Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Biblické příběhy

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Biblické příběhy
 
Název díla: Biblické příběhy
Datum vložení: 3.2.2014
Referát vložil: patapa14

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Biblické příběhy
• Autor: Ivan Olbracht (dr.Rudolf Havel)
• Ilustrátor: Gustav Doré
• Vydavatelství: Albatros, 2013
• Hlavní postavy : Hospodin
• Žánr: legenda
• Stručný děj: 3 příběhy
Adam a Eva
Bůh Hospodin stvořil člověka z hlíny a pojmenoval ho Adam. Vytvořil pro něj zahradu Eden. Vzal Adama a dal ho do ráje. Adam pojmenoval všechna zvířata i ptactvo. V ráji stály dva stromy. Strom života a strom vědění. Hospodin řekl Adamovi: Můžeš jíst ze všech rajských stromů, ale ze stromu vědění nesmíš, sníš ho a zemřeš.
Bůh nechtěl, aby tam Adam byl sám tak mu z jeho žebra vytvořil ženu. Ráno mu ji Hospodin přivedl. Od té doby byli pospolu.
V zahradě žil had, který byl chytrý a lstivý. Počkal na ženu a zeptal se jí: „Je to pravda,že vám Bůh nedovoluje jísti ze všech stromů, které zde jsou?‘‘ přesvědčil ženu k tomu, aby snědla jablko ze zakázaného stromu. Žena přinesla jablko i Adamovi a ten také jedno snědl. Když jablka snědli zjistili, že jsou nazí. Navázali si na sebe fíkové listy. Když se dozvěděl Hospodin, že Adam s ženou jedli ze stromu vědění, byl nahněvaný. Dal jim kožený oděv, aby se jím oděli, a vyhnal je z Edenu. Adam svou ženu nazval jménem Eva.
• Citace: str. 11
Vražda Kainova
Eva Adamovi porodila dva syny Kaina a Ábela. Kain byl oráčem a Ábel byl pastýřem. Ábel byl spravedlivý, ale Kain nedobrý.
Spolu vystavěli kamenný oltář, aby přinesl oběť zápalnou. Bůh našel v Abelovi zalíbení, ale na Kaina ne. Kain z toho byl rozčílený. Řekl mu Hospodin: „Proč ses tak rozpálil hněvem? A proč opadla tvá tvář? Budeš-li činiti dobře, také mi budeš příjemný; nebudeš-li však, přede dveřmi čeká hřích a jen v tvé moci jest nepovoliti jeho žádosti a panovati nad ním.‘‘
Jednou Kain pozval Ábela na pole a tam ho zabil, zjevil se mu Hospodin a povídali si.. Hospodin se na něj velmi hněval. Tehdy si Kain uvědomil co spáchal. Hospodinovi řekl, že se bude před ním skrývat a kdokoliv ho najde, zabije mě. Hospodin mu odpověděl: „Kdokoli by usmrtil Kaina, nad tím bude vykonána pomsta sedminásobná.‘‘ A dal Kainovi znamení, aby ho nezabíjeli. Neboť on v sobě strach má.
• Citace: str. 13

Prvorozenství za misku čočky prodané
Abrahámovi zemřela manželka Sára, měli 8 synů. Abrahám odevzdal dědictví svému nejstaršímu synovi Izákovi.
Hospodin Izákovi žehnal. Putoval se stany a stády. Zakládal studnice, uzavíral smlouvy s krály, kteří ho ctili. Byl ženatý ještě za svého otce Abraháma s Rebekou.
Izák s Rebekou měli dva syny, dvojčata, Ezaua a Jákoba. Ezau na svět přišel o pár chvilek dříve a byl tedy prvorozeným a to znamená, že bude dědicem. Rodiče se ho polekali, neboť byl srstnatý jako ovčí vlna. Když vyrostli z Ezaua byl zdatný lovec a Jákob byl mírný. Otec měl raději Ezaua, měl rád pokrm z jeho ulovené zvěře, ale matka měla ráda nadevše Jákoba, protože byla přesvědčena, že je lepší. Byla nešťastná z toho, že není prvorozený. Jednou Jákob vařil jídlo a přišel Ezau „ Prosím tě, pravil, „dej mi toho pokrmu, jsem k smrti unaven.‘‘ „Podej mi za něj své prvorozenství!‘‘ odpověděl Jákob.‘‘ „Umírám hladem, k čemu mi tedy prvorozenství?‘‘ „Odpřísáhni mi to!‘‘ Ezau přísahal.
Uběhlo několik let a Izák zestárl a oslepl na obě oči. Věděl, že už tu dlouho nebude tak zavolal do stanu syn Ezaua. Ezau přišel a otec pravil „připrav mi pokrm z tvého uloveného masa a požehnám ti‘‘ Rebeka to slyšela, tak to řekla Jákobovi. Poslala ho pro dvě kozy, udělala pokrm, dala Jákobovi Ezauovo oblečení a na ruce kožešinu, aby nepoznal, že to není Ezau. Odnesl pokrm otci, otec nepoznal, že to není Ezau a požehnal mu. Ezau byl samozřejmě nahněvaný. Oba odešli svou cestou.
Jákob sloužil strýci a chtěl za ženu jeho dceru Ráchel, že bude sloužit 7 let. Uplynulo 7 let a strýc řekl ještě sedm let a nakonec tam byl 20 let. Po dvaceti letech si vzal svá stáda, ženu a jedenáct dětí. Šli navštívit Ezaua, Ezau se to dozvěděl a vyrazil mu se čtyři sty muži naproti. Potkali se, Ezau byl nahněvaný. Nakonec se spolu usmířili a Jákob ho obdaroval.
• Citace: str. 27

Životopis spisovatele: Ivan Olbracht
Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 400 slov
Biblické příběhy Ivan, Olbracht 756 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 529 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 621 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 247 slov
Biblické příběhy Olbracht, Ivan 1636 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info