Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Marie Terezie

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Marie Terezie
 
Osobnost: Terezie Marie
Datum vložení: 16.11.2010

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Seminární práce:
Životopis Marie Terezie

Marie Terezie se narodila 13.5.1717 ve Vídni, jako starší ze dvou dcer, císaři římskoněmecké říše, králi uherskému a českému – Karlu VI a Alžbětě Kristýně.
Jako by Karel VI předem věděl, že je posledním mužským potomkem habsburské monarchie, vydal r. 1713 pragmatickou sankci. Tím zajistil nástupnické právo ženské linii, jestliže nezanechá mužského dědice.
Po smrti otce, roku 1740, nastoupila Marie Terezie na trůn. Byla v té době již provdaná za korunního prince Františka I. Lotrinského. Jakmile se ve svých 23 letech ujala vlády, ihned byla nucena čelit válečným útokům tzv. o dědictví rakouské. Zástupci Pruska a Saska zpochybnili její nástupnictví. Domnívali se, že mladá Marie Terezie bude slabá protivnice a válku o habsburskou dynastii prohraje.
Marie Terezie se však ukázala jako statečná vládkyně a celých 8 let (1740-1748) vedla válku o své državy. Během těchto bojů některá území ztratila (Slezsko, Kladsko). Mír netrval dlouho. Již po osmi letech vstoupila do další války, zv. Sedmiletá. Tomuto válečnému celoevropskému konfliktu předcházela diplomatická spojení. Na jedné straně bojovalo Prusko, Portugalsko, Velká Británie - na straně druhé Francie, Rakousko, Rusko, Švédsko, Sasko, Sv.říše římská, Španělsko. Válka byla velmi rozsáhlá (1756 – 1763), padlo v ní mnoho set tisíc vojáků a civilistů. K žádným územním změnám nedošlo. Hranice mocností v Evropě zůstaly jako před válkou.
Marie Terezie vyspěla v ctižádostivou panovnici, statečnou a odpovědnou vládkyni. Neutěšený hospodářský stav monarchie ji přiměl zavádět opatření, nazývaná osvícenské reformy. Ovlivněna novými myšlenkovými směry (osvícenstvím), začíná prosazovat vzdělání a právo. Reformuje (mění, napravuje) celé hospodářství a vnitřní zřízení, nadále ale zachovává absolutistickou moc a nevolnictví.
2

Díky humanistickým změnám se životní úroveň poddaných zlepšila. Za vlády Marie Terezie došlo k významným reformám:
- soudnictví (vydává nový trestní zákoník, zákaz mučení, nezávislé soudy)
- modernizace armády (možnost vykoupení se z vojenské služby, buduje pevnosti na obranu státu – Leopoldov, Terezín, Josefov)
- finančnictví (zavedla jednotnou měnu, Tereziánský tolar, papírové bankovky)
- školství (povinná školní docházka ve věku dětí 6-12 let)
- zakládá nové manufaktury, buduje cesty
- robotnický patent (snižuje robotu na 3 dny v týdnu)
- 1. sčítání obyvatel, soupis veškerého majetku, zavedení příjmení, očíslování všech domů
- v návaznosti na majetkové poměry nově stanoveny daně, zrušeno clo
- zrušila jezuitský řád
- zavedení jednotné soustavy měr a vah (délková: loket, sáh; dutá: máz, holba; hmotnosti: libra)
- budovala špitály a jako 1. ve světě zavedla očkování proti neštovicím. (Několik jejích dětí zemřelo právě na neštovice.)
- zavedla úřední jazyk – němčinu.
V osobním životě byla Marie Terezie svému manželu milující manželkou. Dala život 16 dětem, z nichž 10 přežilo. Byla vzdělaná, energická žena. Hovořila několika jazyky (německy, latinsky, španělsky, francouzsky, italsky). Češtinu a maďarštinu se nikdy nenaučila.
Marie Terezie vládla 40 let a ovlivnila osud habsburské říše. Vytvořila na tehdejší dobu moderní rakouský stát. Prokázala rozhodnost a politickou obratnost. Osvícenskými reformami posílila svoji panovnickou moc a oslabila vliv církve.
Zemřela ve věku 63 let a je pochovaná vedle svého manžela Františka I. Lotrinského v kapucínské hrobce ve Vídni.

Hodnocení: (hodnotilo 98 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Marie Terezie Terezie, Marie 172 slov
Marie Terezie Rieder, Heinz 450 slov
Marie Terezie Terezie, Marie 878 slov
Marie Terezie (13.5.1717 - 29.11.1780)
Marie Terezie Terezie, Marie 220 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info