Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Epos o Gilgamešovi

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Epos o Gilgamešovi
 
Autor: Anonym
Název díla: Epos o Gilgamešovi
Datum vložení: 3.2.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
EPOS O GILGAMEŠOVI
(12 tabulek)

činy Gilgameše: setkal se s Enkiduem - lapili a zabili býka - zabili chuvavu - zabili lvy v soutěsce - 7 dní plakal pro Enkidua - ze strachu před smrtí utekl na poušť - roztříštil kamenné sošky a posbíral z nich hady, přeplul vody smrti - došel až k "Noemovi" - má nespat 7 dní - nakonec se probudí - najde rostlinu - ta se spojí s hadem


Epos vypráví o postavě, která je ze dvou třetin bohem, z jedné třetiny člověkem. Gilgameš je králem města Uruk, kde zpočátku trýznivě vládne lidu - ten si naříká, až to uslyší bohové a chtějí po nejvyšším Anuovi, aby s tím něco udělal. Posléze bohové stvoří Enkidua - tělo má od Arury z hlíny, od boha války je polodivoký. Enkidu žije tedy v lese se zvířaty, které brání. To se nelíbí lovci, a od svého otce dostává radu, aby šel za Gilgamešem, že přijde nazpět s nevěstkou. To se opravdu stane, po sedmi dnech obcování s ní se zvířata oddálí a on zeslábne. Nevěstka ho naučí jíst lidský chléb a pít lidské pivo - mezitím o něm král gilgameš má 2 sny, které mu vykládá matka. Enkidu je doveden ke Gilgamešovi, s ním se zprvu utká , poté se stanou věrnými přáteli.

