Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jména a krátké popisky některých rostlin

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Přírodopis / Biologie > 306 > Jména a krátké popisky některých rostlin
 
Titulek: Jména a krátké popisky některých rostlin
Datum vložení: 23.5.2006
Referát vložil: Nikeysek

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Hlaváč žlutavý-Scabiosa ochroleuca L.
Čeleď: štětkovité-Dipsacaceae
• dvouletá až vytrvalá, 20-60 cm vysoká rostlina, s vřetenovitým oddenkem.
• kvete od července do září.
• vyskytuje se na světlých, výslunných, suchých, často vápenatých stanovištích, na lesostepních a travnatých skalnatých stráních, na násypech a mezích.
• vyskytuje se ve společenstvech řádu FESTUCETALIA VALESIACEAE a ve svazu DAUCO-MELILOTION.


Ostřice hnědá-Carexfusca All.
Čeleď: šáchorovité-Cyperaceae
• vytrvalá, 10-50 cm vysoká bylina s plazivých výběžkatým oddenkem.
• kvete v květnu až červnu.
• vlhkomilný druh, který roste na rašelinných loukách, na aluviálních proláklinách, v okolí pramenišť, zejména na silikátových substrátech.
• charakteristický druh řádu: CARICETALIA FUSCAE.


Plamének přímý-Clematis recta L.
Čeleď: pryskyřníkovité-Ranunculaceae
• vytrvalá bylina s tuhou, větvenou lodyhou, 30-110 cm vysokou, nahoře krátce chlupatou.
• kvete od začátku května do konce července.
• u nás je běžný od nížin, přes pahorkatiny, až do podhorského stupně. V podstatě je lesní rostlinou, která se začíná uplatňovat v jižních sušších lužních lesích.


Pochybek mléčný-Androsace lactea L.
Čeleď: prvosenkovité-Primulaceae
• vytrvalá, jen 1-4 cm vysoká bylina, jejíž listovitá růžice je tvořena z čárkovitých, lysých listů, které jsou chlupaté pouze na špičce.
• kvete od poloviny května do konce června.
• v nižších polohách je jeho výskyt dán inverzními podmínkami, jaké mají např. skalní převisy s pěchavou vápnolominou.


Koniklec velkokvětý-Pulsatilla grandis Wender. (obr.3)
Čeleď: pryskyřníkovité-Ranunculaceae
• vytrvalá, 5-20 cm vysoká trsnatá rostlina, s vícehlavým oddenkem.
• kvete od března do května.
• roste na výslunných, suchých, písčitých až skeletnatých stanovištích různých substrátů, na lesostepních stráních až pahorkatin.
!!!JE ZÁKONEM CHRÁNĚNÁ!!!


Kozinec převislý-Astragalus penduliflorus Lam.
Čeleď: bobovité-Fabaceae
• vytrvalá a 10-30 cm vysoká chlupatá rostlina se vzpřímenou, víceméně větvenou lodyhou.
• kvete v červenci až v srpnu.
• roste na slunných, suchých, vápencových skalách.
• vyskytuje se ve společenstvech třídy ELYNO-SESLERIETEA.


Len tenkolistý-Linum Lenuifolium L.
Čeleď: lnovité-Linaceae
• vytrvalá, 15-50 cm vysoká bylina, s dřevnatým a rozvětveným oddenkem.
• kvete od poloviny června do konce července.
• optimum výskytu má v travních porostech, a to na sušších loukách a pastvinách.
• výskytem se váže na nížiny a pahorkatiny, jen řidčeji na dolní část horského stupně.
• je zároveň také teplomilným prvkem.


Hvozdík kartouzek horský-Dianthus carthusianorum subsp. montivagus (Dom) Dost. (obr.2)
Čeleď: silenkovité-Silenaceae
• vytrvalá, asi 50-60 cm vysoká rostlina, se silnými lodyhami, obalenými na bázi pochvatými bezčepelnými listy.
• kvete od konce července do konce srpna.
• podhorský až horský element, světlomilný, dávající přednost vápenatým podkladům, s drobně skelnatými, dobře provzdušněnými půdami.
• jeho výskyt byl zjištěn na loukách s trojštětem žlutavým, s lipnicí alpinskou.


Modřenec chocholatý-Muscarico comosus (L.) Mill.
Čeleď: liliovité-Liliaceae
• vytrvalá, 30-70 cm vysoká rostlina s podzemní cibulí.
• kvete od května do července.
• roste na světlých, sušších, často vápenatých stanovištích na skalnatých a travnatých smetích.


Vlčí bob mnoholistý-Lupinus polyphyllus Lindl. (obr.1)
Čeleď: bobovité- Fabaceae
• vytrvalá, 100-150 cm vysoká bylina, s listy dlanitodílnými o 13-15 lístcích.
• kvete v červenci až srpnu.
• rozšířený je na lesních mýtinách a pasekách.


Hodnocení: (hodnotilo 23 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info