Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

17. Osvícenství a absolutismus v habsburské monarchii

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 17. Osvícenství a absolutismus v habsburské monarchii
 
Titulek: 17. Osvícenství a absolutismus v habsburské monarchii
Datum vložení: 4.1.2007

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Osvícenství: filozofické a kulturní hnutí 17. a 18. století , které šířilo vzdělanost, vědu, víru v lidský rozum a schopnosti člověka -> odvrat od víry k rozumu a přesnému logickému myšlení. Počátky osvícenských teorií vznikaly v Anglii a odtud se šířily do Evropy.
V našich zemích se osvícenství vyznačovalo především formou osvícenského absolutismu:
Marie Terezie (1740 ? 1780)
- po smrti císaře Karla VI. podle pragmatické sankce z roku 1713 (vláda může přecházet i na potomky ženského pohlaví)
- po jejím nástupu zpochybněna pragmatická sankce ostatními panovníky -> vznik protirakouské koalice (Španělsko, Bavorsko, Francie, Sasko, Prusko aj)
Války o rakouské dědictví (1740 ? 1748)
- snaha rozdělit habsburskou říši
- boj Rakouska s Pruskem o Slezsko = války slezské = boj o Korunu českou
1. slezská válka (1740 ? 1742) -> vratislavský mír :
--> Rakousko musí podstoupit Prusku velkou část svého území (Slezsko, Bavorsko)
--> Karel Albrecht je za souhlasu českých stavů prohlášen za českého krále = Karel III.
2. slezská válka (1744 ? 1745) -> drážďanský mír
--> Slezsko nadále patří Prusku
--> Znovuznání pragmatické sankce
--> Potvrzení Františka I. rakouskoněmeckým císařem (manžel Marie Terezie)
3. slezská válka ? snaha Marie Terezie získat Prusko
- válka se stává součástí širšího mocenského konfliktu ? tvz. sedmileté války, do které je zapojena téměř celá Evropa -> mírovými smlouvami je potvrzen předchozí stav = definitivní ztrára Slezska
Války poukazují na nutnost provedení reforem:
- Berní reforma ? nové a spolehlivé vyměřování půdy = 1. tereziánský katastr -> daně podle rozlohy půdy a úrodnosti
2. tereziánský katastr -> zdaněna panská půda
- provedeno první sčítání lidu a domů
Reforma správní a soudní ? vytvořeny společné úřady habsburských zemí, zřízena Česko-rakouská dvorní kancelář, vydán Tereziánský trestní zákoník ? zákaz nelidských trestů
Reforma hospodářská, finanční a sociální ? podpora průmyslu, budování silnic a cest, zavedena jednotná soustava měr, vah a jednotná měna
Reforma vojenská ? vylepšení armády
Reforma školská ? snaha přiblížení nejširším vrstvám -> upraven systém základního školství: zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let
1773 ? zrušení jezuitského řádu
Josef II. (1780 ? 1790)
- pokračuje v reformách
1781 ? vydává dva velké patenty:
Toleranční patent = náboženská svoboda
Patent o zrušení nevolnictví = odstraněna poddanost -> lidé mají právo sňatku bez souhlasu pána, posílat děti na studia, možnost stěhovat se do měst atd -> robota ale zachována (zrušena až v r. 1848)
- snaha zavést jednotný jazyk ? němčinu -> ohrožení českého národního života
Leopold II. (1790 ? 1792)
- korunovace v Praze

Kultura:
--> rozvoj vědecké činnosti -> založena společnost ?Královská česká společnost nauk?
--> zavedeny nové jazykové normy J. Dobrovským
--> založeny divadla: Nosticovo, Stavovské, Bouda
--> 1790 ? Krameriova Česká expedice

Národní obrození


Hodnocení: (hodnotilo 69 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info