Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

20. 1. světová válka + vznik ČS

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 20. 1. světová válka + vznik ČS
 
Titulek: 20. 1. světová válka + vznik ČS
Datum vložení: 10.2.2007

 

squareVClanku:
id='square-ir'
A) 1. světová válka: - 28.6. 1914 – 11.11. 1918
Příčiny:
- spor o nové dělení světa
- rozpory mezi mocenskými bloky
- Německo – snaha získat nové kolonie

Bloky:
1. Dohoda: Velká Británie, Francie a Rusko, Srbsko, Černá Hora, Řecko, Rumunsko, později USA a Japonsko
2. Trojspolek (Centrální mocnosti): Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie (v průběhu války odpadla), později se přidalo Turecko a Bulharsko

Příčiny a cíle v jednotlivých zemí:
Německo:
- nejagresivnější, snaha o nové dělení světa
- militarismus (= snaha o cílený růst vojenské moci,armády)
- nacionalismus (= politický směr vycházející z přesvědčen o výjimečnosti a nadřazenosti
- sjednocení všech Němců do jednotného státu
- kolonizovat Čínu, Malou Asii, Balkán, Střední Východ
Rakousko-Uhersko:
- upevnění pozic na Balkáně
- zlikvidovat rozkladné procesy uvnitř země
Francie:
- uhájit svá území proti německé agresi
- získat území ztracená ve válce s Pruskem 1870
Velká Británie:
- uhájit postavení koloniální velmoci, vyřadit Německo ze světového obchodu
Rusko:
- vytlačit Německo z Ukrajinských oblastí
- ovládnutí úžin spojujících Černé a Středozemní moře
Itálie:
- snaha posílit vliv ve středozemním moři
- snaha získat kolonie v severní Africe – Somálsko, Etiopie, Lybie
Japonsko:
- hegemonie na Dálném Výchově
USA:
- ochrana demokracie ve světě
Srbsko:
- obhájit nezávislost
- ve všech zemí většina lidí ovlivněna nacionalismem
- protiválečné proudy všude, ale slabé = tvořili je nerovnoprávné národy
- 2. dělnická internacionála – po hlasování v parlamentu pro váleč. úvěry ( v Belgii, Francii, Rakousku) je rozpuštěna

Proti válce:
- potlačované a nerovnoprávné národy -> Češi, Slováci, Poláci v Rusku a jihoslovanské národy v habsburské monarchii
- katolická církev v Itálii
Neutrální:
Dánsko, Švédsko, Finsko, Nizozemí, Švýcarsko, Albánie, Španělsko a zpočátku i USA

Záminka: Sarajevský atentát – 28.6. 1914 – smrt rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d´Este
Atentát provedli členové organizace Mladá Bosna (Gavrilo Princip), dále se na atentátu podíleli důstojníci Srbské nacionalistické organizace zvaná Černá ruka. Atentát byl sveden na srbskou vládu.
František Josef I. na nátlak Německa vyhlásil Srbům ultimátum – obsazení Srbska -> 28.7. 1914 – Srbsku vyhlášena válka.
1.8.1914 vypovědělo Německo válku Rusku
3.8.1914 vypovědělo Německo válku Francii
4.8.1914 vypověděla Anglie válku Německu
23.8.1914 se k dohodě připojilo Japonsko
Itálie a USA jsou zatím neutrální

4 fáze války:
 srpen – prosinec 1914 -> vojenské operace
 1915 – 1916 -> přechod od pohyblivé války k zákopové
 1917 – 1918 -> období celkové vyčerpanosti, krize válčících států
 1918 – převaha Dohody díky vstupu USA do války -> kapitulace ústředních mocností

