Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "KL" k dispozici 139 výsledků:

 
1. klad
vývojová větev (na příslovečném stromu života), která zahrnuje společného předka a všechny z něho vzešlé potomky... Celý referát
 
2. kláda
(brněnský hantec) zima... Celý referát
 
3. kladizmus, kladismus
fylogenetická klasifikace organismů... Celý referát
 
4. kladomanie
(biologie) nadměrně bohaté vývojové větvení... Celý referát
 
5. klag
žalúdok mladých teliat, ktorý sa používa na kýšenie mlieka... Celý referát
 
6. klak
(móda) skládací cylindr... Celý referát
 
7. klaka
organizovaný potlesk... Celý referát
 
8. klakson
houkačka motorových vozidel... Celý referát
 
9. klamr
skoba... Celý referát
 
10. klan, clan
rod, kmen... Celý referát
 
11. klandr
zábradlí... Celý referát
 
12. klapat
(brněnský hantec) jít... Celý referát
 
13. klaret, claret
(potravinářství) bílé až narůžovělé víno z tmavých druhů hrozna, vyráběné šetrným lisováním hroznů s co nejměnším narušením slupek... Celý referát
 
14. klarifikace
objasnění, očištění, čiření... Celý referát
 
15. klarinet
(hudba) jazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj... Celý referát
 
16. klariska
příslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů... Celý referát
 
17. klarit
(hornictví) lesklá vláknitá složka černého uhlí poskytující při karbonizaci velmi dobrý koks a značné množství dehtu... Celý referát
 
18. klasa
školní třída... Celý referát
 
19. klasicizmus, klasicismus
umělecký směr v evr. zemích od 17. do 1. třetiny 19. stol. rozvíjející ideály antiky... Celý referát
 
20. klasický
vytvořený klasikem... Celý referát
 
21. klasický pojem
formálně dokonale vymezený pomocí definujících znaků... Celý referát
 
22. klasifikace
řazení do skupin podle určitých hledisek... Celý referát
 
23. klasik
tvůrce děl trvalé hodnoty... Celý referát
 
24. klasika
klasické dílo... Celý referát
 
25. klast
úlomek, zrno... Celý referát
 
26. klastický
úlomkovitý... Celý referát
 
27. klastomanie
nutkání k nesmyslně destruktivním, ničivým aktivitám... Celý referát
 
28. klastr, cluster
shluk, hrozen, trs... Celý referát
 
29. klatba
(náboženství) trest pro zvlášť těžké hříšníky, související s velkým exkomunikováním... Celý referát
 
30. klatrát
(chemie) krystalická adiční sloučenina vzniklá vřazením molekuly do dutiny krystalové mříže hostitelské látky, dutinová sloučenina... Celý referát
 
31. klatratace
(chemie) izolace skupiny látek ze směsi pomocí klatrátů... Celý referát
 
32. klaudikace
kulhání... Celý referát
 
33. klaun, clown
komická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar... Celý referát
 
34. klauniáda
komické, klaunské vystoupení... Celý referát
 
35. klaustrofilie
(psychologie) chorobná touha po malých prostorech... Celý referát
 
36. klaustrofobie
(psychologie) chorobný strach z pobytu v uzavřených prostorách... Celý referát
 
37. klauza
vodní nádrž na splavování dřeva, klauzura... Celý referát
 
38. klauzule, klausule
omezující podmínka výhrada, doložka... Celý referát
 
39. klauzura
(náboženství) veřejnosti nepřístupná část kláštera... Celý referát
 
40. klaviatura
(hudba) soustava kláves sestavená v určitém pořadí, ovládaná pákovým systémem, jehož stisknutím se vyvolává tón... Celý referát
 
41. klavichord
strunný klávesový hudební nástroj... Celý referát
 
42. klavifon
elektronický klávesový nástroj... Celý referát
 
43. klavikula
klíční kost... Celý referát
 
44. klavikulární
klíčkový... Celý referát
 
45. klavírovat
(brněnský hantec) mluvit do někoho, do něčeho... Celý referát
 
46. klavus
okrouhlé zhrubnutí rohoviny kůže (tzv. kuří oko)... Celý referát
 
47. klebsiellosis
klebsielóza, onemocnění vyvolané klebsielami... Celý referát
 
48. kleinián
stoupenec (vyznavač a následovník) teorie a praxe psychoanalytického učení britské autorky rakouského původu Melanie Kleinové... Celý referát
 
