Karel Hynek ..." />
Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Máj

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Máj
 
Název díla: Máj
Datum vložení: 17.7.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Zápis o knize
1. Autor: Karel Hynek Mácha
2. Dílo: Máj
3. Nakladatelství: ČS Praha, 1987
4. Ilustrátor: Vladimír Komárek
5. Druh: Lyricko-epická skladba, postihuje rozpor mezi životem a smrtí
6. Skládá se: o čtyřech zpěvech se dvěma intermezzy
7. Děj: Lyricko-epická báseň, nejčastěji u nás vydávaná, ilustrovaná, recitovaná i zhudebňovaná. Skladba má čtyři dějství, dvě intermezza a předzpěv, kterým autor vyšel vstříc požadavku národního poslání poezie. Velikost díla tkví však jinde. Motto Máje - Daleká cesta má! marné volání! - je výkřikem touhy lidského srdce po volnosti uprostřed nesvobody, výrazem pochyb o možnosti naplnit ideální představu života a lásky. Spletitý děj je nastíněn jen ve zkratce a v náznacích, jak tomu bývá u romantických byronských básnických povídek.
I. zpěv působí na cit kontrastem. Okouzluje nás podmanivě melodické a barvité líčení májové přírody, která jako by celá ožívala láskou. I Jarmila čeká na svého Viléma. Marně. Zdrtí ji zpráva, že její milý, "strašný lesů pán", bude nazítří zbaven života. Zabil Jarmilina svůdce, netuše, že smrtí trestá vlastního otce. Z hořkou ironií vrací básník v závěru vstupní milostný motiv: "Zve k lásky hrám hrdliččin hlas: Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!"
II. zpěv přináší Vilémovi úvahy v noci před popravou. Působivý je vstupní symbol hvězdy, řítící se vesmírem odnikud nikam. Vězeň vzrušeně vzpomíná na dětství, kdy ho otec vyhnal z domova na cestu zločinu. Svedl i Vilémovu milenku. Jeho syn - vykonavatel spravedlivé msty - má být sťat! Ty myšlenky provází pocit křivdy a vzdoru. A co je za prahem smrti? Vilém nevěří ve věčné bytí. Čeká jen "prázdno pouhé", "to smrtelný je mysli sen,co se nic nazývá".
I. intermezzo: Příroda a sbor duchů čekají nešťastníkův návrat do lůna matky země.
III. zpěv otvírá barvité líčení jezerní májové krajiny, - připomene i velký básníkův talent výtvarný. A opět kontrast: rozkvetlá krása a rušné živo kolem - a smutný vězeň, který "to vše nyní opustit měl". Vrcholný okamžik jeho loučení "se zemí krásnou, zemí milovanou" je tak jímavý, že verše zlidověly. II. intermezzo: Nářek Vilémových "druhů noční chvíle", kteří ztratily svého vůdce.
IV. zpěv: Do děje vstupuje sám básník. Navštíví místo dávné lidské tragédie a nad mstitelovou lebkou se svěřuje, že příběh Vilémův a Jarmilin je jen jinotajným vyjádřením životního pocitu Máchova: "... hrdliččin zve ku lásce hlas: ,Hynku!´ - ,Viléme!!´ - ,Jarmilo!!!´" Mácha je v Máji objevitelem moderní básnické řeči jedinečnou fonetikou i mistrovstvím básnických obrazů, na které navázala až básnická moderna konce století.
8. Hlavní postavy:
Jarmila, Vilém
9. Úryvek: Máj:
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se – milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí –
bloudící co milenci sešly.
10. Vlastní hodnocení: Tato jemná báseň, která spíše připomíná nějakou romantickou baladu, je zcela určitě významným dílem české literatury. Autor nám v ní živě líčí májovou přírodu, s čímž se v dnešní tvorbě už tak často nesetkáváme...
11. O autorovi: Karel Hynek Mácha se narodil v Praze na Malé Straně. Dětství strávil v Praze na Karlově náměstí. Pocházel z chudé rodiny; otec byl původně mlynář, který později vlastnil krámek. Velký vliv na něj měla matka, která měla cit k umění (k hudbě). Studoval gymnázium, filozofii a práva. Už na gymnáziu psal verše a četl díla světových romantiků. Nosil výstřední oblečení. Přesně se neví, jak Mácha vypadal (nedochovala se žádná věrohodná podoba). Nedokázal žít v reálu. Má příznaky romantika. Jeho vztah k ženám byl velice komplikovaný; na jedné straně se projevoval jako něžný, ale byl žárlivý, despotický, násilný a psychicky labilní. Jeho životní láskou byla Eleonora Šomková, dcera pražského knihaře, seznámil se s ní v divadle, které hrál ochotnicky (říkal jí Loli). Loli byla průměrná naivní dívka a v jejich vztahu bylo neporozumění. Plánovali svatbu, která se neuskutečnila, protože Mácha v den plánované svatby zemřel na choleru a syfilis. O vztahu k ženatým píše ve svém intimním deníku. Jeho záliby: cestoval (především pěšky) - až do severní Itálie, nejoblíbenější město u nás bylo Bezděz; navštěvoval hospůdky, kde s přáteli diskutoval o politice, literatuře; mezi svými přáteli nebyl oblíben, protože se choval pánovitě. Pracuje jako advokátní poradce (koncipient) v Litoměřicích, kde byl pochován. Mezi jeho vrcholná díla řadíme Máj, Večer na Bezdězu, Márinka, Křivoklát a Cikáni.Životopis spisovatele: Karel Hynek Mácha
Hodnocení: (hodnotilo 212 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Máj Mácha, Karel Hynek 260 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 374 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 645 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 341 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 508 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 208 slov
Máj Mácha, Karel Hynek 196 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info