Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Globální ekologické problémy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Přírodopis / Biologie > 306 > Globální ekologické problémy
 
Titulek: Globální ekologické problémy
Datum vložení: 4.2.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Globální oteplování
- Globální oteplování je změna klimatu.
- Průměrná teplota na Zemi pomalu stoupá, protože my lidé spalujeme fosilní paliva (ropa, uhlí a zemní plyn), vypalujeme lesy a tím se uvolňují do atmosféry tzv. skleníkové plyny, které naši planetu oteplují(oxid uhličitý, metan, oxid dusný a freony neboli halogenované uhlovodíky)
- Za posledních 200 let se Země stačila oteplit o 0,6 °C, ale podle vědců se v následujícím století může počítat, že zvýšení teploty může být od 1,4 °C do 5,8 °C
- Růst teplot v různých oblastech světa je nerovnoměrný, na některých částech Země se dokonce ochladilo.
- Změna klimatu nepřinese jenom vyšší teploty ale také silnější a častější přírodní katastrofy-(povodně, sucha, bouře, vichřice, tropické cyklony) , tání ledovců a stoupání mořské hladiny
- Česká republika se zdřejmě bude potýkat s častějšími povodněmi a s obdobím sucha
- Politici se začali globálním oteplováním vážně vabývat v roce 1992- výsledek je Rámcová úmluva OSN o změne klimatu, ve které se přislibuje že jejich státy začnou emisi skleníkových efektů omezovat
- Mezinárodní organizace Mezivládní panel pto změnu klimatu (IPCC) zkoumá klimatické změny a shromažďuje naměřené teploty z meteorologických stanic po celém světě
- Další důkaz oteplování Země je , že ledy v severních polárních oblastech tají obrovským tempem, ustupují horské ledovce a stromy dříve vykvétají stromy
- V budousnu teplota ale bude růst nadále, důkazem skleníkových plynů je Venuše, neboť její atmosféra se skládá témeř jen ze skleníkového plynu oxidu uhličitého a z toho důvodu je její povrch o 500 °C teplejší nez povrch zemský.Skleníkový efekt
Skleníkové plyny
- Na Zemi neustále dopadají sluneční paprsky, které naši planetu oteplují, ale během noci nahromaděné teplo Země vrací zpět do Vesmíru
- Stálejsí a vyšší teploty na planetě zajišťuje atmosféra. Kdyby byl v atmosféře pouze dusík a kyslík( jejich zastoupení v atmoséře činí 99%) teplota na Zemi by byla stále jen 6 °C
- Sluneční paprsky putují Vesmírem ve formě krátkovlného záření a na Zemi se mění v dlouhovnné( tepelné neboli infračervené).
- V důsledku zvyšování jejich koncentrace v atmosféře, za které můžem mi jako lidstvo, se skleníkový efekt zesiluje a způsobuje klimatické změny
- Skleníkové plyny: vodní pára, nulyoxid uhlilčitý, metan, oxid dusný, ozón a halogenaové uhlovodíky
, polyfluorovodíky a fluor sýrový
- Vodní parou je zachyceno 65% tepla, které zadrží nad Zemí skleníkové plyny, ale v atmosféře se vyskytuje vodní pára jako mrak, který odráží jak krádkodovlnou radiaci ze Slunce zpět do Vesmíru, ale také dlouhovlnou radiaci zpět na ZemPoškozování životního prostředí
- Životní prostředí je v dnešní době velmi křehká věc a človek jeho čistotu zanedbává a podceňuje , člověk si bohužel někdy neuvědomuje jak je pro nás životní prostředí důležité
- Je zde spousta negativních věcí, které ovlivňují naše prostředí
- Velké továrny do ovzduší vypouštějí velké množství jedovatých splodin, auta zase výfukové plyny a lidé používající spreje a chemická čistidla
- Půda je také značně znečišťená neboť do půdy vypouštíme různé směsi chemikálií a tím ničíme půdy a zabíjíme živočichy, narušování půdy těžkou technikou , hlubunnými i povrchovými doly také nepřispíváme k její rekultivaciTropické deštné lesy
- V současné době tropické deštné lesy ubívají, buď kvůli vysoké spotřebě dřeba a nebo při vypalování pro zisk nové zemědělské půdy, pro stavění obytných objektů a silnic
- Za posledních 100 let zmizela polovina rozlohy tropických deštných pralesů
- Odhaduje se, že do poloviny 21. století tropické deštné lesy zmizí úplně
- Následky kácení jdou větrná a půdní eroze, povodně, sesuvy půdy a zanášení údolních nádrží, pokles sráže, sucha, ztrtáta možnosti místních lidí používast les jako zdroj dřeva a plodin
- Deštné lesy nám dávají více než 50% kyslíku, takže bychom je měli spíše chránit než kácet a pálitJak já bych řešila EKOLOGICKÉ PROBLÉMY?
O ekologických problémech se v poslední době mluví opravdu hodně, ale jak tak vidím nic moc se stím nedělá. Ekologie je ve skutečnosti věda, která se zabývá živými organismy a prostředím v nich se život vyvíjí. Používání sprejů, v nichž jsou obsaženy freony, které ničí ozónovou vrstvu a tím nastává oteplování Země, tím zase tání ledovců, tím zvyšování hladin oceánů a moří a tím zase zvýšení se přírodních katastrof. NIkdo nezabrání používání sprejů s freony a nebo vypouštění negaticních a znečištěných látek do půdy a do ovzduší, tak co stím dál dělat? To je práve ta otázka. Jak to udělat aby jsme my jako lidé naši planetu neznečišťovali a aby nám vydržela co nejdéle? Dokáže být lidstvo k sobě skromější a přísnější? To si myslím že ne. Kdyby jsme vymysleli nějakou alternativní metodu, která by alespoň zmírnila vpouštění jedovatých splodil do ovzduší jak to dělají velké tepelné továrny na výrobu tepla. Třeba místo toho zvýšit celosvětlově obnovitelné zdroje energie jako je vodní, větrná a jaderná elektrárna. Další otázka, proč lidé pořád kácí lesy na papír, když papír může být recyklovaný. Také by tohle pomohlo naší Zemi.
Kdyby se provedli v každém státě nějaké takové aspoň malé změny, určitě by to pomohlo. Ale také důležitou stránkou v téhle věci hrají peníze, které jsou k tomuto velmi potřeba, jinak by se nic takového neuskutěčnilo.Hodnocení: (hodnotilo 194 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info