů, kteří žili v období Jura.

Dinosaurové

a) Diplodocus byl obrovský sauropodní dinosaurus patřící do skupiny dlouhokrkých dinosaurů. Měl velmi dlouhý krk a ocas, který mu sloužil pro balancování a jako zbraň proti predátorům. Diplodocus byl býložravcem a žil ve stádech.

b) Stegosaurus byl středně velký obrněný dinosaurus s charakteristickými pláty na zádech a ostrými trny na ocasu. Tyto pláty sloužily k regulaci tělesné teploty a také k obraně před dravci. Stegosaurus byl také býložravcem a žil převážně na souši.

c) Allosaurus byl jeden z největších teropodních dinosaurů v období Jura. Byl aktivním predátorem, živícím se menšími dinosaury a dalšími živočichy. Měl silné a ostré zuby, které mu umožňovaly úspěšně lovovat.

Mořské živočichy

a) Ichthyosaurus byl význačným mořským plazem, který žil v období Jura. Měl tělo přizpůsobené životu ve vodě, podobně jako delfíni dnes. Byl rychlým a obratným lovcem a živil se rybami a dalšími menšími mořskými tvory.

b) Plesiosaurus byl dalším mořským plazem, který žil v Jurském moři. Měl dlouhý krk, malou hlavu a čtyři krátké končetiny, které mu umožňovaly pohyb ve vodě. Plesiosaurus lovil ryby a jiné mořské tvory a stal se jedním z nejznámějších mořských plazů té doby.

Hmyz

V období Jura byl hmyz velmi rozšířený a rozmanitý. Existovaly různé druhy hmyzu, včetně vážek, kobylek, švábů a motýlů. Některé druhy hmyzu byly obřích rozměrů a zahrnovaly gigantické druhy jako Meganeura, což byl obří předchůdce dnešních vážek. Toto je jen malá ukázka zvířecích druhů, které obývaly svět v období Jura. Celé toto období bylo výjimečné svojí biodiverzitou a existovaly zde mnohé další živočišné druhy, které nám dodnes odkazují na úžasnou a pestrou geologickou historii naší planety.

Výskyt fosilií

Jura je neocenitelným zdrojem informací o životě v minulosti. V těchto vápencových vrstvách jsou často objevovány fosilie dinosaurů, ale také jiných mořských živočichů a rostlin. Tyto fosilie umožňují paleontologům a geologům lépe porozumět tehdejší biodiverzitě a klimatickým podmínkám. Objevené druhy zahrnují známé dinosaury jako Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Diplodocus a mnoho dalších.

Vliv na krajinu

Období Jura mělo význačný vliv na vývoj krajiny, který ovlivnil formování hor, řek a dalších geologických útvarů. Zde je podrobnější popis vlivu Jury na vývoj krajiny.

Formování pohoří

V období Jura docházelo k intenzivnímu usazování mořských sedimentů, jako jsou vápence, břidlice a jíly, na dně tehdejších moří. Tyto sedimenty se postupně stlačovaly a zpevňovaly pod vlivem tlaku a teploty, což vedlo k vytvoření mohutných vápencových vrstev. Během geologického zdvihu a pohybu litosférických desek došlo k orogenetickým procesům, které vytvořily pohoří. Pohoří Jura, po kterém je toto období pojmenováno, je jedním z důležitých výsledků těchto geologických procesů. Tato pohoří jsou charakteristická svými vápencovými skalními útvary, vrcholky, závraty a jeskyněmi.

Krasové jevy

Vápencové horniny v Jurském pohoří jsou náchylné ke krasové erozi. Krasové jevy vznikají rozpouštěním vápence vody, čímž se tvoří jeskyně, závrty, propasti a podzemní řeky. Tyto krasové útvary jsou charakteristické pro pohoří Jura a mohou tvořit nádherné a dramatické krajinářské scenérie.

Říční údolí

V období Jura docházelo také k výraznému eroznímu působení řek na svém okolí. Řeky a potoky odtékající z těchto pohoří nosily s sebou sedimenty z vápencových hornin, což vedlo k erozi okolní krajiny a formování říčních údolí. Vápencové hory a útesy se mohou vyskytovat podél břehů řek, což dále přispívá ke spektakulárním scenériím.

Vodopády

Výskyt krasových jevů a říční eroze mohou vést také k vytváření vodopádů. Vápencové horniny mohou být místem, kde se řeka přeruší svou cestu kvůli tvrdým a odolným horninám, což může vést k dramatickému sesuvu vody a vzniku vodopádů.

Geologické zlomy a zemětřesení

Během období Jura docházelo ke kolizím mezi kontinentálními deskami, což způsobovalo geologické zlomy a pohyb hornin. Toto mohlo vést k výskytu zemětřesení, která měla vliv na formování terénu a krajinu.Vývoj krajiny v období Jura byl tedy velmi dynamický a ovlivněný geologickými procesy, které formovaly pohoří, údolí, jeskyně a další charakteristické útvary. Vápencové horniny hrály klíčovou roli v těchto geologických procesech a dodnes nám nabízejí jedinečné a nádherné krajinářské scenérie.

Význam pro vědu a výzkum

Jura je důležitá pro geology, paleontology a další vědecké obory. Studium hornin a fosilií z tohoto období nám umožňuje lépe pochopit geologickou historii naší planety, evoluci druhů a průběh změn klimatu v minulosti. Navíc výzkum jurských fosilií přispívá k lepšímu poznání evoluce dinosaurů a dalších živočichů.

Závěr

Jura je fascinujícím geologickým obdobím, které nám poskytuje klíčové informace o historii Země. Vápencové horniny a fosilní záznamy z tohoto období odkrývají příběhy minulých životů a podnebí. Zároveň má výrazný vliv na krajinu a přispívá k výzkumu a poznání naší planety. Důležitost jury v geologii a paleontologii je neocenitelná a výzkum tohoto období nám stále odhaluje nové a zajímavé informace o naší vlastní historii.


Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info