Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Biblické příběhy

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Biblické příběhy
 
Autor: Olbracht Ivan
Název díla: Biblické příběhy
Datum vložení: 16.2.2006
Referát vložil: Jaroslav K.

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Autor: IVAN OLBRACHT (1882-1952, vlastním jménem Kamil Zeman; Anna proletářka, Ze starých letopisů, Nikola Šuhaj loupežník)
V klubu mladých čtenářů vydal jako svou 8151.publikaci Albatros, v Praze roku 1991, 4. Vydání (v Albatrosu 3.vydání)
Ilustrace: Gustav Doré

O potopě světa
Bůh si vybral Metaluzémova vnuka Noema a rozkázal mu, aby postavil loď a vzal do ní svou ženu, jejich syny, manželky synů a od každého živočicha sedm párů. Pak seslal na zem potopu, která trvala 150 dní a zahubila vše živé. Celá země oschla za dva měsíce.

Stavění věže a zmatení jazyků
Synové Noemovi se odebrali se svými stády na východ a rozhodli se, že si postaví město a věž sahající až do nebe. To se nelíbilo Bohovi, a tak dal každému jiný jazyk, a proto nemohli věž dostavit. Proto se tomuto místu říkalo Bábel, zmatení.

O zničení Sodomy a Gomory
Bohatá a slavná města Sodoma a Gomora zpychla a její obyvatelé zatvrdili a oddali se rozkoším. To se nelíbilo Bohovi, a tak se rozhodl, že tyto dvě města zničí. V Sodomě žil ale dobrý Lot, synovec Abramův. Toho Bůh varoval, a tak před zničením obou měst se svou ženou a dcerami utekl. Neměli se ohlížet, ale Lotova žena neuposlechla a proměnila se v solný sloup.

Jazyk: český, zastaralý
Námět: Starý zákon

Citát: " Nastává konec všemu živoucímu, neboť země jest naplněna hříchem a zahubím ji. "

Noe - spravedlivý, dokonalý
Abram - spravedlivý, pohostinný, soucitný
Lot - dobrý, bohabojný, spravedlivý

Kompozice: Kniha se skládá z kapitol ; každá kapitola je jeden příběh

Kniha se mi moc nelíbila, protože byla psána zastaralým jazykem, který se mi velmi špatně čte.

Biblické příběhy
Autor díla: Ivan Olbracht
Název díla:Biblické příběhy
Referát vložil:
Datum vložení:2014-09-20
"Pověsti o trápení lidu Izraelského"
Mezi Filištíny a Izraelem se rozpoutala válka. Jen co obě znepřátelené strany daly dohro- mady muže, kteří byli schopni boje, vydaly se navzájem proti sobě. Když se obě vojska střetla, dělila je pouze nížina, mezi pohořími na kterých si založila tábory. Čtyřicet dní vojska vyčká- vala a každý den sjížděl do údolí Goliáš z řad filištínských a vysmíval se izraelckému lidu. Pokaždé někoho vyzval na souboj, ale všichni Izraelci se obrovského Goliáše báli, a tak se k souboji nikdo neodhodlal. V tu dobu vypravil Izai z Betléma Davida se zásobami pro vojsko. Jakmile David dorazil ke svému vojsku, začal se vyptávat na Goliáše a chtěl se s ním utkat. Když se to dozvěděl Goliáš, tak se Davidovi vysmál. David se ale nevzdával. Vzal tři oblázky z potoka a šel na souboj proti Goliášovi. Když se dostal ke Goliášovi vytáhl prak, do kterého dal první kámen, prudce s ním zatočil a mrštil po Goliášovi. Goliáše zasáhl do hlavy a tím ho omráčil. Potom se David chopil jeho meče a uťal Goliášovi hlavu. Jen co filištínští viděli co se stalo, zbaběle se rozprchli a tak Izrael své území ubránil. "Judit"
Téma: o statečné Judit, která zachránila Bethulii a její lid před smrtí
Hl. myšlenka: jeden za všechny, všichni za jednoho
Poučení: jak dříve lidé doufali v zachránění bohem

"Návrat do Jeruzaléma"
Téma: navrácení Židů ze zajetí v Babylóně do Jeruzaléma
Hl. myšlenka: bůh Hospodin nikdy nenechal své lidi trpět
Poučení: nikdy nenechávejme své přátele v nesnázích

"O velké poslušnosti"
Téma: o Abrahamovi - otci národů, který uposlechne božského příkazu, i když jde o obětování jeho jediného syna
Hl. myšlenka: lidé by měli poslouchat a plnit příkazy bohů, i kdyby byly sebevíc kruté
Poučení: jak se lidé báli a ctili bohy.

Hodnocení: (hodnotilo 274 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 400 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 529 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 621 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 247 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 1636 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 873 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info