Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Bible

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Bible
 
Název díla: Bible
Datum vložení: 27.2.2006
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Bible
Ilustrátor:Marek Szyszko
Nakladatelství:Svojtka & Co.
Rok vydání:2004
Bible se skládá ze Starého a Nového Zákona. Starý zákon je uznáván Židy i křesťany, ale Nový pouze křesťany.
Starý zákon začíná stvořením světa Bohem. Bůh stvořil svět za sedm dní. Stvořil také Adama a Evu. Ti dva žili v ráji, mohli jíst cokoli chtěli, jenom nesměli jíst ze stromu poznání, to ale porušili a byli vyhnáni. Měli dva syny Kaina a Ábela. Kain Abela zabil a byl vyhnán. Bůh se rozhodl zničit život na Zemi, kvůli hříchu, rozhodl se ušetřit pouze Noa a jeho rodinu a také pár od každého zvířete, ti všichni nastoupili do Noemovy archy. Pak nastala potopa světa.B ůh si zvolil Izrael za vyvolený národ a vyvedl je z Egypta do Kanaánu-země zaslíbené. Cestou Mojžíš vystoupil na horu Sinaj a obdržel od Boha desatero přikázání. Lidé se ale chtějí bohovy vyrovnat a začnou stavět Babylonskou věž, bůh jim splete jazyky aby se nemohly při stavbě domlouvat a Babylon zničí. Izraelci jsou osvobozeni z Babylonského zajetí. Ale postupně na Hospodina zapomínají a uctívají jiné bůžky. Hospodin je za to trestá a žádá oběti. Ve Starém zákoně jsou také příběhy o moudrém Šalamounovi, Davidovy, Jóbovi, Izákovi, Josefovi, Abrahámovi, Samsonovi, Mesiášovi a dalších.Končí příslovími, které jsou přisuzované Šalamounovi. Nový zákon zachycuje hlavně příběhy o zrození, životě,umučení a zmrtvých vztání Ježíše Krista. Do panny Marie vstoupil Duch svatý a narodil se jí syn Ježíš. Herodovi se donesla zpráva, že se narodlo dítě,které se má stát novým židovským králem.Na jeho narození upozornla zářící hvězda nad Betlémem. Nechá tedy povraždit všechny chlapce do dvou let. Ježíš ale přežije,d íky sno Josefa, ve kterém mu anděl přikázal odejít s rodinou do Egypta. Po dvaceti letech je pokřtěn v řece Jordán Janem Křtitelem. Koná spoustu zázraků a léčí nevyléčitelné nemoci. Také vyučuje lásce k bohu,žehná lidem a káže boží slovo.Velekněží se rozhodli,že se ho zbaví, ale nejprve ho musí najít. Jeho učedník Jidáš za 30 stříbrných udá veleknězům.Při poslední večeři umyje svým učedníkům nohy a řekne jim, že ho Jidáš zradí. Poté byl zajat,obviněn z rouhačství a odsouzen k smrti ukřižováním. Když Jidáž viděl, co způsobil, vrátil peníze a zabil se. Po ukřižování ho Josef z Arimatie zabalil do bílého plátna a vložil do hrobu ve skále. Když ho přišly pomazat tři ženy už tam nebyl, po osmi dnech Ježíš opět přišel mezi své učedníky a přikáže jim křtít lidi ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Nový zákon obsahuje i knihu Skutky apoštolů a Zjevení Janovo.

Hodnocení: (hodnotilo 73 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Bible neznámý 813 slov
Bible Neznámý 1140 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Cestovatelský Norimberk.info