Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Literatura

 
1. 3. fáze národního obrození + realismus v čr 1732 slov
- doba mezi dvěma revolucemi: 1830 a 1848 (odpor k útisku, absolutismu) - vznik 1. politického obrozeneckého programu (Palacký) - radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (F. Palacký, K. Havlíček) - ... Celý referát
 
2. Anarchističtí buřiči 1735 slov
Anarchističtí buřiči (básníci života a smrti)  Mladší generace spisovatelů  Částečně navazovali na českou modernu  Scházeli se ve vile S. K. Neumanna – bouřlivá set... Celý referát
 
3. Buřiči 753 slov
Generace buřičů - navazuje na generaci 90. let 19. stol. (Českou modernu) - společný bohémský život. - Téměř všichni se stali členy anarchistické skupiny soustředěné kolem časopisu S. K. Neumanna N... Celý referát
 
4. Česká moderna 984 slov
Česká moderna  Politická nesvoboda, podřízenost Rakousku Uhersku  Počátky moderní literatury českých zemích  1895 otiskly představitelé v časopise Rozhledy manifest (prote... Celý referát
 
5. Fantasy 336 slov
FANTASY -vznik : zhruba 2.polovina 19.století -umělecký žánr, který se používá předěvším v literatuře a filmu, ale i ve výtvarném umění, založený především na užití magie či jiných nadpřirozených pr... Celý referát
 
6. film v souvislosti s literaturou 3111 slov
Film je druh syntetického umění. Jako tvůrčí dílo podává obraz světa, (ať už jde o imaginární ztvárnění nebo jevovou skutečnost) s využitím specifických vyjadřovacích prostředků, především audiovizuál... Celý referát
 
7. Jan Werich a Osvobozené divadlo 372 slov
Vzniklo:1925 a zavřeli ho v listopadu 1938. Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR. Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení. Voskovec a Werich napsali 25 her, k většině vytvořil hud... Celý referát
 
8. Kritický realismus v českých zemích 1443 slov
Kritický realismus v českých zemích - historická próza - próza s venkovskou tématikou 1. venkovská próza Karel Václav RAIS - Raisovi knihy ... Celý referát
 
9. Literatura doby husitské 1634 slov
V 1. pol. 14 stol. se prohloubila krize společnosti.- mistr Jan Hus ( 1370 - 1371). O době husitské mluvíme již dříve , mluvíme o tzv. husitských předchůdcích. V této době se nejvíce rozvíjel zájem ... Celý referát
 
10. Lumírovci 1968 slov
Lumírovci - pojmenováni dle časopisu Lumír. Lišili se od ruchovců navazováním na cizí literaturu - kosmopolité. Program: snaha povznést českou literaturu na Evropskou úroveň a dokázat její samostatnos... Celý referát
 
11. Májovci 1335 slov
Generace Májovců • 1848 pod absolutistickou vládou Františka Josefa I. • Alexandr Bach zavedl přísnou cenzuru, byla potlačena svobodná publicistika a svoboda projevu. • Omezilo ... Celý referát
 
12. Mimoevropská literatura 1078 slov
Starověká mimoevropská literatura • 3 tis. Let před naším letopočtem (vynález písma) - až 5 století našeho letopočtu (rozpad západořímské říše) • Mimoevropská literatura – Mezop... Celý referát
 
13. Moderní básnické směry 864 slov
Vítězslav Nezval - Moderní básnické směry SYMBOLISMUS Jak už z názvu vyplývá, hlavním předmětem tohoto směru je symbol. Není jednoduché určit definici symbolu, protože básníci nejsou v jeho vysvě... Celý referát
 
14. Národní obrození 4670 slov
Národní obrození bylo společenským procesem vedoucím k záchraně českého jazyka aliteratury a posléze i k národní emancipaci; hnutí prosazující českou národní kulturu a jazyk. * souviselo s osvícenství... Celý referát
 
15. naše poezie 20. stol. 155 slov
Příběhy a menší básně Osudy Nové mýty – sbírka ovlivněná Skupinou 42, ironie a sarkasmus báseň Stříhali dohola malého chlapečka Veliká láska, Český sen – sbírky... Celý referát
 
16. Počátky české literatury 1922 slov
Vznik písemníctví na našem území (druhá polovina 9. století) na území Velkomoravské Říše - příchod Cyrila a Metoděje 863 n. l., kteří šířili křesťanství. Pozval je Rastislav I. tak, že požádal bizans... Celý referát
 
17. Počátky našeho písemnictví do vítězství latiny 315 slov
- pol. 9.stol. – poč. 15.stol. Česká literatura patří k nejstarším v Evropě (přes 1000 let) Kulturní jazyky - Staroslověnština - Latina - Čeština 1) Písemnictví staroslověnské - pol.9. ... Celý referát
 
18. Proletářská poezie 97 slov
PROLETÁŘSKÁ POEZIE -rozvíjela se paralelně s avantgardními směry – 20. léta 20. století -důraz na angažovanost, revoluční obsah, oslovení širokých vrstev čtenářů, důraz na pracujícího člověka ... Celý referát
 
19. Realismus 3037 slov
Realismus : Znaky: 1. zobrazuje skutečnost pravdivě, přesně, všestranně 2. typický hrdina – typizace, autor představuje hrdinu (např. bohatý, který se během příběhu vyvíjí a podléhá změnám) ... Celý referát
 
20. Slovesnost 571 slov
1. Nejstraší nepsaná slovesnost - x - 3000 př. n. l - první slovesné památky, které mají určitou uměleckou úroveň 1) magické síly 2) zaklínadla 3) zaříkávadla = snaha lidí o to, aby si nakloni... Celý referát
 
21. Světový realismus 1081 slov
Světový realismus 2.polovina 19 st. historická situace: 1848 - revoluce - nespokojenost s hospodářským uspořádáním, hospodářská krize Rozvoj průmyslu - železnice,továrny, tunely, přírodní a techn... Celý referát
 
22. Světový Romantismus 2405 slov
Romantismus - konec 18. stol. - východiskem preromantismus (Francie) --> náhrada rozumu citem - převratem fr. revoluce a dobytí Bastily + poprava Ludvíka XVI. (1793) --> prosté stavy mají svobodu... Celý referát
 
23. Umělecké směry konce 19. stol. 1663 slov
= počátek moderního umění (týkají se literatury, výtvarného umění, hudby, architektury) - společný znak = odklon od realismu (od popisného zobrazování skutečnosti) - autoři vyjadřují své pocity a do... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info