Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Pravěk

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Pravěk
 
Titulek: Pravěk
Datum vložení: 21.9.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
PRAVĚK
2,5 mil l.př.n.l. – 600 n.l.
 Doba vývoje člověka a kultury ořed vznikem písemných pramenů
 Není přesně datován, konec nastává nerovnoměrně(přední východ – 4000 let.př.n.l, střední Evropa -500 l.n.l)
 Dochované pouze hmotné památky(nástroje, nádoby,ozdoby, nástěnné malby)
 Vývoj člověka – evolucionistická teorie(vývoj, výber) x kreacionistická teorie(Bůh, bez vývoje)
 Střídání dob ledových(6) a meziledových(6, pokračuje do dnešní doby)
 Vědy
o Paleontologie – zkoumá živočišné a rostlinné pozůstatky
o Antropologie – zkoumá vznik a vývoj člověka
o Archeologie – zkoumán azákladě dochovaných předmětů hmotné kultury nebo jejich zbytků; specializovaná na danné období(pravěk + starověk)
 Vývoj člověka
o Homo habilis (člověk zručný)
 2,5 – 1,5 mil let
 Kulovitá lebka, ploché tváře, velké zuby, tělesná stavba podobná jako u homo sapiens, 50 kg, vzpřímená, dlouhé ruce, opozice palce, výrazné nadočnicové oblouky, ploché čelo, masivní dolní čelist bez brady
 Všežravý, jednoduché kamenné nástroje, lov, artikulované zvuky
o Homo erectus (člověk vzpřímený)
 2 mil -200 000 let
 mírně klenutá mozkovna, čelisti silné, vystouplé, bez brady, mohutný obličej, nízké čelo,výrazné nadočnicové oblouky, velké lícní kosti, široký nos, čelist a patro, vyšší, robustní postava
 jednoduché, kamenné nástroje, užívání ohně, lov, sběr
 život ve větších tlupách, jeskyně, převisy skal
 rovoj modulovaní řeči, myšlení = završení procesu hominizace
 nástroje: pěstní klín
o Homo sapiens (člověk rozumný)
 350 000 let – 40 000 let
 Robustní kostra, čelo klenutější, nadočnicové oblouky stále výraznější
 Pohřbívání mrtvých, rozdělával oheň, sapientace
 Nástroje: pazourek, kombinované nástroje
 Nálezy: Kůlna, Šipka u Štramberka, Předmostí u Přerova
o Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu)
 40 000 let
 Méně robustní čelo, vpřed vysunutá brada, méně robustní tělo, odpovídá dnešní populaci
 Lov malých zvířat i mamutů, život v tlupách
 Řeč, štípaná industrie
 Nástroje: oštěpy, kopí, kyje (dřevo, kámen)
 Pohřbívání mrtvých, šperky, štípaná industrie
 Naleziště: Crô-Magnon(Fr), Mikulov, Dolní Věstonice, Pavlov, Macocha
 Doba kamenná (2,5 mil – 2000 let)
o Starší doba kamenná – Paleolit (2,5 mil. – 8 tis.př.n.l)
 Počátek s Homo Habillis(využívá kameny, klacky, kosti)
 Střídání dob ledových a meziledových(končí s posl.dobou ledovou
 Rod Homo se přizpůsobuje měnícímu se klimatu
 Sběr plodin, lov
 Oblast Afriky
 Kamenné nástroje(kamenná industrie)
 Nástroje: pěstní klín, sekáče, špičáky, drasadla, škrabadla, nože
 Obydlí: jeskyně, chatrče z větví
 Zpracování kostí, kůží a dřeva
 Oblast středomoří
 Industrie drobnotvarová , rozvoj zpracování kamene
 Sběr potlačen, důraz na lov, rybolov
 Náznaky rituálního pohřbívání(jednoduché náboženské představy), vznik umění - umělecko-náboženské projevy ( jeskyní malby zvířat,
 Čepelová technika - nástroje: jemné nástroje, vzácně luka šípy figurky zvířat, venuše )
 Obydlí: zahloubená, ze dřeva a kůže, tvorba osad