Průběh války:
Jižní fronta:
- Srbové poraženi – rakouská armáda obsadila celé území
1915 – vstup Bulharska na straně k ústředním mocnostem -> spojenectví od západu -> gallipolská operace = snaha Dohody získat průliv Dardanelli -> 1916 Bulharsko poraženo
Květen 1915 – vstup Itálie do války na straně Dohody za slib kořisti na Balkáně
Srpen 1916 – vstup Rumunska do války na straně Dohody, prosinec 1917 Rumunsko kapituluje
Červen 1917 – vstup Řecka do války kvůli bojům na Balkáně na straně Dohody
1918 – rakouská a německá vojska mají úspěch na italské frontě, Italové utrpěli velké ztráty na řece Piavě – pomoc od anglických a francouzských vojsk -> stabilizace až do podzimu 1918

Západní fronta:
-snaha Německa zvítězit v bleskové válce nad Francií („Schieffeův plán“) -> cílem je dobýt Paříž -> nezdařilo se
5.9. 1914 – bitva na řece Marně – zákopová válka, německá vojska zastavena,
1916 – bitva u Verdunu – Němci poraženi, na obou stranách padlo přes 300 000 vojáků, nové vedení německé armády Paul von Hindenburg, Erich von Ludendorff
1917 – na západní frontě přistupuje USA na straně Dohody (6.4. 1917 USA vypovědělo Německu válku)
- Němci zaujali obranné postavení v tvz. Hindenburgově linii – duben a květen 1917 pokus Francie (generál Petřin) a Anglie o průlom -> neúspěch
Květen 1918 dosahují Němci řeky Marny -> jsou zastaveni francouzským generálem Ferdinandem Foché

Východní fronta:
- květen 1915 – Němci prolamují ruskou frontu u Gorlice a Tarnova, obsazují Polsko, Pobaltí a Bělorusko
Ruský generál Brusilov – ofenzíva skoro až k Varšavě. Velký tlak německé armády – postupně převzala iniciativu a obsadili až po Petrohrad (nepodařilo dobýt). Válka byla zastavena – vznik legií.
Bitva u Bachmače, bitva u Zborova – bitvy legií -> fronta se ustálila na zákopovou -> zákopová válka
Říjen 1914 – k ústředním mocnostem se připojilo Turecko a napadá černomořské přístavy -> nové válčiště v Asii
1917 – dvě revoluce:
- válka odhalila slabiny Ruska, vstup Turecka do války oddělil Rusko od přísunu zboží -> stávky, demonstrace v Petrohradě
a) únor 1917 – sesazení cara Mikuláše I. a vytvoření prozatímní vlády (předseda Kerenskij) -> vydala občanská práva a slíbila ukončení války
b) říjen (listopad) 1917 – revoluční výbor v čele s V.I.Leninem -> povstání, které svrhlo prozatímní vládu. Byl dojednán Brest-litevský mír -> podstoupení Ukrajiny a Běloruska
3.3. 1918 podepsán Brest-litevský mír -> Rusko definitivně vystoupilo z války

Zbraně použité za I. sv. války: tanky (VB), letectvo, lodě všech typů, ponorky (N), yperit (N), kulomety, pušky, radiové spojení
Z obou stran – zákopová válka
Leden 1918 vyhlašuje prezident USA Wilson 14 bodů mírového programu = záchrana demokracie ve světě, princip uspořádání Evropy a světa, požadavek autonomie pro národy Rakouska-Uherska
Září 1918 – kapitulace Bulharska, poté i Turecka
Říjen 1918 – Rakousko-Uhersko se rozpadá
3.11. 1918 – Rakousko-Uhersko kapituluje
8.11. 1918 – německý císař Vilém II. abdikoval -> vyhlášena republika – u moci sociální demokraté
11.11. 1918 – Německo přijímá smlouvu o příměří ve francouzském Compiégne
11.11. 1918 – rakouský císař Karel I. abdikoval ( k moci se dostal v listopadu 1916 po smrti Františka Josefa I.)