49. kleisto-
první část složených slov mající význam klíček, plod, plodový... Celý referát
 
50. kleistogamie
krytosnubnost... Celý referát
 
51. klendra
(brněnský hantec) zima... Celý referát
 
52. klenot
(móda) drobný ozdobný předmět často vyrobený z drahých kovů či drahého kamení, šperk... Celý referát
 
53. klepat
(brněnský hantec) pracovat... Celý referát
 
54. klepeta
(brněnský hantec) ruce... Celý referát
 
55. klepky
(brněnský hantec) silné léky na bolesti... Celý referát
 
56. klepsydra
vodní hodiny... Celý referát
 
57. kleptofobie
(psychologie) chorobný strach před okradením a zloději... Celý referát
 
58. kleptokracie
(politologie) autokratická vláda zlodějů a podvodníků... Celý referát
 
59. kleptokrat
příslušník kleptokracie, tzn. vlády zlodějů a podvodníků... Celý referát
 
60. kleptomanie
(psychologie) chorobný sklon k drobným krádežím... Celý referát
 
61. klepton
taxonomická kategorie označující živočišnou populaci, která vznikla hybridogenezí (křížením druhů)... Celý referát
 
62. klerik
studující katolické bohoslovecké fakulty, bohoslovec... Celý referát
 
63. klerika
sutana... Celý referát
 
64. klerikalizmus, klerikalismus
úsilí o vliv církve na politický život a veřejnou moc... Celý referát
 
65. klerofašizmus, klerofašismus
politické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu... Celý referát
 
66. klerokracie
(politologie) vláda kněží nebo církve... Celý referát
 
67. kleronomní
vrozený, zděděný... Celý referát
 
68. klérus, klér
duchovenstvo... Celý referát
 
69. klevela
(gastronomie) konzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera... Celý referát
 
70. KLH
(sport) zkratka pro Klub Ledního Hokeje... Celý referát
 
71. klíčové kompetence
soubor způsobilostí, vědomostí, znalostí, schopností, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jednotlivce a jeho adekvátní uplatnění ve společnosti. Je to např. kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a person... Celý referát
 
72. klient
(odborně) zákazník, chráněnec... Celý referát
 
73. klientela
okruh zákazníků... Celý referát
 
74. klientelismus
(politika) neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích... Celý referát
 
75. klif
(geologie) pobřežní sráz, útes... Celý referát
 
76. klik
(výpočetní technika) rychlé stlačení a uvolnění tlačítka počítačové myši, kliknutí... Celý referát
 
77. klika
skupina lidí navzájem se podporujících v dosažení svých cílů... Celý referát
 
78. Klikli Tutu
Přezdívka Ivety Bartošové, údajně vznikla jejím vlastním opileckým drmolením v dobách, kdy měla k alkoholu nejblíže.... Celý referát
 
79. klima
(odborně) podnebí... Celý referát
 
80. klima školy
viz psychosociální klima školy... Celý referát
 
81. klimakterium
(biologie) období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, klimax, přechod... Celý referát
 
82. klimatický
(meteorologie) týkající se podnebí... Celý referát
 
83. klimatizace
(technika) úprava ovzduší v uzavřeném prostoru na žadanou teplotu, vlhkost, čistotu... Celý referát
 
84. klimatografie
část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti... Celý referát
 
85. klimatologie
nauka o podnebí... Celý referát
 
86. klimatop
soubor klimatických charakteristik určitého stanoviště... Celý referát
 
87. klimatoterapie
(medicína) léčení v příznivém nebo léčebném podnebí... Celý referát
 
88. klimatron
(architektura) budova ze skla mající oddělení, kde jsou uměle vytvářeny potřebné klimatické podmínky pro pěstování rostlin... Celý referát
 
89. klimatyp
(botanika) rostlinný typ vzniklý přírodním výběrem vlivem podnebí... Celý referát
 
90. klimax
vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol... Celý referát
 
91. klimetizace, klimetisace
úprava vzduchu v uzavřených prostorách... Celý referát
 
92. klimpr
piano... Celý referát
 
93. klinč, clinch
(sport) držení nebo sevření soupeře... Celý referát
 
94. klinická psychologie
aplikovaný psychologický obor, který se zabývá duševním životem a psychickou regulací chování jedince v podmínkách vzniku nemoci, jejího průběhu a terapie, obdobně se zaměřuje na objasnění příčin duševních nemocí a poruch, vývojových odchylek a anomá... Celý referát
 
