Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Hus Jan

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Hus Jan
 
Osobnost: Hus Jan
Datum vložení: 28.4.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Katolická církev dosáhla mocenského vrcholu a vše se řídilo církevními způsoby. Avšak byli lidé kteří se pokoušeli o nápravu, mezi nimi byl i Mistr Jan Hus.

Život Jana Husa
Narodil se asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic.
Husův otec byl zemědělec či řemeslník, o matce je velmi málo známo. Hus měl bratra, kterému psal jeden z posledních dopisů z Kostnice. Základní školu vychodil patrně v Prachaticích. Chtěl se stát knězem, což tehdy znamenalo dobré a jisté živobytí, a tak s pomocí otcova přítele mistra Křišťana od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze. Bydlel na Ovocném trhu v koleji krále Václava. Zde dostal podle tehdejšího zvyku jméno podle obce, z níž přišel, tedy Jan z Husince, z čehož vzniklo časem Jan Hus. Od roku 1393 byl bakalářem a 1396 mistrem svobodných umění a po dalších 4 letech studia na teologické fakultě byl roku 1400 vysvěcen na kněze. Od roku 1402 byl kazatelem v univerzitní Betlémské kapli na Starém Městě pražském,kde ho poslouchali tisíce lidí z Prahy a okolí.Na univerzitě dál působil jako učitel (mistr).Na artistické fakultě což byla fakulta tzv. svobodných umění, z níž vznikla filozofická fakulta přednášel teologii, která byla považována za vrchol tehdejší učenosti.
Vydal Dekret kutnohorský, kterým zajistil českým profesorům a studentům převahu v hlasování proti Němcům.
Němečtí studenti i učitelé na protest opustili Prahu a Hus se stal v letech 1409 - 1410 rektorem Karlovy univerzity. Své učení opíral o názory anglického reformátora Jana Viklefa.Když začal Hus na kázáních v kapli Betlémské vystupovat stále ostřeji, zesílily proti němu útoky církevní vrchnosti, které měly nebojácného kazatele umlčet.Církev na něho uvalila klatbu(tzn. církevní trest za provinění proti církvi, který danou osobu vylučuje z pospolitosti věřících i z církve samotné).
Odešel z Prahy a kázal prostému lidu na Kozím Hrádku u Sezimova Ústí a na Krakovci u Rakovníka.Církev však proti němu ostře vystoupila a měl své názory obhájit na církevním koncilu (sněmu) v Kostnici u Bodamského jezera ve Švýcarsku (hranice Německa). Císař německé říše Zikmund (bratr Václava IV.) mu vydal tzv. glejt, podle něhož se měl Hus vrátit v pořádku do vlasti. Bez ohledu na tento glejt byl Hus v Kostnici uvězněn,jeho názory nebyly vyslyšeny a byl arcibiskupem prohlášen za kacíře. 6.července 1415 byl upálen na hranici v kostnici a popel byl vhozen do Rýna. V tento datum slavíme na počest Jana Husa státní svátek.

Odezva v Čechách
U Husových přívrženců v Čechách způsobila zpráva o upálení hněv a odpor vůči těm, kdo jej vydali na smrt. Převládlo mínění, že byl odsouzen především pro svou kazatelskou činnost, protože hájil pravdu a neodchýlil se od učení církve. Jeho odsouzení bylo chápáno i jako odsouzení Českého království a jeho pořádků.
Doslov k Husově procesu tvořilo odsouzení Jeronýma Pražského.Poté, co Jeroným kázal v Bavorsku proti koncilu, byl zatčen a dopraven do Kostnice, kde uznal odsouzení Viklefovo i Husovo. Nebyl však propuštěn, s podezřením, že soudce obelstil. Při novém vyšetřování se přiznal k Viklefovým i Husovým naukám a prohlásil za svůj největší hřích, že se Husa, „dobrého a svatého muže“, zřekl. 30. května 1416 byl odsouzen a upálen i Jeroným Pražský.
Smrt dvou českých kazatelů způsobila napětí uvnitř Českého království, která posléze vedla k husitské revoluci. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformace.Hodnocení: (hodnotilo 21 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Hus Jan Hus, Jan 474 slov
Hus Jan Hus, Jan 759 slov
Hus Jan Hus, Jan 182 slov
Hus Jan Hus, Jan 198 slov
Hus Jan Hus, Jan 194 slov
Jan Hus (*1370-+6.7.1415) Jan Hus narozen roku 1370 v Husinci studoval v Prach
Hus Jan Hus, Jan 367 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info