Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Pangea

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Pangea
 
Titulek: Pangea
Datum vložení: 23.7.2023

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Pangea - První kontinent

Úvod

Pangea je jedním z nejzajímavějších fenoménů v geologické historii naší planety. Tento referát se bude zabývat popisem Pangey, jeho vznikem, rozpadem a významem pro vývoj Země.

Definice a vznik Pangey

Pangea byl superkontinent, který existoval v průběhu geologického období nazvaného mezozoikum, přibližně před 335 až 175 miliony lety. Jeho jméno je odvozeno z řeckého slova "pan" (celý) a "gea" (země), což znamená "celá Země". Pangea byl výsledkem dlouhodobého geologického procesu zvaného kontinentální drift.

Kontinentální drift

Teorii kontinentálního driftu formuloval německý vědec Alfred Wegener na začátku 20. století. Podle této teorie se kontinenty pohybují na povrchu Země a postupně se oddalují nebo přibližují. Wegenerova teorie navrhovala, že dávné kontinenty byly původně spojeny v jediný superkontinent, který se později začal rozpadat a rozcházet se na dnešní známé kontinenty.

Rozpad Pangey

Rozpad Pangey je geologický proces, který se odehrál během mezozoické éry před zhruba 200 miliony lety. Jednalo se o postupné oddělování jednoho velkého superkontinentu na menší kontinentální bloky, které se dále rozvíjely a formovaly dnešní známé kontinenty. Následuje podrobnější popis tohoto významného geologického procesu:

Vznik Pangey

Pangea byl superkontinent, který se začal formovat v pozdní karbonu a raném permu, asi před 335 až 300 miliony lety. V té době byly kontinenty seskupeny do jediného obrovského pozemského útvaru. Pangea byla obklopena jedním rozlehlým oceánem, zvaným Panthalassa.

Začátek rozpadu

Rozpad Pangey začal v průběhu raného mezozoika, asi před 200 miliony lety, v období druhohor. Tento proces byl způsoben pohybem litosférických desek, které tvoří povrch Země. Začaly se utvářet zlomy a rozštěpy v zemské kůře, což vedlo k pohybu kontinentálních bloků.

Rozpad na Laurasii a Gondwanu

Pangea se začala dělit na dvě hlavní části: Laurasii na severu a Gondwanu na jihu. Na severu se začaly oddělovat dnešní Severní Amerika, Evropa a Asie, které tvoří současnou Laurasii. Na jihu se oddělily části dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Antarktidy, Austrálie, Indie a Arabského poloostrova, které vytvořily Gondwanu.

Rozpad na dnešní kontinenty

Oddělení Laurasie a Gondwany bylo pouze prvním krokem v rozpadu Pangey. Kontinenty se postupně dále rozpouštěly a pohybovaly, což vytvořilo nové oceány mezi jednotlivými kontinenty. Rozpad Pangey trval několik desítek milionů let a postupně vznikaly dnešní známé kontinenty.

Důsledky rozpadu

Rozpad Pangey měl zásadní důsledky pro vývoj Země. Vznik nových oceánů, jako je Atlantský oceán mezi Amerikou a Evropou/Africkým kontinentem, ovlivnil proudění mořských proudů a klimatické podmínky na planetě. Rozpad Pangey také umožnil rozvoj specifických ekosystémů na jednotlivých kontinentech a vedl k vzniku jedinečné biodiverzity.

Současné rozložení kontinentů

Dnes jsou kontinenty daleko od svého původního uspořádání v Pangei. Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Evropa, Asie, Austrálie a Antarktida jsou samostatné kontinenty, které mají své vlastní unikátní rysy a ekosystémy.

Rozpad Pangey je důležitým geologickým procesem, který ovlivnil formování dnešních kontinentů a krajiny na Zemi. Tento fenomén umožnil rozvoj jedinečné biodiverzity, rozdělení kontinentů do samostatných bloků a vytvoření nových oceánů. Studium rozpadu Pangey nám pomáhá lépe porozumět geologické historii naší planety a dynamickým procesům, které formovaly Zemi, jak ji známe dnes.

Vliv Pangey na biodiverzitu

V době existence Pangey byly kontinenty spojeny a tvorba nových druhů a migrace živočichů a rostlin byly omezené. To vytvořilo podmínky pro vznik jedinečných druhů, které byly široce rozšířeny po celém superkontinentu. Po rozpadu Pangey se začaly jednotlivé kontinenty oddělovat, což umožnilo rozvoj specifických ekosystémů a biodiverzity na jednotlivých kontinentech.

Důsledky pro klima a geologii

Rozpad Pangey měl vliv také na klima a geologii. Oddělení kontinentů umožnilo formování nových oceánů a vznik mořských proudů, které ovlivňovaly klima na Zemi. Tento proces měl také důležitý vliv na formování horských pásem a zemětřesení, které jsou důsledkem pohybu tektonických desek.

Závěr

Pangea je jedním z nejdůležitějších fenoménů v geologické historii naší planety. Tento první superkontinent hrál klíčovou roli v geologických procesech, ovlivňoval biodiverzitu, klima a geologické útvary na Zemi. Po rozpadu Pangey začaly jednotlivé kontinenty vyvíjet svůj vlastní charakter a vývoj, což vedlo k vytvoření dnešních známých kontinentů. Studium Pangey nám pomáhá lépe porozumět geologickým a klimatickým procesům, které formovaly naši planetu, a ukazuje nám, jak dynamickou a proměnlivou je Země.


Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info