95. klinické rodiny
rodiny se specifickými problémy a potřebami ohrožené závadami a poruchami v plnění svých základních funkcí, a proto často vyžadující odbornou pomoc (např. psychologickou, pedagogickou, sociální, zdravotnickou)... Celý referát
 
96. klinické studie
mají pomocí testů (zkoušek)prováděných např. ve čtyřech fázích (počínaje fází zkoušek na zvířatech) potvrdit bezpečnost a efektivitu (účinnost) nové léčby... Celý referát
 
97. klinický klid
momentálně bezpříznakový stav, který však nevylučuje obnovení a manifestaci původních potíží... Celý referát
 
98. klinika
(medicína) nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům... Celý referát
 
99. klino-
první část složených slov mající význam sklon, nakloněný... Celý referát
 
100. klinocefalus
jedinec se sedlovitě deformovanou hlavou... Celý referát
 
101. klinodaktylie
(anatomie) vrozené vybočení (zakřivení) prstů, osová úchylka prstu... Celý referát
 
102. klinogonální
kosý, kosoúhlý... Celý referát
 
103. klinometr
sklonoměr... Celý referát
 
104. klínopis
Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky.... Celý referát
 
105. klip, clip
střih... Celý referát
 
106. klipa
(numismatika) (ve Švédsku a Dánsku v 16.-17. stol.) mince ražená na čtvercový (nezaokrouhlený) střižek... Celý referát
 
107. klipr, clipper
(zemědělství) kombinovaný zemědělský čisticí stroj k vytřídění příměsí a osiv obilovin, luštěnin, olejnin a travin... Celý referát
 
108. klips
ozdobná stiskací náušnice nebo spona... Celý referát
 
109. klipsna, klipsa
úchytka k upevnění nohy v pedálu jízdního kola... Celý referát
 
110. klíring, clearing
bezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obvykle mezi peněžními ústavy... Celý referát
 
111. klišé
(lingvistika) zautomatizovaný nebo otřelý slovní obrat (formule v dopisech, při úředních výkonech)... Celý referát
 
112. klismos
(ve st. Řecku) stolička se zadním opěradlem... Celý referát
 
113. klišograf
(polygrafie) zařízení na výrobu rytých štočků... Celý referát
 
114. klistr, klister
lyžařský vosk... Celý referát
 
115. klitoridektomie
(medicína) chirurgické odnětí poštěváčku (klitorisu) a někdy i malých stydkých pysků... Celý referát
 
116. klitoridotomie
odříznutí nebo naříznutí předkožky klitorisu... Celý referát
 
117. klitoris, clitoris
(anatomie) poštěváček... Celý referát
 
118. klitrofobie
(psychologie) chorobný strach z uzavřeného prostoru, z malých místnůstek též klaustrofobie... Celý referát
 
119. klizura
soutěska... Celý referát
 
120. klk
výrůstek na sliznici... Celý referát
 
121. kloaka
stoka, kanál... Celý referát
 
122. klocování
(textilnictví) napouštění textilií vodnými roztoky barviva s přísadami... Celý referát
 
123. klofna
(brněnský hantec) kytara... Celý referát
 
124. klofnót
(brněnský hantec) ukrást, sebrat... Celý referát
 
125. klohnit
(brněnský hantec) vařit... Celý referát
 
126. klokoč
(botanika) keř, dřevina... Celý referát
 
127. klon
(biologie) potomstvo vzniklé nepohlavní cestou z jednoho jedince... Celý referát
 
128. klondajk, klondike
zlatokopecké působiště, možnost rychlého zbohatnutí... Celý referát
 
129. klonický
škubavý, trhavý... Celý referát
 
130. klonování
(biologie) rozmnožování nepohlavní cestou z jednoho jedince... Celý referát
 
131. klonus
(medicína) škubavá křeč, škubnutí... Celý referát
 
132. klony
křečové záškuby... Celý referát
 
133. klošár
tulák... Celý referát
 
134. klot, glot
(textilnictví) hladká, lesklá jednobarevná bavlněná tkanina na podšívky, pracovní pláště ap.... Celý referát
 
135. klozet, kloset
splachovací záchod... Celý referát
 
136. klub, club
spolek sdružení lidí se společným zájmem... Celý referát
 
137. klystron
elektronka pracující ve frekvenčním pásmu 0,5-50 GHz... Celý referát
 
138. klystýr
(odborně) střevní nálev, výplach střev... Celý referát
 
139. klyzma, klysma
klystýr... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info