Dohromady jdou zabít Chuvavu, jehož hlas je bouře, ústa oheň a dech je smrtí. Nikdo předtím ho nezničil. První jde Enkidu, který zná cestu ("již cestou šel"). Krom toho má Enkidu také "jasné oči", prosí boha Šamaše, aby jim otevřel stezku - nejdřív si však musí umýt nohy v Chuvavově řece, Gilgameš si má s sebou vzít čistou vodu z v noci vyhloubené studně (=nezkalené podvědomí?) a stále hledět na Enkidua vpředu. Nutné je ještě požehnání bohů. Úspěšně mají zabít Chuvavu a vykácet cedrový les a zničit vše, co nemá rád Šamaš - poté "ať zavládne mír nahoře i dole"a následuje zápalná oběť bohyně (jeho matky) k Šamašovi, který mu dal neklidné srdce.
"BOJ CHCE PODSTOUPIT, JEJŽ NEZNÁ,
NA CESTU SE CHCE VYDAT, KTEROU NEZNÁ."
1) Od matky dostane na cestu drahokam, Šamaš ho stráží ve dne, Aja v noci a Enkudi jako přítel. Každou noc ma Gilgameš sen na úpatí hory, kde vžite prosije mouku. První sen o zhroucení hory znamená vítězství nad Chuvavou, druhý sen o chycení stepního býka (zabučením rozpůlí zemi, na kolena klesne, muž potom uchávít jeho údy a zvedne ho ze země a napojí ho čistou vodou z měchu - znamená že býk je Šamaš, ochránce. Uprostřed třetího snu se vzbudí, sen byl hrozný (vše zmlklo, vzešla tma, vyšlehl blesk, ohně, vše spálené na popel) = výhra nad Chuvavou. V posledním snu se zjeví Šamaš - má si postpíšit než Chuvava vejde do lesa a vezme si svých 7 obranných košil, výzva k boji. Enkidu otevře bránu lesa a ochabne. Potom kácejí cedry, což rozlítí Chuvavu, který je pěstoval.
"tu Chuvava k nim pravil: Nahoru vás pozvednu,
až k samotnému nebi vás vezmu.
A pak vás srazím,
a na temnou zemi shodím."
Chuvava byl přemožen 8 větry od Šamaše - nemůže ani dopředu ani zpět, drží oba povznesené, nebojuje proti nim, chce se stát Gilgamešovým sluhou. Ten to ale odmítá a třemi ranami ho zabije. Nato mu uříznou hlavu a vykácejí celý les. Po všem následuje Očista a nasazení koruny.
2) Když vyhráli, zatouží po Gilgamešovi bohyně Ištar. Král ji ale odmítne, neb její láska je vrtkavá. Bohyně se rozhněvá a stěžuje si u nejvyšších bohů, po kterých chce býka. Musela ale nejdřív nashromáždit sena a trávy na sedm let, kdy po příchodu býka neporoste. Při každém zafunění umírají lidé padající do jámy, při třetím tam spadne Enkidu, který se ale dokáže vyšvihnout na býka. Chce ho vzít za ocas a vyrvat mu srdce, s čím mu má pomoci Gilgameš - srdce dají Šamašovi. Po úspěšném souboji s býkem, lká Ištar pro urážku, zatímco řemeslníci zpracovávají rohy býka a Gilgameš si prochází novou Očistou.
3) Enkidu má sen, že se bohové radili o smrti toho, kdo vykácel cedry. Enlil rozhodne, že Enkidu zemře a Gilgameš bude žít. Enkidu dříve postavil bránu, teď s ní promlouvá a proklíná nevěstku Šamchatu, že ho vytáhla, a k tomu lovce, že ho našel. Šamaš ho ale pokárá, takže Enkidu oba opěvuje. Dále měl sen, že Gilgameš ho dovede do temnot, tam ho nechá a nezachrání. 12 dní se zhoršuje Enkidova nemoc a poslední den umírá. Gilgameš ho 7 oplakává, nechá vytvořit jeho sochu.
4) Potom své tělo opásá zničujícími kůžemi a odejde špinavý na poušť ze strachu přečd smrtí. Šamaš jde za ním.
5) Gilgameš potkává člověka-škorpiona a jeho ženu, ti chtějí vědět, proč k nim přišel. Gilgameš odpovídá, že chce najít život pro svého přítele. Člověk-škorpion mu otevře horskou bránu, cesty k Šamašovi.
6) Gilgameš odchází branou do temnoty, která se vždy po 2hodině zesílí. Na konci je světlo, slunce.
7) Dochází k šenkýřce připravující pivo pro bohy - ta se před ním zamkne. Gilgameš jí vyhrožuje, aby mu otevře. Chce jít za jediným, který přežil potopu, musí ale překročit moře smrti, které může přecházet jen Šamaš. Vody musí překročit jen s "Noemovým" lodivodem. Gilgameš erozbije sošky a posbírá hady - načež má nařezat 2x60 tyčí a připevnit je k sobě. Odchází na loď. Dlouhou cestu vykonají za tři dny, dosatnou se až k vodám smrti - Gilgameš užívá jednotlivých tyčí, nesmí se dotknout 2x jednou tyčí vody. Nakonec použije své šaty jako plachtu a potká se s Uta-Napištim (="Noem"), ten ale tvrdí, že všichni musí umřít, protože:
"ALE TVÁŘ, JEŽ BY DO SLUNCE STÁLE HLEDĚT MOHLA
ODEDÁVNA NEBYLA TU NIKDY!
SPÍSÍ I MRTVÝ - JAK SOBĚ PODOBNI SI JSOU,
COŽ OBRAZ SMRTI OBA NEVYTVÁŘEJÍ?"
Bohové udělují život i smrt. Potom se mluví o "Noemově" arše a o potopě (7dní) + 7 dní kotví loď u hory + holubice se vrací, vlaštovka se vrátila, havran odlétl. Nemá spát 7 nocí , vždy ale usne. Mezitím každou noc upěče žena "Noema" chleby. (1- vyschlý -2 scvrklý -3 zvlhlý -4 bílá kůra 5- do šeda 6 - čerstvý 7- správný, probuzení). Při sedmém chlebu se Gilgameš Probouzí, těla se zmocňuje démon a v ložnici sedí smrt. Gilgameš se odchází OČISTIT.
Potom se dozvídá, že na dně (mrtvého?) moře je rostlina s trnitými kořeny - věčný život.
"Těžké kameny uvázal na své nohy,
táhly jej dolů na dno širého moře.
I popad rostlinu, třebas jej do rukou píchla.
Pak tšžké kameny odříz od nohou svých
a na břeh jej vyneslo moře."
Jméno rostliny: "MLADÝM STÁVÁ SE STAŘEC". Ve spánku se omyje ve studni. Had ucítí květinu a odnese ji - když se vrátí odhodí kůži (=očista, omládnutí). Gilgameš pláče, že pouze omladil hada.

S lodivodem dorazí k městu Uruk (rozděleno na tři části: město - zahrady - úpozemky chrámu).
Základy hradeb města položilo 7 mudrců.

V textu jsou opakované jednotlivé verše i celé pasážeHodnocení: (hodnotilo 56 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Epos o Gilgamešovi Neznámý 830 slov
Epos o Gilgamešovi Autor neznámý 396 slov
Epos o Gilgamešovi neznámý 1060 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info