Výsledky:
- 10 milionů mrtvých, 20 milionu zraněno, 7 milionu zajato
- zánik 4 monarchií – rakouská, německá, turecká, habsburská -> vznik nových států
- 1919 – Versailleská konference -> dohodnuty mírové podmínky a dohody mezi státy:
Smlouvy:
- s Německem – 28.6. 1919 ve Versailles
- s Rakouskem – 10.9. 1919 v St. Germaine
- s Bulharskem – 27.11. 1919
- s Maďarskem – 4.6. 1920 – Trianon – došlo ke zmenšení území, menšiny: Slovensko, Sedmihradsko, Chorvatsko
- s Tureckem – 10.8. 1920 – Turecko vytísněno z Evropy
Konference:
- obnovení Polska
- od Ruska se oddělilo Finsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko
- rozpad Rakouska-Uherska -> vznik Československa, Polska, Maďarska a Jugoslávie
- založena Společnost národů (na návrh prezidenta Wilsona) -> všechny spory se budou řešit dohodami, nebude válek. Po vytvoření armády v Německu nebylo dodrženo.

Německo po válce:
- došlo k zabrání všech jejich kolonií a zbraní -> rozdělení mezi Velkou Británii a Francii
- zaplatilo válečné reparace – 132 miliard zlatých marek
- Francie obsadila území 50 km na západ a východ od Rýna -> zákaz budování vojska, objektů a továren -> demilitarizované pásmo

B) Vznik ČSR
Příčiny:
- porážka Rakouska-Uherska ve válce = rozpad
- Masarykova zahraniční akce:
a) založena Mafie (tajná organizace v čele s Benešem, propojovala domácí a zahraniční odboj)
b) v Paříži založena Československá národní rady – únor 1916 (předsedou Masaryk, gen. tajemníkem Beneš, za Slováky Štefánik) -> cíl - sjednotit zahraniční odboj a získat souhlas k vytvoření samostatného státu, podpora legií

Pokus o zorganizování odboje – československé legie. Po r. 1917 chtějí legionáři na západní frontu bojovat proti Německu -> Sověti je nepustili přes sibiřskou magistrálu -> do války nezasáhli.
Činnost legií prospěla k prohloubení Masarykovy snahy a činnosti.

Domácí odboj:
- mobilizace -> muži do 50 let do armády -> nechtěli bojovat za císaře Josefa -> vzpoury v armádě:
a) v Čechách – květen 1918 - Rumburk – největší povstání v českých zemích -> vojenská vzpoura, cílem je dostat se do Prahy a vyhlásit republiku -> poprava
b) Boca Kotorská – v čele námořníků František Raš – námořník českého původu -> snaha vyjednávat, byl zatčen a popraven.

6.1.1918 – Tříkrálová deklarace – požadavek sebeurčení národů
8.1.1918 – 14 Wilsonových bodů

30.5.1918 – Pittsburská dohoda – za Československou národní radu podepsal Masaryk , za USA Wilson (= budoucí spojení Českých zemí a Slovenska, podpora krajanských spolků v zahraničí )
14.10.1918 – vyhlášena generální stávka v českých zemích proti vývozu potravin. Dohoda nebyla koordinována s Národním výborem, a tak byla vyhlášena jen v některých místech v Čechách
16.-18.10. 1918 – T.G.M., E. Beneš, Štefanik -> odevzdání americké vládě (Wilson) Washingtonskou deklaraci
28.10.1918 – vyhlášení Československé republiky -> u moci Národní výbor -> V. Šrobár, A. Rašín, A. Švehla, F. Stříbrný,
- na počátku války nikdo o republice neuvažoval, ani T.G.M. Zprvu se uvažovalo o království – tuto myšlenku pohřbila VŘSR.
30.10.1918 – Martinská deklarace – podepsali Medvecký, Dula, Hlinka -> Slováci se prohlašují za součást společného státu
České země vznikaly z historického práva a Slováci z přirozeného práva.
Vytvořena prozatímní vláda -> prezident T.G. Masaryk, předseda vlády – Karel Kramář

Hodnocení: (hodnotilo 77 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info