Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovesnost

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Slovesnost
 
Titulek: Slovesnost
Datum vložení: 10.5.2008
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
1. Nejstraší nepsaná slovesnost

- x - 3000 př. n. l
- první slovesné památky, které mají určitou uměleckou úroveň
1) magické síly
2) zaklínadla
3) zaříkávadla
= snaha lidí o to, aby si naklonili nadpřirozené síly

- později se začala dělit:

1) slovesnost výroční- každý rok se opakující
2) slovesnost rodinná- při svatbách, křtinách nebo pohřbech

- zcela jiný charakter mají:

1) pranostiky = zkušenosti lidí s počasím
2) pořekadla = vychází z poznání lidského chování- povzdech
3) přísloví = obecně přijímaná mravní ponaučení
4) mýty= představy lidí o světě a jeho vzniku

2. Objev písma

- asi 4000 př. n. l
- objevili ho Sumerové v Mezopotámii
- písmo se vyrývalo do hliněných destiček
- sloužilo k účelům náboženským a praktickým
- autor nebyl znám, řada prací se nedochovala


3. Nejdůležitější literatura v Evropě

- pro Evropu je nejdůležitější Hebrejská literatura, 3000 př. n. l
- další významná literatura- Egyptská, Perská, Čínská, Indická

4. Epos o Gilgamešovi

- 1. dochovaná starověká literatura
- 1700 př. n. l
- psána Akkadskou literaturou
- o králi z Uruku
- psáno na 12 hliněných destičkách
- Gilgameš byl ze 2/3 bůh a z 1/3 člověk

EPOS= rozsáhlá epická báseň, tématem jsou nejčastěji hrdinské činy, uplatňuje se zde popis ( hrdinský, historický, náboženský)
- rozsáhlá veršovaná skladba

5. Bible

= soubor spisů křesťanského a židovského náboženství
- nejprodávanější kniha všech dob
- přeloženo do největšího počtu dialektů ( 2197 počtů jazyků)
- psáno na papyrus či pergamen
- opisovala se ručně
- psána před 3000 lety
- psáno do 66 knih

- dělíme do dvou částí:

1) Starý zákon

- 39 knih, rozděleno na tři části
- psáno Hebrejsko- Aramejsky

1) PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

- tóra- zákon
- dělíme na:

a) genesis= stvoření světa
b) exodus= odchod z Egypta- Mojžíš
c) leviticus= kniha kněžská
d) numerí= je darována bojovníkům
e) deuteronomium= desatero

2) SOUBOR PROROKŮ

-velcí- Jeremiáš, Iziáš, Daniel
- nový- je jich 12

3) SVATÉ SPISY

- žalmy, přísloví, kazatel, Šalamounova píseň

2) Nový zákon

- 27 knih, psáno původně Řečtinou, poté latinou a nakonec do národních jazyků
- dopsáno 98 l. n. l
- dělí se:

1) EVANGELIA

= dobré poselství, dobrá zpráva
- obsahuje život a mučení Ježíše Krista


2) EPIŠTOLY

= dopisy
- bylo psané křesťanským sborům a jednotlivcům
- např. Galaťanům, Eperanům, Římanům, Petrovi

3) ZJEVENÍ Janovo- apokalypsa

- obsahuje zprávu o konci světa a posl. soudu- psané v obrazech a vidění

APOKRYF=utajený, skrytý
- původně utajované knihy nového i starého zákona, není součástí bible, ale patří do ní

- překlady bible od minulých dob do součastnosti:

1) 9. st. př. n. l- staroslověnština
2) r. 1457- nejstarší tištěná bible česky
3) Českobratrská bible kralická- nerozumíme jí
4) r. 1979- ekumentický překlad- rozumíme muHodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info