 nálezy: Altamira(Špan), Lascaux(Fr), Šipka, Švédův stůl, Dolní věstonice, Pavlov, Pekárna, Býčí skála, Kůlna(ČR), Willendorf(Rak)
o Střední doba kamenná – Mezolit (8000 – 6000 př.n.l)
 Oteplení klimatu, příchod dnešní zvěře(jeleni, zajíci, vodní ptáci, ryby)
 Obydlí: rodové chaty, přístřešky z kůry, rákosu
 Nástroje: luk a šípy, udice, harpuny(kamenné hroty zasazené do dřeva)
 Přisvojovací hospodářství(doznívání povecko-sběračská kultura)
 Ochočení zvířat(pes, koza, vepř)
o Mladší doba kamenná – Neolit (6000 – 3500 př.n.l)
 Produktivní hospodářství = zemědělci, pastevci
 Usedlý způsob života , využití síly zvířat
 Nástroje: nádoby na uskladnění potravin, tkalcovství, hlazení a vrtané nástroje, motyka, orací hák, kamenné sekery, srpy, mlýnky an obilí,
 Žďáření a mýcení lesů – zisk půdy
 Přírodní jevy vysvětleny nadpřirozenými silami(rituály), sošky žen
 Lineární keramika (dříve volutová – voluty=lineární spirály) –Bylany u Kutné Hory
 Vypíchaná keramika - Šárka u Prahy
 Kemaika lengyelská
o Pozdní doba kamenná – Eneolit (3500 – 2000 př.n.l – Evropa)
 rozvoj zemědělství –první dělba práce(specializovaní rodiny)
 zdokonalení vrtané, hlazené industrie, textilu, hrnčířství
 nástroje: dřěvěné oradlo(taženo dobytkem)
 dálkový směnný obchod(obilí, dobytek, látky, kožešiny, sůl, jantar)
 patriarchát nahrazuje matriarchát
 kultura nálevkovitých pohárů
 kultura šňůrkové keramiky
 kultura zvoncových pohárů
 Doba bronzová (2000 – 700 př.n.l)
o Využití taveniny bronzu -ulehčení a zrychlení práce
o Zemědělství – hlavní zdroj obživy, chov dobytka, konzervace a skladování potravin
o Řemesla – dělba práce ve společnosti
o Rozvoj směnného obchodu
o Rozvoj opevněných sídlišť
o polyteismus
o únětická kultura
 rozvinuté zemědělství, látky, keramika, šperky
o mohylová kultura
 pohřeb mrtvých pod uměle navršené mohyly(kostrové, žárové hroby)
o kultura popelnicových polí
 žárové pohřbívání, popel uložen do keramických nádob
 velké opevněné osady
 dělba na rodovou aristokracii – vládnoucí třídu - a chudé
 nástroje: bronzové zbraně, přilby, pancíře
 Doba železná (700 – 0 př.n.l)
o Halštatské období
 Hallstatt(Rak)
 Komorové hroby(území Čech)
 Velké majetkoví rozdíly(nálezy konských postrojů)
 Kultura slezkoplatěnická ( V Čechy, S Morava)
o Laténské období
 La Téne (JZ 3výcarsko)
 Želeno dostupným materiálem( i pro běžné nářadí)
 Keltové
 Bójové (Čechy)
 Volkové (Morava)
 oppida - centra řemesel, vstupí brány, sítě ulic (Stradonice u Berouna, Závist u Prahy)
 zdatní řemeslníci – hrnčířský kruhm sklo, email na keramiku, radlice, kosy, mlýnky na obilí, ražba vlatních mincí , pila
 vládnoucí válečníci, rodová aristokracie, druidové , řemeslníci, zemědělci
 vytlačeni germány
 Doma římská a stěhování národů (0 – 600 n.l)
o Příchod germánů(expanze Říma, přelidnění)
o Germáni
 Markomané (Čechy)
 Kvádové (Morava)
o Markomanské války
o Germánská kultura – na nižší úrovni než keltská (orba jen dřevěným hákem)
o Používání pisma – runy
o Zpracování kovů (železo)
o Vesnice z malých domků z hliněných cihel
o Hunové – Od 4.stol.n.l → stěhování národů
o Příchod Avarů, Maďarů po 530.n.l příchod Slovanů

Hodnocení: (hodnotilo 4 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info