Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Český jazyk - gramatika

 
1. Češtinové pojmy 174 slov
I. SEZNAM POJMŮ A TERMÍNŮ Obecné výklady o jazyce: - řeč: schopnost člověka mluvit - jazyk: systém vyjadřovacích prostředků Jazykový projev: -mluvený -psaný Národní jazyk Mate... Celý referát
 
2. Jazykove projevy 761 slov
Jazykové projevy mohou mít velmi různý styl. Styl individuální (osobní): - velké rozdíly mezi projevy jednotlivců, nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury... Celý referát
 
3. Literární teorije 1292 slov
LITERÁRNÍ TEORIE Umělecké prostředky Tematika - tvoří je soubor témat. Téma - jakýkoliv jev uvedený v díle. Kompozice - způsob zařazení a spojování témat. Jazyk - prozaický jazyk ve všech formác... Celý referát
 
4. Podstatná jména 313 slov
Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatných názvy dějů, vlastností a vztahů. Názvy osob, zvířat a věcí označují to, co je hmotné, co je tvořeno hmotou. Nazývají se podstatná jména ko... Celý referát
 
5. Příslovečné určení 320 slov
1. Příslovečné určení způsobu - ptáme se na něj otázkou jak, jakým způsobem. 2. Příslovečné určení míry - ptáme se na něj otázkou kolik, jak mnoho, o kolik, do jaké míry apod. 3. Příslovečné určení ... Celý referát
 
6. Psaní čárky ve větě jednoduché 721 slov
Čárka ve větě jednoduché: I. Čárkou se oddělují složky několikanásobného větného členu tj. větné členy ve vztahu souřadnosti, nejsou – li spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či s významem prost... Celý referát
 
7. Slovní druhy 747 slov
SUBSTANTIVA - podstatná jména ADJEKTIVA - přídavná jména Ohebné slovní druhy PRONOMINA - zájmena NUMERALIA - číslovky VERBA - slovesa ADVERBIA - příslovce PREPOZICE - předložky Neohebné slovní... Celý referát
 
8. Slovo a jeho složky 300 slov
Slovo = skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající svůj vlastní význam. Je to jednotka slovní zásoby. V každém slově se spojuje stránka významová a zvuková. Význam slova je jeho informační obsah,... Celý referát
 
9. Tvoření slov 955 slov
Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby - nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě u... Celý referát
 
10. Větné členy 397 slov
Základní - podmět-v 1. pádě -přísudek - vyjadřuje, co podmět dělá ROZVÍJEJÍCÍ - Předmět - pt - závisí na slovese, pád předmětu je určován slovesem. Ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu ... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info