Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Měření čistoty ovzduší

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Přírodopis / Biologie > 306 > Měření čistoty ovzduší
 
Titulek: Měření čistoty ovzduší
Datum vložení: 3.2.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Měření čistoty ovzduší

V rámci globálních problémů ke kterým patří i znečišťování ovzduší se v roce 1992 konala konference OSN v Rio de Janeiru známá pod označením Summit Země. Bylo podepsáno 5 důležitých smluv, které podepsalo 153 zástupců státu, a které se po ratifikování padesáti státu u klimatické a třiceti u biologické, stanou součástí mezinárodního práva. (Delegace ČSFR nebyla zmocněna podepsat žádnou z techto smluv.) Klimatických změn a ochrany atmosféry se dotýká Úmluva OSN o změně klimatu a Agenda 21. Století, což je
akční program pro budoucí období. Přípravě Smluvy OSN o změně klimatu předcházely aktivity WMO (Světová meteorologická organizace), UNEP (Program OSN pro životní prostředí), UNESCO (Organizace spojených národu pro výchovu, vedu a kulturu), FAO (Organizace spojených národu pro výživu a zemědělství) a dalších mezinárodních organizací. Významným krokem při koordinaci těchto aktivit bylo ustanovení Světového klimatického programu (WCP) na VII. zasedání Kongresu Světové meteorologické organizace (WMO) v roce 1997.
Pro Českou republiku je závazná vyhláška č. 356/2002 Sb. a její přílohy. Zde jsou určeny limitní koncentrace znečišťujících látek viz níže.

1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

1.1 tuhé znečišťující látky (TZL)
1.1.1 částice o velikosti menší než 10 µm (PM 10)
1.1.2 částice o velikosti menší než 2,5 µm (PM 2,5)
1.2 anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (oxid siřičitý)
1.2.1 oxid siřičitý a oxid sírový (SOx)
1.2.2 oxid siřičitý (SO2)
1.3 anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku)
1.3.1 oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO2)
1.4 oxid uhelnatý (CO)
1.5 organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.5.1 těkavé organické látky celkem (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.5.1.1 organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance
1.5.2 uhlovodíky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.6 amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3),
1.6.1 amoniak
1.7 methan (CH4)

Obecné emisní limity pro základní znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny

Číslo znečišťující
látky nebo stanovené skupiny Poznámka
Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
1.1 Obecný emisní limity pro látky uvedené pod body 1.1.1 a 1.1.2 nestanoveny
Zdroje znečišťování musí být zřizovány a provozovány tak, aby při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 200 mg/m3. Při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3.
1.2
Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid siřičitý.
1.2.1
Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku obou oxidů síry vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid siřičitý.
1.2.2
Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku látky vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m3.
1.3.

Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 10 kg/h nepřekročila hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid dusičitý.
1.3.1
Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku obou oxidů dusíku vyšším než 10 kg/h nepřekročila hmotnostní koncentrace v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace oxidů dusíku se vyjadřují jako oxid dusičitý.
1.4
Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku oxidu uhelnatého vyšším než 5 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 800 mg/m3.
1.5 a)
Obecné emisní limity pro stanovené skupiny látek uvedené pod body 1.5.1, 1.5.1.1 a 1.5.2 nejsou stanoveny. Obecné limity pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupiny jsou dále uvedeny v bodech 3, 4, 5, 6 a 7.
Platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.
1.6

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
1.6.1
Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
1.7
Obecný emisní limit prozatím nestanoven. Tímto se oznamuje jeho vyhlášení ve lhůtě po uplynutí tří let od účinnosti této vyhlášky.

a) Emise se uvádějí v případech, kdy není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických látek uvedených v odstavcích 3, 4, 5, 6 a 7.


Nejčastěji, především ve městech se měří prachové částice, oxid siřičitý a oxid sírový (SOx), anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx), oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO2).Příklady měřící techniky pro měření čistoty ovzduší


Čidlo rychlosti větru - TM WS


Technická data: měřící rozsah rychlosti
citlivost
výstupní signál
napájení
topná jednotka
provozní teplota
hmotnost čidla
krytí 0...30m/s
0,7m/s
0...2,5V
24V
24V DC 30W
-40...+60°C
cca 175g
IP 53

Ukazatel rychlosti a směru větru - TM-U

Technická data: měření rychlosti
indikace směru
napájení
provozní teplota do 35m/s
36 LED diod
7,5...27V DC / 30mA
0...+60°C


Čidlo teploty a vlhkosti F1406

Technická data: měřící rozsah vlhkosti
přesnost
měřící rozsah teploty
přesnost
analogový výstup
napájení 0...100% RV
+/- 2% v rozsahu 5-90% při 25°C
-30...+70°C
+/- 0,15 K
0...1V, 0...10V, 0...20mA, 4...20mA
12V DC


Čidlo tlaku vzduchu N8012

Technická data: měřící rozsah
provozní teplota
napájení
analogový výstup
rozměry
hmotnost
krytí 800...1200 hPa
-20...+85°C
12...36V DC
0...10V, 0...20mA, 4...20mA (Option)
62 x 62 x 33mm
100g
IP 65


Sampler pro odběr prašného aerosolu SAM 50

Technická data: nastavení průtoku (sw)

stabilita regulace
měření průtoku
vývěva
max. podtlak vývěvy
výkon vývěvy naprázdno

napájení
příkon
pracovní teplota
rozměry
krytí
hmotnost 5 - 35 l/min 10 - 50 l/min (výkonnější verze)
+/- 1%
hmotnostní průtokoměr
lamelová uhlíková BECKER
- 850 mBar
66 l/min 133 l/min (výkonnější verze)
230V / 50Hz
max. 250 VA včetně topení
- 20...+40°C
400x400x200mm
IP 55
cca 18 kg

Poloautomatická stanice pro měření čistoty ovzduší

Kompaktní stanice pro měření prašného aerosolu a koncentrací NO2 a SO2. Prachová cesta osazena separační hlavou PM10. Shoda s EN12341. Přenos alarmových stavů pomocí GSM Pageru. Regulace vnitřní teploty stanice. Podružné měření spotřeby energie.Hodnocení: (hodnotilo 20 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info