Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

13. Nizozemská, anglická revoluce

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 13. Nizozemská, anglická revoluce
 
Titulek: 13. Nizozemská, anglická revoluce
Datum vložení: 3.1.2007

 

squareVClanku:
id='square-ir'
A) Nizozemská revoluce (1565 – 1609
Nizozemi – provincie Španělska -> vláda Filipa II. (1556 – 1598).
- bohatství ze zámořských objevů a z kolonií
- král Filip II. zvyšuje daně
Nizozemí rozděleno na dvě části:
1. Jih – Flandry, Brabansko, Artois, přístav Antverpy
- zámožnější - manufaktury na zpracování a výrobu kvalitních suken -> konkurence anglickým a florentským suknům. Manufaktury ve vlastnictví nové šlechty – nový způsob práce oceněné platem
- vliv katolíků z Francie
2. Sever – Amsterodam, Utrecht, Rotterdam
- chudší - menší výrobny na zboží denní potřeby – slanečky, ryby, pití, levné látky (barchet), levné zbraně, prostředky na stavbu lodí -> větší obrat, rychleji bohatli
- Luteráni a Kalvinisté
1564 – 1565 -> Filip II. provádí rekatolizaci -> odpor ->
a) stavovská opozice -> v čele Vilém Oranžský, hrabě Edmont a admirál Hoorn -> snaha uhájit stavovské svobody a odvolat kardinála Granvelliho z Nizozemí
b) 1566 – 1567 – prudké protikatolické bouře
- král zvyšuje daně a stanoví nové = alabala -> 1. zdaněn prodej nemovitostí, 2. daň z dědictví, 3. daň z denní tržby – 10%
- partyzánské oddíly – v čele gézové (= žebráci)
1572 – vylodění v přístavu Brielle = signál k povstání
1576 – zasedání generálních stavů -> dohoda o postupu proti Španělsku
1579 – 1581 – jednání mezi Filipem II. a Vilémem Oranžským
1581 – sesazení Filipa II. a vyhlášení samostatného státu „Spojené Nizozemské provincie“ ->
-> stavovská republika v čele s Vilémem Oranžským (sever)
-> jih – Španělské Nizozemí – pod nadvládou Habsburků  stagnace vývoje
-> spojenci Anglie a Francie
-> vznik prvního novodobého národa se znaky: společný jazyk, jednotný uzemní celek bez vnitřních cel, s jednotným trhem a společnou kulturou
-> plná nezávislost získána až uzavřením Vestfálského míru roku 1648
1584 – zavraždění Viléma Oranžského
1609 – příměří mezi severem a Španělskem (na dvanáct let)
1648 – Vestfálský mír -> uznána plná nezávislost

Absolutismus ve Španělsku:
Karel I. (1516 – 1556)
- vnuk Izabely Kastilské, roku 1519 zvolen císařem
- vojsko ze zchudlých šlechticů – infateria
- neomezená vláda, opírá se o katolickou církev
Filip II. (1556 – 1598)
- náboženský fanatik, krutý panovník
- vykořisťuje Nizozemí, roku 1581 ztráta Nizozemí
1588 – porážka španělského námořnictva v La Mancheském průlivu -> ztráta velmocenského postavení

B) Anglická revoluce (1640 – 1660)
Příčiny:
- hospodářské problémy – omezování pracovních sil
- vznik manufaktur – prudký rozvoj výrobních vztahů
- střety panovníka a parlamentu
Po smrti královny Alžběty – nástup dynastie Stuartovců:
Jakub I. (1603 – 1625)
- snaha vládnout bez parlamentu -> velké výdaje -> zadlužování se
Karel I. - (1625 – 1649)
- snaha o neomezenou moc -> vyřadit parlament -> spor vyvrcholil r. 1628 sepsáním petice parlamentu – král by neměl vybírat daně bez svolení parlamentu a měl by respektovat rozhodnutí soudu.
- odpůrci krále:
- presbytariáni – bohatí měštané, umírnění
- independenti – snaha o nezávislost na anglikánské církvi
- levelleři – radikální skupina středních vrstev
- diggeři – nejradikálnější chudina

I.fáze revoluce – 1640 – 1649
1640 – 1642 -> rozchod krále a parlamentu
- v čele parlamentu nový vůdce – lord Essen
1642 – 1649 -> občanská válka
Oliver Cromwell – zchudlý šlechtic, puritán -> v čele nové armády proti králi. Nová armáda složena dle návrhu Cronwella - dobrovolníci, prostí lidé, za žold, lehké vyzbrojení, šiky -> parlament souhlasí a financuje
1645 – bitva u Naseby – král poražen -> utekl do Skotska, zabrání královského majetku
1648 – Cromwell vítězí u Přestoná, dobývá Londýn
1649 – poprava krále -> zrušeno království

II. fáze revoluce – 1649 – 1660
Květen 1649 – vyhlášena republika = období republiky .- 1649 – 1653
1651 – „Navigační akta“ = zákon o plavbě -> povolen dovoz zboží do Anglie jen na anglických lodích = boj o suverenitu v obchodu
Cromwell odmítá královský titul, nechává si titul lord protektor - Cromwellův protektorát (1653-1658)
- vojenská diktatura -> po smrti Cromwella se vládní systém rozpadá
1653 - připojení Skotska k Anglii, v Irsku potlačeno povstání -> Irsko trvalo podrobeno (1673 – Velká Británie)
1659 – obnovena monarchie: -> dynastie Stuartovců (1660 – 1685)
Karel II. (1660 – 1685)
- syn Karla I. , snaha o nastolení absolutismu
- král podřízen parlamentu -> tv. Bredská deklarace
1673 – Test Act -> zastávat funkce v úřadech pouze příslušníci anglikánské církve
1679 – Habeas Corpus Act = zákon o osobní svobodě -> nikdo nesmí být uvězněn bez soudního rozsudku
Jakub II. (1685 – 1688)
- bratr Karla,
- absolutistické a rekatolizační snahy -> 1688 – slavná revoluce = nekrvavé svržení krále z trůnu
Vilém III. Oranžský (1689 – 1702)
- spřízněn se Stuartovci (manžel Jakubovy dcery Marie II. Stuartovny
1688 – převrat -> vyhlášena konstituční monarchie
1689 – přijetí Listiny práv -> oddělení moci zákonodárné (parlament) od výkonné (král)
- vydán Toleranční patent – zrovnoprávnění náboženských proudů
- zrušení cenzury, rozšířena svoboda slova

Hodnocení: (hodnotilo 48 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info